BỘ 100 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH, TỔNG HỢP 100 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

Dưới đấy là 100 tự vựng tiếng Anh căn bản thông dụng được chia theo loại từ: cồn từ, danh từ, tính từ, giới từ, với trạng từ.

Bạn đang xem: 100 từ tiếng anh thông dụng


*

Khối lượng từ vựng giờ Anh khá lớn tưởng và fan mới bước đầu học giờ Anh hoàn toàn có thể không biết ban đầu học trường đoản cú đâu và nên lựa chọn lọc từ bỏ vựng như thế nào. Cùng với mục đích giao tiếp thông thường, bạn học yêu cầu lựa chọn ghi ghi nhớ từ vựng thông dụng, được sử dụng liên tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Dưới đấy là 100 từ tiếng Anh thông dụng được chia theo một số loại từ: đụng từ, danh từ, tính từ, giới từ, cùng trạng từ.

Key Takeaways:

Tổng vừa lòng 100 từ tiếng Anh thông dụng:

Danh tự thông dụng: Day, Idea, Life, Place, Work, Thing, Week, Man, Woman,..

Động từ bỏ thông dụng: Be, Have, Do, Say, Give, Use, Find, Tell, Ask, Work,…

Tính từ bỏ thông dụng: Good, New, First, Last, Long, Great, Little, Own,…

Trạng từ bỏ thông dụng: Also, As, Here, No, Not, Now, Out, So, Then,…

Giới trường đoản cú thông dụng: To, Of, In, For, On, With, At, By, From, About,..

Danh sách 100 từ tiếng anh thông dụng

Danh từ

Từ Vựng

Phát âm

Nghĩa

Câu/ nhiều từ ví dụ

Dịch nghĩa

Day

/deɪ/

ngày

Have a nice day!

Chúc một ngày tốt lành!

Idea

/aɪˈdɪə/

ý tưởng

That’s a great idea!

Đó là một trong những ý loài kiến hay!

Life

/laɪf/

cuộc sống

How’s life?

Cuộc sống vừa mới đây của bạn ra sao rồi?

Place

/pleɪs/

nơi chốn

This place is beautiful

Nơi này vô cùng đẹp.

Work

/wɜːk/

nơi có tác dụng việc

I have to go to lớn work.

Tôi rất cần được đi đến nơi làm việc.

Thing

/θɪŋ/

đồ vật, điều, sự, thứ không thể điện thoại tư vấn tên

How are things?

Mọi chuyện ra làm sao rồi?

Week

/wiːk/

tuần

I had an awful week.

Tôi đã có 1 tuần thiệt tệ.

Man

/mæn/

đàn ông

That man is handsome.

Anh ấy hết sức đẹp trai.

Woman

/ˈwʊm.ən/

phụ nữ

That woman is beautiful.

Cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp.

Time

/taɪm/

thời gian

Long time no see.

Lâu rồi không chạm chán bạn.

Year

/jɪər/

năm

I have five years experience as a salesman.

Tôi bao gồm 5 năm kinh nghiệm tay nghề làm nhân viên bán hàng.

Future

/ˈfjuː.tʃər/

tương lai

Can you talk about your plan in the near future?

Bạn có thể nói rằng về đầy đủ dự định về sau gần của khách hàng không?

Number

/ˈnʌm.bər/

con số

This is my number.

Đây là số điện thoại thông minh của tôi.

Company

/ˈkʌm.pə.ni/

công ty

I work for ABC company.

Tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp ABC.

Pleasure

/ˈpleʒ.ər/

niềm vinh hạnh

It’s my pleasure.

Giúp đỡ bạn là niềm vinh hạnh của tôi.

Problem

/ˈprɒb.ləm/

vấn đề

No problem.

Không vụ việc gì.

Way

/weɪ/

đường đi, phương pháp thức

Come this way, please.

Làm ơn đi theo lối này.

Question

/ˈkwes.tʃən/

câu hỏi

I have a question.

Tôi có 1 câu hỏi.

Part

/pɑːt/

một phần

I want lớn be a part of your company.

Tôi ý muốn trở thành 1 phần của công ty.

Message

/ˈmes.ɪdʒ/

lời nhắn

You can leave a message.

Bạn hoàn toàn có thể để lại lời nhắn.

Động từ

Từ Vựng

Phát âm

Nghĩa

Câu/ nhiều từ ví dụ

Dịch nghĩa

Be

/biː/

là, được

I’ll be không lấy phí after lunch.

Tôi đã rảnh tay sau bữa trưa.

Have

/hæv/

I have a dog.

Tôi có một chú chó.

Do

/du/

làm

I bởi vì homework everyday.

Tôi làm bài xích tập về công ty mỗi ngày.

Say

/seɪ/

nói

I can"t say for sure.

Tôi không chắn chắn chắn.

Give

/ɡɪv/

cho

Can you give me that pencil?

Bạn có thể đưa giùm tôi cây cây viết chì kia không?

Use

/juːz/

sử dụng

How can I use this vacuum cleaner?

Cái thiết bị hút những vết bụi này sử dụng như thế nào vậy?

Find

/faɪnd/

tìm, kiếm

I found the way to the post office.

Tôi đã kiếm được đường cho bưu điện.

Tell

/tel/

nói

I need to tell you about her story.

Tôi yêu cầu kể cho bạn nghe về mẩu chuyện của cô ấy.

Ask

/ɑːsk/

hỏi

Can I ask something?

Tôi rất có thể hỏi vài câu không?

Work

/wɜːk/

làm việc

I work there.

Tôi thao tác làm việc ở đó.

Seem

/siːm/

dường như

You seem tired.

Bạn nhìn có vẻ như mệt.

Feel

/fiːl/

cảm thấy

I feel excited.

Tôi cảm giác rất hứng thú.

Try

/traɪ/

thử, rứa gắng

I will try my best.

Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Leave

/liːv/

rời đi

My father has to leave early.

Bố của tôi buộc phải rời đi sớm.

Get

/ɡet/

My sister often gets to work very early.

Chị của mình thường đi làm việc từ hết sức sớm.

Make

/meɪk/

làm

You make my day.

Bạn tạo nên ngày bây giờ của tôi trở nên hoàn hảo và tuyệt vời nhất hơn.

Go

/ɡəʊ/

đi

Go lớn school

Đi cho trường

Know

/nəʊ/

biết

There"s no way to lớn know.

Không có cách nào nhằm biết.

Take

/teɪk/

dẫn, lấy

My father takes me khổng lồ the zoo every month.

Ba của tôi dẫn tôi đi sở thú từng tháng.

See

/siː/

nhìn thấy

I cannot see the board.

Tôi ko thể thấy được bảng.

Come

/kʌm/

đến

Come to lớn work

Đến chỗ làm việc

Think

/θɪŋk/

nghĩ

You have to think about this.

Bạn phải suy nghĩ về câu hỏi này.

Look

/lʊk/

nhìn

Look at the board!

Nhìn lên bảng!

Want

/wɒnt/

muốn

I want to lớn eat a cupcake.

Tôi muốn nạp năng lượng 1 cái bánh ngọt.

Call

/kɔːl/

gọi

Call me later.

Hãy call cho tôi sau.

Tính từ

Từ Vựng

Phát âm

Nghĩa

Câu/ các từ ví dụ

Dịch nghĩa

Good

/ɡʊd/

tốt

I have a good friend

Tôi có một người chúng ta tốt

New

/njuː/

mới

I have a new friend

Tôi có 1 người bạn mới

First

/ˈfɜːst/

đầu tiên

Love at first sight

Yêu từ ánh nhìn đầu tiên

Last

/lɑːst/

trước, cuối cùng

My semester started last week.

Kỳ học của tôi đã ban đầu từ tuần trước.

Long

/lɒŋ/

dài

A long journey needs a lot of patience.

Một chuyến du ngoạn dài đòi hỏi một sự kiên trì lớn.

Great

/ɡreɪt/

tốt, lớn

Great work!

Làm giỏi lắm!

Little

/ˈlɪt.əl/

nhỏ

I have a little car.

Tôi có một loại xe khá nhỏ.

Own

/əʊn/

của riêng rẽ mình

I wish to have my own house.

Tôi ước có tòa nhà của riêng rẽ mình.

Other

/ˈʌð.ər/

khác

There are other options.

Còn có khá nhiều lựa chọn khác.

Old

/əʊld/

cũ, già

It is an old house.

Nó là 1 trong những căn bên cũ.

Right

/raɪt/

chính xác

This is the right phone number.

Xem thêm: Bảng giá 20 hãng bánh trung thu ngon, lâu đời nhất hiện nay, top 10 thương hiệu bánh trung thu ngon nức tiếng

Đây là số điện thoại cảm ứng đúng.

Big

/bɪɡ/

to

Your house is so big.

Căn nhà của bạn lớn quá.

High

/haɪ/

cao

I got a high score.

Tôi đã lấy điểm số cao.

Different

/ˈdɪf.ər.ənt/

khác nhau

I have a different opinion.

Tôi gồm một chủ ý khác.

Small

/smɔːl/

nhỏ

This room is small.

Căn phòng này nhỏ quá.

Large

/lɑːdʒ/

rộng lớn

The island is large.

Hòn hòn đảo thật lớn.

Next

/nekst/

tiếp theo

Next week is my graduation.

Tuần sau (tiếp theo) là cho lễ xuất sắc nghiệp của tôi.

Early

/ˈɜː.li/

sớm

I feel tired, so I will have an early night tonight.

Tôi thấy mệt, yêu cầu tôi sẽ đi ngủ sớm tối nay

Young

/jʌŋ/

trẻ

You are still young.

Bạn vẫn còn đó trẻ.

Important

/ɪmˈpɔː.tənt/

quan trọng

It is a very important event.

Nó là một sự kiện quan trọng.

Public

/ˈpʌb.lɪk/

công cộng

It is a public place.

Đó là địa điểm công cộng.

Bad

/bæd/

xấu

I have a bad news.

Tôi có một tin xấu.

Same

/seɪm/

giống nhau

He has the same T-shirt.

Anh ấy tất cả một cái áo tương tự.

Able

/ˈeɪ.bəl/

có thể

I am able khổng lồ drive.

Tôi rất có thể lái xe.

Few

/fjuː/

một vài

Give me a few days.

Cho tôi thêm vài ngày.

Trạng từ

Từ Vựng

Phát âm

Nghĩa

Câu/ cụm từ ví dụ

Dịch nghĩa

Also

/ˈɔːl.səʊ/

cũng

I also went there.

Tôi cũng đã đi vào đó.

As

/æz/

như

He cried as a child.

Anh ấy đã khó khăn như một đứa trẻ.

Here

/hɪər/

ở đây

Come here.

Lại đây.

No

/nəʊ/

không

No way.

Không đời nào.

Not

/nɒt/

không là

I am not a student.

Tôi không hẳn là học tập sinh.

Now

/naʊ/

bây giờ

You should do it now.

Bạn cần làm nó tức thì bây giờ.

Out

/aʊt/

ra ngoài

Get out!

Đi ra ngoài!

So

/səʊ/

vì vậy

Get up early so you can go to school in time.

Hãy dậy nhanh chóng để có thể đến ngôi trường đúng giờ.

Then

/ðen/

sau đó

I think và then decide.

Tôi để ý đến rồi bắt đầu quyết định.

There

/ðeər/

ở đó

You can go there.

Bạn có thể đến đó.

Very

/ˈver.i/

rất

She is very beautiful.

Cô ấy siêu xinh đẹp.

Always

/ˈɔːl.weɪz/

luôn luôn

I always try new things.

Tôi luôn thử phần nhiều điều bắt đầu mẻ.

Never

/ˈnev.ər/

không bao giờ

I never go fishing.

Tôi chưa khi nào đi câu cá.

Giới từ

Từ Vựng

Phát âm

Nghĩa

Câu/ nhiều từ ví dụ

Dịch nghĩa

To

/tuː/

đến

I go to lớn the cinema.

Tôi đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim.

Of

/əv/

của

The price of petrol goes up quickly.

Giá xăng tăng nhanh.

In

/ɪn/

trong

I was born in July.

Tôi được sinh ra vào thời điểm tháng 7.

For

/fɔːr/

cho, trong

For a long time.

trong một thời gian dài

On

/ɒn/

vào, trên

on Monday

vào trang bị hai

With

/wɪð/

với

I go there with my friends.

Tôi đi cho đó với các bạn của tôi.

At

/æt/

tại

at the weekend

vào cuối tuần

By

/baɪ/

bằng

I go khổng lồ school bus.

Tôi đi mang đến trường bởi xe buýt.

From

/frɒm/

từ

from Monday lớn Friday

từ thứ 2 đến sản phẩm công nghệ 6

About

/əˈbaʊt/

khoảng, về

the book about Korean food

cuốn sách về siêu thị Hàn Quốc

Into

/ˈɪn.tuː/

ở trong

She came into the room.

Cô ấy lấn sân vào phòng.

Over

/ˈəʊ.vər/

qua

over 20 years

hơn trăng tròn năm

After

/ˈɑːf.tər/

sau khi

after lunch

sau bữa trưa

*

Các đoạn đối thoại mẫu

(Chú ý vào các từ vựng phổ biến được gạch men dưới)

Đoạn hội thoại mẫu 1: Ordering pizza on phone (Đặt pizza qua năng lượng điện thoại)

A: Hut Pizza. How can I help you? (Hut pizza nghe. Tôi có thể giúp gì mang đến bạn?)

Brian: Hello! I’d lượt thích to order two pizzas, please. (Xin chào. Tôi hy vọng đặt 2 cái pizza.)

A: Yes, of course. What would you like? (Vâng. Bạn muốn đặt loại nào?)

Brian: Can I have one Pepperoni pizza and one Tuna pizza. (Tôi mong muốn 1 pizza cùng với pepperoni với 1 pizza cá ngừ.)

A: Small, medium or big size? (Cỡ nhỏ, vừa tuyệt lớn?)

Brian: Medium, please. (Tôi đã lấy kích cỡ vừa)

A: Would you like some extra ingredients on your pizzas? (Bạn cũng muốn thêm nguyên vật liệu gì lên bánh không?)

Brian:Yes, on the second one, can you showroom olives? (Vâng, với pizza cá ngừ, tôi có thể thêm ô-liu không)

A: Anything else? (Bạn ước ao đặt gì nữa không?)

Brian: Yes, I’d like a portion of chips and two cokes, please! (Tôi ước ao thêm một phần khoai tây cừu và 2 coca.)

A: khổng lồ sum up, two medium kích cỡ pizzas, Pepperoni and Tuna with olives, a portion of chips & two cokes? (Vậy tổng số bạn để 2 pizza cỡ vừa, 1 pizza pepperoni cùng 1 pizza cá ngừ cùng với ô-liu, một trong những phần khoai tây chiên và 2 coca cần không?)

Brian: Yes,that’s right. (Vâng, đúng rồi)

A: That will be 300.000 VNĐ. How will you pay for that? (Tổng cộng là 300.000 VNĐ. Bạn sẽ trả ra sao ạ?)

Brian: Can I pay cash? (Tôi hoàn toàn có thể trả bằng tiền phương diện không?)

A:Yes, of course. Is this for takeout or home delivery? (Vâng, dĩ nhiên rồi. Các bạn đến mang hay giao hàng tại nhà ạ?)

Brian: home delivery. (Giao mặt hàng tận nhà)

A: Can you tell me your address and phone number? (Bạn rất có thể cho tôi địa chỉ cửa hàng và số điện thoại cảm ứng thông minh không?)

A:The driver will be there in about 40 minutes. (Người giao hàng sẽ sinh sống đó trong vòng 40 phút nữa.)

Brian: Great. Thank you. (Tuyệt. Cảm ơn)

A:Thank you for your order. Have a nice day! (Cảm ơn vày đã đặt hàng. Chúc bạn có một ngày giỏi lành!)

*

Đoạn hội thoại mẫu mã 2: Making hotel reservations on the phone (Đặt phòng khách sạn qua điện thoại)

Taylor: Hello. I’d lượt thích to make a hotel reservation. (Xin chào. Tôi hy vọng đặt phòng khách sạn)

Booker: What day will you be arriving? ( các bạn sẽ đến vào trong ngày nào?)

Taylor: I’ll be arriving on July 28. (Tôi sẽ đến vào trong ngày 28 tháng 7)

Booker: How long will you be staying? (Bạn sẽ ở trong vòng bao lâu?)

Taylor: I need a room for three nights.(Tôi bắt buộc đặt 1 phòng trong 3 đêm)

Booker: How many people will be staying in the room? (Bạn cần phòng cho bao nhiêu người?)

Taylor: Two will be staying in the room.(Tôi bắt buộc phòng đến 2 người)

Booker: Would you lượt thích a smoking or non- smoking room? (Bạn ước ao phòng hút thuốc tốt cấm hút thuốc?)

Taylor: We need a non- smoking room. (Chúng tôi ước ao phòng ko hút thuốc).

Booker: Yes. You will receive an email for confirmation & payment method. Please contact us if there are any mistakes. Thank you! ( Vâng. Bạn sẽ nhận được email chứng thực thông tin và phương thức thanh toán. Xin hãy tương tác lại nếu có bất cứ sai sót nào. Cảm ơn bạn.)

Bài tập áp dụng

Fill in the blank:

At the stationery store:

Shopkeeper: Hello. What can I ____ for you?

Linda: Hello. I’d ____ lớn buy some notebooks.

Shopkeeper: What kind of notebooks would you like, composition or spiral?

Linda: I don’t lượt thích spiral notebooks because the spirals get all messed up. ____ I’d lượt thích two composition notebooks.

Shopkeeper: Lined notebooks or blank pages? What vị you prefer?

Linda: Lined notebooks with margin, please.

Shopkeeper: Okay, I have these ones in ____ unique paper & plastic cover. They are 20.000 VNĐ each.

Linda: They ____ good. I’ll ____ them.

Shopkeeper: Okay. Vị you need ____ else?

Linda: No, thanks

Shopkeeper: That will be 40.000VNĐ

Linda: There you ____.

Đáp án và dịch nghĩa

do

like

So

good

look

take

anything

go

Người bán hàng: Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?

Linda: Xin chào. Tôi mong mỏi tìm tải vài cuốn tập.

Người phân phối hàng: Bạn ý muốn cuốn tập các loại nào? Tập dán gáy tốt gáy xoắn lò xo?

Linda: Tôi không mê thích tập gáy xoắn vì lò xo tuyệt mắc vào cùng với nhau. Cho nên tôi mong mỏi 2 cuốn tập dán gáy.

Người bán hàng: Bạn ưa thích tập kẻ ngang hay là không dòng kẻ hơn?

Linda: Tôi sẽ lấy tập kẻ ngang tất cả lề.

Người bán hàng: Được rồi, tôi có những cuốn này với unique giấy rất tốt và bìa nhựa. Từng cuốn có mức giá 20.000 VNĐ.

Linda: Nhìn rất đẹp. Tôi đang lấy chúng.

Người bán hàng: Bạn còn cần thêm gì không?

Linda: Không. Cảm ơn.

Người phân phối hàng: Tổng cộng là 40.000 VNĐ.

Linda: Của bạn đây.

Tổng kết

Bài viết sẽ tổng hòa hợp 100 từ giờ đồng hồ Anh thông dụng và đoạn hội thoại chủng loại để fan học hình dung được phương pháp ứng dụng. Người sáng tác hy vọng nội dung bài viết sẽ góp ích cho những người học vào tình huống giao tiếp hằng ngày.

Tham khảo thêm khóa học tập tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm giúp học viên thành thạo tài năng truyền đạt thông tin trong các tình huống tại nơi thao tác làm việc như xử lý vấn đề, họp nhóm, tiếp xúc với đối tác, viết e-mail hay thuyết trình bởi tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo

“100 Most Common Words.” English
Club, https://www.englishclub.com/vocabulary/common-words-100.htm.

“100 Basic English Words to lớn Learn (Vocabulary)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *