PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NITO-PHOTPHO, CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NITƠ

Bài tập về Nitơ - Photpho là tư liệu ôn tập bắt buộc thiếu giành cho các học sinh lớp 11 sẵn sàng thi giữa kì 1 hoặc cuối học tập kì 1 môn Hóa 11. Tài liệu thể hiện cụ thể các dạng bài bác tập trắc nghiệm và tự luận giữa trung tâm giúp học sinh có phương hướng ôn thi đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương nito-photpho


Bài tập về Nitơ được soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng người dùng học sinh có học lực từ bỏ trung bình, khá cho giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm bền vững và kiên cố kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản; học viên có học lực khá, giỏi nâng cấp tư duy và kĩ năng giải đề với các bài tập vận dụng nâng cao.

Các dạng bài tập về Nitơ - Photpho

Dạng 1: nhận biết một trong những chất tiêu biểu của group nitơ

Phương pháp


Lựa chọn phần đông phản ứng gồm dấu hiệu đặc trưng (sự biến hóa màu, mùi, kết tủa, sủi bọt bong bóng khí…) để dìm biết.

STT

Chất cầnnhận biết

Thuốc thử

Hiện tượng xẩy ra và phản bội ứng

1.

NH3 (khí)

Quỳ tím ẩm

Quỳ tím ẩm hoá xanh

2.

NH4+

Dung dịch kiềm (có hơ nhẹ)

Giải phóng khí có mùi khai: NH4+ + OH- → NH3 + H2O

3.

HNO3

Cu

Dung dịch hoá xanh, giải hòa khí không màu và hoá nâu trong không khí:

3Cu + 8HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO

+ 4H2O cùng 2NO + O2 → 2NO2

4.

NO3-

H2SO4, Cu

Dung dịch hoá xanh, giải phóng khí ko màu và hoá nâu trong không khí:

3Cu + 8H+ + 2NO3- →3Cu2+ + 2NO

+ 4H2O cùng 2NO + O2 → 2NO2

5.

PO43-

Dung dịch Ag
NO3

Tạo kết tủa màu sắc vàng

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓

Ví dụ 1: Chỉ được sử dụng một kim loại, làm nỗ lực nào phân minh những hỗn hợp sau đây: Na
OH, Na
NO3, Hg
Cl2, HNO3, HCl.

Giải

Dùng kim loại Al, mang đến Al công dụng lần lượt với những mẫu thử


Nếu có khí color nâu cất cánh ra là HNO3:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

2NO + O2 → 2NO2 (màu nâu)

Nếu có sắt kẽm kim loại trắng hiện ra là Hg
Cl2

2Al + 3Hg
Cl2 → 3Hg + 2Al
Cl3

Có bọt bong bóng khí bay ra và có kết tủa, kết tủa rã ra là Na
OH

2Al + 2H2O + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + 3H2↑

Có bọt bong bóng khí bay ra là HCl

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2↑

Còn lại là Na
NO3

Ví dụ 2 : Chỉ dùng một hóa học khác để nhận biết từng dung dịch sau : NH4NO3, Na
HCO3, (NH4)2SO4, Fe
Cl2 và Fe
Cl3. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Giải

Dùng Ba(OH)2 để dìm biết. Tóm tắt theo bảng sau :

NH4NO3

Na
HCO3

(NH4)2SO4

Fe
Cl2

Fe
Cl3

Ba(OH)2

NH3↑ hương thơm khai

↓trắng Ba
CO3

NH3↑ mùi hương khai, ↓trắng Ba
SO4

↓trắng, hơi xanh Fe(OH)2

↓nâu Fe(OH)3

Ví dụ 3: Mỗi cốc cất một trong những chất sau: Pb(NO3)2, Na2S2O3, Mn
Cl2 NH4Cl, (NH4)2CO3, Zn
SO4. Ca3(PO4) và Mg
SO4. Cần sử dụng nước, hỗn hợp Na
OH, dung dịch HCl để nhận biết mỗi hóa học trên.

Giải

Cho nước vào những mẫu thử, tất cả đều tan, chỉ gồm mẫu thử chứa Ca3(PO4)2 không tan.

Cho thảnh thơi dung dịch Na
OH vào các mẫu test chứa các hoá hóa học trên gồm có hiện tượng xảy ra như sau:

Chỉ có hai chủng loại thử mang đến khí NH3 hương thơm khai là NH4Cl cùng (NH4)2CO3.

NH4Cl + Na
OH → NH3↑+ H2O + Na
Cl(NH4)2CO3 + Na
OH → 2NH3↑ + 2H2O + Na2CO3


Để nhận thấy hai muối bột này ta cho tác dụng với dung dịch HCl, mẫu mã thử nào mang đến khí bay lên là (NH4)2CO3, còn mẫu thử không có hiện tượng gì xẩy ra là NH4Cl.

Có bốn mẫu thử mang lại kết tủa trắng Zn(OH)2, Mg(OH)2, Pb(OH)2 với Mn(OH)2, nếu thường xuyên cho Na
OH cùng Zn(OH)2 với Pb(OH)2 chảy còn Mg(OH)2 không tan, bởi vậy ta hiểu rằng cốc cất Mg
SO4:

Zn
SO4 + 2Na
OH → Zn(OH)2↑ + Na2SO4

Zn(OH)2 + 2Na
OH → Na2Zn
O2 + 2H2O

Mg
SO4 + 2Na
OH → Mg(OH)2↑ + Na2SO4

Pb(NO3)2 + 2Na
OH → Pb(OH)2 ­ + 2Na
NO3

Pb(OH)2 + 2Na
OH → Na2Pb
O2 + 2H2O

Mn
Cl2 + 2Na
OH → Mn(OH)2 + 2Na
Cl

Để nhận thấy Pb(NO3)2 với Zn
SO4 ta đến dung dịch HCl vào hai mẫu mã thử, mẫu thử nào mang lại kết tủa white color là Pb(NO3)2, còn mẫu thử không chức năng là Zn
SO4.

Pb(NO3)2 + 2HCl → Pb
Cl2↓ + 2HNO3

Mn(OH)2 không bền, dễ bị oxi hoá thành Mn(OH)4 màu nâu còn Mg(OH)2 không biến thành oxi hoá.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Những Tòa Nhà Cao Nhất Thế Giới, Việt Nam Đứng Thứ Mấy?

2Mn(OH)2 + O2(kk) + 2H2O → 2Mn(OH)4

Mẫu ở đầu cuối còn lại là Na2S2O3

Có thể đến dung dịch HCl vào chủng loại thử sót lại này, có kết tủa màu rubi và có khí mùi hắc (SO2):

Na2S2O3 + 2HCl → 2Na
Cl + SO2↑ + S↓+ H2O

Dạng 3: cân bằng phản ứng oxi hoá - khử của không ít phản ứng gồm sự thâm nhập của HNO3 hoặc NO3- theo phương thức thăng bằng ion – electron

Phương pháp

Cân bằng phản ứng oix hoá - khử theo phương thức thăng bởi ion – electron cũng phải bảo đảm an toàn nguyên tắc: tổng electron mà chất khử cho bằng tổng electron mà chất oxi hoá nhận (như ở phương thức thăng bằng electron).Chỉ không giống là hóa học oxi hoá, hóa học khử viết bên dưới dạng ion.

Cần nhớ: hóa học kết tủa (không tan), hóa học khí (chất dễ cất cánh hơi), hóa học ít năng lượng điện li (H2O) phải kê dạng phân tử.


Tuỳ theo môi trường xung quanh phản ứng là axit, bazơ hoặc trung tính nhưng sau khi khẳng định nhường, dấn electron ta phải cân đối thêm điện tích hai vế.

Nếu bội phản ứng xẩy ra trong môi trường thiên nhiên axit, ta thêm H+ vào vế làm sao dư oxi, vế còn lại thêm H2O.

Nếu làm phản ứng xảy ra trong môi trường xung quanh bazơ, ta thêm OH- vào vế làm sao thiếu oxi, vế còn sót lại thêm H2O.

Nếu làm phản ứng xẩy ra trong môi trường xung quanh nước thì nếu tạo nên axit ta cân bằng như môi trường xung quanh axit, nếu sản xuất bazơ ta thăng bằng như môi trường thiên nhiên bazơ.

Nhân hệ số cho hai quy trình nhường cùng nhận electron sao cho: số electron nhường nhịn ra của chất khử thông qua số electron thừa nhận vào của hóa học oxi hoá.

8 dạng bài tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học gồm giải đưa ra tiết

Với 8 dạng bài bác tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học gồm giải chi tiết Hoá học lớp 11 gồm đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Nito, Photpho từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 11.

*

Dạng 1:Hiệu suất tổng phù hợp NH3

Phương pháp:

N2 + 3H2 &h
Arr; 2NH3

+ Tính số mol những chất để xác minh hiệu suất tính theo chất nào, nếu bài toán cấm đoán ta tự để lượng mol cho những chất đúng với tỉ lệ thành phần đề bài bác cho.

+ thực hiện bảo toàn trọng lượng để xác định số mol trước cùng sau phản bội ứng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : tất cả hổn hợp khí X bao gồm N2 và H2 bao gồm tỉ khối đối với He bởi 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín đáo (có bột Fe có tác dụng xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với He bằng 2. Công suất của bội nghịch ứng tổng vừa lòng NH3 là:

A. 50%.B. 40%.C. 25%.D. 36%.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng sơ thứ đường chéo cánh ⇒ n
N2 : n
H2 = 1: 4

Gỉa sử n
N2 = 1 mol; n
H2 = 4 mol

N2 + 3H2 &h
Arr; 2NH3

Ban đầu:14(mol)

Phản ứng: x 3x 2x (mol)

Sau pư: 1-x 4-3x 2x (mol)

Hiệu suất tính theo N2; nsau pư = n
H2 + n
N2 + n
NH3 = 5 – 2x (mol)

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn khối lượng:

mtrước = msau

*

nt = 5mol ⇒ ns = 4,5 mol = 5- 2x

⇒ x = 0,25 mol

⇒ H% = x/1.100% = 25% ⇒ Đáp án C

Ví dụ 2 : mang lại a mol N2 phản bội ứng với 3a mol H2, sau phản nghịch ứng áp suất của hệ giảm 10%. Hiệu suất phản ứng tổng thích hợp NH3 là:

A. 30% B. 25% C. 20% D. 40%

Hướng dẫn giải:

N2 + 3H2 &h
Arr; 2NH3

Ban đầu: a 3a (mol)

Hiệu suất tính theo N2 hoặc H2 là tương đồng ( bởi vì tỉ lệ mol của N2 cùng H2 = 2 :3)

Áp suất giảm đó là số mol khí giảm

Theo phương trình: ngiảm = 2 n
N2 pư = 10% .4a = 0,4a

⇒ n
N2 pư = 0,2a

H% = 0,2a/a.100% = 20% ⇒ Đáp án C

Dạng 2: Lập phương pháp phân tử oxit của nitơ

Phương pháp:

+ Đặt công thức phân tử Nx
Oy

+ Sử dụng những dữ khiếu nại để xác định x, y (1≤ x ≤2; 1≤ y ≤ 5; x,y nguyên )

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Mỗt tất cả hổn hợp khí X bao gồm 3 oxit của N là NO, NO2 cùng Nx
Oy. Biết tỷ lệ thể tích của các oxit trong X là: %VNO = 45%, %VNO2 = 15%, %VNx
Oy = 40%, còn tỷ lệ theo cân nặng NO trong tất cả hổn hợp là 23,6%. Bí quyết Nx
Oy là:

A. N2OB. NOB. NO2D. N2O4

Hướng dẫn giải:

Cùng điều kiện tỉ lệ V là tỉ lệ thành phần n. Gọi n
X = a

⇒ n
NO = 0,45a mol; n
NO2 = 0,15a mol; n
Nx
Oy = 0,4a mol.

m
NO = 30 × 0,45a = 13,5a (g) ⇒ m
X = 13,5a : 23,6% = 57,2a (g)

⇒m
Nx
Oy = mhh
X – m
NO – m
NO2 = 57,2a – 13,5a – 6,9a = 36,8a

MNx
Oy = 36,8a : 0,4a = 92

Vậy oxit Nx
Oy là N2O4 ⇒ Đáp án D

*

Ví dụ 2 : Một tất cả hổn hợp X có CO2 cùng một oxit của nitơ tất cả tỉ khối đối với H2 là 18,5. Phương pháp oxit của nitơ với % thể tích CO2 trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. NO; 40%B. NO; 50%C. N2O; 40%D. N2O; 50%

Hướng dẫn giải:

MX = 18,5.2 = 37

⇒ MNx
Oy 2 với (1-a)mol NO.

Ta có: 44a + 30(1 – a) = 37 ⇒ a = 0,5

⇒ %VCO2 = %VNO = 50%

⇒ Đáp án B

Dạng 3: câu hỏi về axit HNO3

Phương pháp:

+ HNO3 tất cả N5+ ⇒ tất cả oxi hóa mạnh khỏe khi công dụng với các chất bao gồm tính khử như: Kim loại, phi kim, các hợp hóa học Fe(II), hợp hóa học S2-, I-. Và sản phẩm khử gồm những khí như: N2O, N2, NO, NO2 hoặc muối bột amoni (NH4+)

+ Sử dụng phương thức bảo toàn e để giải toán

Chú ý:

+ Al, Cr, sắt bị thụ động ( ko phản ứng) với trong axit HNO3 đặc, nguội

+ một số bài toán ta phải chăm chú biện luận trường hợp tạo thành các thành phầm khử

+ khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không có tính khử chỉ xẩy ra phản ứng trung hòa

+ Kim loại có rất nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu sử dụng dư axit sẽ tạo nên muối hóa trị 3 của sắt kẽm kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu như axit sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ tạo nên muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc hoàn toàn có thể tạo bên cạnh đó 2 các loại muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Hoà tan trọn vẹn m g bột Cu vào 800 g hỗn hợp HNO3 được dung dịch X với 2,24 lit khí NO (đktc). X công dụng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp Na
OH 2 M được kết tủa Y. Sau khi nung Y đến cân nặng không thay đổi thu được 20 g chất rắn. Khối lượng Cu ban đầu và nồng độ % dung dịch HNO3 ban đầu:

Hướng dẫn giải:

n
NO = 0,1 mol; n
Na
OH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Y + Na
OH → kết tủa Y chỉ đựng Cu(OH)2 to
C Cu
O

n
Cu
O = 20:80 = 0,25 mol

Theo định công cụ bảo toàn nguyên tố:

n
Cu (ban đầu) = n
Cu (trong Cu
O) = n
Cu2+ = 0,25 mol

⇒ m
Cu = 0,25.64 = 16g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 → 0,5 (mol)

Mà: N+5 + 3e → N2+

0,3 ← 0,1 (mol)

0,1 3 phải tạo thành NH4NO3.

ne N5+ → N3- = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

N5+ + 8e → N3-

0,2 → 0,025 (mol) ⇒ n
NH4NO3 = 0,025 mol

n
OH- = 2n
Cu2+ + n
NH4+ n
H+dư = 0,6 mol

⇒ n
H+ dư = 0,6 – (2.0,25 + 0,025)= 0,075 (mol)

Bảo toàn nguyên tố N:

n
HNO3 = 2n
Cu(NO3)2 + 2n
NH4NO3 + n
NO + n
HNO3 dư = 0,725 mol

C%HNO3 = 0,725.63/800.100% = 5,71%

Ví dụ 2 : hài hòa hết 20,4g hỗn hợp X gồm Fe
S, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3, ngừng phản ứng thu được dung dịch Y với 4,48 lít tất cả hổn hợp hai khí NO, N2 gồm tỉ khối so với H2 là 14,75. Phần trăm khối lượng Fe
S, Fe3O4 trong X lần lượt là:

A. 43,14% cùng 56,86% B. 56,86% và 43,14%

C. 5,6% với 94,4% D. 94,4% và 5,6%

Hướng dẫn giải:

Sử dụng sơ thứ đường chéo cánh ⇒ n
NO = 0,15 mol; n
N2 = 0,05 mol

Gọi n
Fe
S = x mol; n
Fe3O4 = y ⇒ 88x + 232y = 20,4 (1)

Cho e:

Fe
So → Fe3+ + S6+ + 9e

x 9x (mol)

3Fe+8/3 → 3Fe3+ + e

3y y (mol)

Nhận e:

N5+ + 3e → N2+

0,45 ← 0,15 (mol)

2N5+ + 10e → N2o

0,5 ← 0,05 (mol)

Bảo toàn e: 9x + y = 0,45 + 0,5 = 0,95 (mol) (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,1; y = 0,05

%m
Fe
S = 88.0,1/20,4.100% = 43,14%; %m
Fe3O4 = 56,86%

⇒ Đáp án A

Dạng 4: bội phản ứng của muối bột NO3- trong môi trường axit

Phương pháp:

Các hóa học khử phản bội ứng với muối bột NO3- trong môi trường xung quanh axit giống như phản ứng với HNO3. Ta đề xuất quan tâm bản chất phản ứng là phương trình ion.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Hoà tan 0,1 mol Cu vào 120ml dung dịch X bao gồm HNO3 1M với H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi thu được V lit khí NO duy nhất. Quý giá của V:

A. 1,344 lit B. 1,49 lit C. 0,672 lit D. 1,12 lit

Hướng dẫn giải:

n
NO3- = 0,12; n
H+ = 0,12 + 2. 0,06 = 0,24 mol

3Cu + 2NO3-+ 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,1 0,12 0,24 (mol)

⇒ H+ phản nghịch ứng hết

n
NO = 1/4 n
H+ = 0,06 mol ⇒ V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

⇒ Đáp án A

*

Ví dụ 2 : đến hỗn hợp có 1,12 gam Fe cùng 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M với Na
NO3 0,2M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch Na
OH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa chiếm được là khủng nhất. Giá bán trị tối thiểu của V là:

A. 360 ml B. 240 ml C. 400 ml D. 120 ml

Hướng dẫn giải:

n
Fe = 0,02 mol ; n
Cu = 0,03 mol

⇒ Σ ne mang lại = 0,02.3 + 0,03.2 = 0,12 mol

n
H+ = 0,4 mol ; n
NO3- = 0,08 mol

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

0,12→ 0,16(mol)

⇒n
H+ dư = 0,4 – 0,16 = 0,24 mol

⇒ Σ n
OH- (↓max) = n
H+ + 3n
Fe3+ + 2n
Cu2+ = 0,24 + 0,02.3 + 0,03.2 = 0,36

⇒ V = 0,36 lít = 360 ml⇒Đáp án A

Dạng 5: nhiệt độ phân muối nitrat

Phương pháp:

*

+ muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại đứng trước Mg → muối bột nitrit + O2

+ muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg mang đến Cu → Oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

+ muối nitrat của sắt kẽm kim loại đứng sau Cu → kim loại + NO2 + O2

+ muối bột NH4NO3 → N2O + 2H2O

Chú ý: mc/r bớt = mkhí

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : sức nóng phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X có KNO3 cùng Mg(NO3)2 chiếm được 16,5 gam hóa học rắn và 12,32 lít khí ( đktc). Phần trăm cân nặng của KNO3 và cực hiếm của m là:

A. 74,56% với 39,7g
B. 25,44% và 34,1g

C. 25,44% với 39,7g
D. 74,56% với 39,7g

Hướng dẫn giải:

Gọi n
KNO3 = x mol; n
Mg(NO3)2 = y mol

2KNO3 to→ 2KNO2 + O2

x x 0,5x (mol)

2Mg(NO3) to→ 2Mg
O + 4NO2 + O2

y y 2y 0,5y (mol)

mrắn = 85x + 40y = 16,5

mkhí = 0,5x + 2,5y = 0,55

⇒ x = 0,1 mol; y = 0,2 mol

⇒ m = 0,1.101 + 0,2.148 = 39,7g

%m
KNO3 = 0,1.101/39,7.100% = 25,44%

⇒ Đáp án C

Ví dụ 2 : nhiệt phân hoàn toàn 82,4g các thành phần hỗn hợp X bao gồm Ag
NO3 với Fe(NO3)3. Dẫn rảnh lượng khí có mặt vào 2l H2O thì thu được hỗn hợp Y và vẫn còn 1,12 lít khí không trở nên hấp thụ. P
H của hỗn hợp Y là:

A. 0,52B. 1C. 1,2D. 2

Hướng dẫn giải:

Gọi n
Ag
NO3 = x mol; n
Fe(NO3)3 = y mol

⇒ 170x + 242y =82,4g (1)

2Ag
NO3 to→ 2Ag + 2NO2 + O2

x x x 0,5x (mol)

4Fe(NO3)3 to→ 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

y 3y 0,75y

n
NO2 = x + 3y; n
O2 = 0,5x + 0,75y

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Khí không biến thành hấp thụ bay ra là O2 dư

n
O2 pư = 1/4 n
NO2 = 0,25x + 0,75y

n
O2 dư = 0,25x = 0,05 mol ⇒ x = 0,2 mol

Từ (1) ⇒ y =0,2 mol ⇒ n
HNO3 = 3y = 0,6 mol

= 0,6 : 2 = 0,3M ⇒ p
H = -lg = 0,52

⇒ Đáp án A

*

Dạng 6: bài tập về amoni

Phương pháp:

-Dung dịch NH3 ( NH4OH) tất cả tính bazơ

-Dung dịch amoniac có công dụng hòa tan các hiđroxit của những kim loại Cu, Ag, Zn

-Khí NH3 bao gồm tính khử

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : cho lượng khí NH3 đi rảnh rỗi qua ống sứ đựng 3,2g Cu
O nung nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn ; nhận được rắn A với 1 tất cả hổn hợp khí B. Chất rắn A phản bội ứng trọn vẹn với 20 ml HCl 1M. Thể tích khí N2 chế tạo ra thành là:

A. 2,24 lít
B. 0,224 lít
C. 0,298 lít
D. 0,896 lít

Hướng dẫn giải:

n
Cu
O = 0,04 mol

Chất rắn A + 0,02 mol HCl ⇒ trong A có Cu
O còn dư

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O

0,01 ← 0,02(mol)

⇒ n
Cu
O pư với NH3 = 0,04 – 0,01 = 0,03 mol

3Cu
O + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

0,03 0,01 (mol)

VN2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít ⇒ Đáp án A

Ví dụ 2 : Thổi nhàn hạ 11,2 lít NH3 vào 400 gam dung dịch Zn
Cl2 6,8%. Khối lượng kết tủa chiếm được là:

A. 19,8g
B.16,2g
C. 17,325g
D. 14,175g

Hướng dẫn giải:

n
NH3 = 0,5 mol; n
Zn
Cl2 = 0,2 mol

2NH3 + 2H2O + Zn
Cl2 → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

0,4 ← 0,2 → 0,2 (mol)

⇒ NH3 dư; n
NH3 dư = 0,5 – 0,2.2 = 0,1 mol

Zn(OH)2 có khả năng tạo phức với NH3:

4NH3 + Zn(OH)2 → (OH)2

0,1 → 0,025 (mol)

n
Zn(OH)2 dư = 0,2 – 0,025 = 0,175 mol

m↓ = m
Zn(OH)2 = 0,175. 99 = 17,325g ⇒ Đáp án C

Dạng 7: Axit H3PO4 hoặc P2O5 tác dụng với hỗn hợp kiềm

Phương pháp :

Lập tỉ trọng

*

+ T≤1 ⇒ Chỉ tạo ra muối H2PO4-, axit H3PO4 còn dư

+ T = 2 ⇒ Chỉ sản xuất muối HPO42-

+ T ≥ 3 ⇒ Chỉ chế tác muối PO43-, kiềm dư

+ T ∈ (1 ; 2) ⇒ tạo 2 muối hạt H2PO4- cùng HPO42-

+ T ∈ (2 ; 3) ⇒ chế tạo 2 muối HPO42- với PO43-

Chú ý: Nếu mang đến dung dịch kiềm tính năng với P2O5 ta mang lại H3PO4 rồi giải như trên.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : đến 100 ml hỗn hợp H3PO4 0,2 M vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Khối lượng mỗi muối sinh sản thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

A. Ca3(PO4)2 3,24g; Ca
HPO4 0,544g

B. Ca(H2PO4)2 1,872g; Ca
HPO4 0,544g

C. Ca
HPO4 0,544g

D. Ca3(PO4)2 3,24g

Hướng dẫn giải:

n
H3PO4 = 0,02 mol ; n
OH- = 0,024 mol

n
OH-/ n
H3PO4 = 1,2. Tạo nên 2 muối hạt H2PO4- ( x mol) với HPO42- (y mol)

Bảo toàn phường ta có: n
H2PO4- + n
HPO42- = n
H3PO4 ⇒ x + y = 0,02 (1)

Bảo toàn năng lượng điện tích: 2n
Ca2+ = n
H2PO4- + 2n
HPO42-

⇒ x + 2y = 0,024 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,016; y = 0,004

⇒ n
Ca(H2PO4)2 = 0,008 mol ⇒ m
Ca(H2PO4)2 = 0,008.234 = 1,872g

n
Ca
HPO4 = 0,004 mol⇒ m
Ca
HPO4 = 0,004.136 = 0,544 g

Ví dụ 2 : cho 7,1g P2O5 vào 48g hỗn hợp Na
OH 20%, thu được hỗn hợp X. Tổng khối lượng muối nhận được là:

A. 8,52g
B. 6,56g
C. 15,08g
D. 55,1g

Hướng dẫn giải:

n
P2O5 = 0,05 mol; n
Na
OH = 0,24 mol

n
H3PO4 = 2n
P2O5 = 0,1 mol

n
OH-/ n
H3PO4 = 2,4 (2;3) ⇒ sản xuất 2 muối HPO42- ( x mol) và PO43- (y mol)

Bảo toàn P: n
H3PO4 = n
HPO42- + n
PO43-

⇒ x + y = 0,1 (1)

Bảo toàn điện tích: n
Na+ = 2n
HPO42- + 3n
PO43-

⇒ 2x + 3y = 0,24 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,06 mol; y = 0,04 mol

mmuối = m
Na+ + m
HPO42- + m
PO43- = 0,24.23 + 0,06.96 + 0,04.95 = 15,08g

⇒ Đáp án C

*

Dạng 8: bài xích tập về phân bón

Phương pháp:

-Phân đạm (N): Phân đạm amoni (NH4+); Phân đạm nitrat (NO3-); Phân ure ( (NH2)2CO). Độ bồi bổ = %m
N

-Phân lân (P): Supephotphat đối chọi (Ca(H2PO4)2)và Ca
SO4 ); supephotphat kép ( chỉ chứa Ca(H2PO4)2). Độ bồi bổ = %m
P2O5

-Phân kali (K): Độ bồi bổ %m
K2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : các chất KCl tất cả trong một một số loại phân kali tất cả độ dinh dưỡng một nửa là

A. 79,26%. B. 95.51%. C. 31,54%. D. 26,17%

Hướng dẫn giải:

Độ dinh dưỡng 50% ⇒ %K2O = 50%

2KCl → K2O

149g → 94 gam

x ← 50%

⇒ x = 50%. 149/94 = 79,26% ⇒Đáp án A

Ví dụ 2 : trong 20g supephôtphat đơn có cất 5g Ca(H2PO4)2. Độ bổ dưỡng của mẫu mã lân kia là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *