CÁC KIỂU ĐỒNG PHỤC HỌC SINH, TOP 10 ĐỒNG PHỤC HỌC SINH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

Công dụng: Đồng phục học sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí tổn may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá tiền tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
*

Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
*

Công dụng: Đồng phục học tập sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
*

Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn tổn phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
*

Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
*

Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo xống học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn mức giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn mức giá tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo xống học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí tổn may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn tầm giá tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá thành may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn tổn phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo xống học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn mức giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn giá tiền tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tổn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn phí tổn tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn mức giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn giá tiền tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn chi phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn phí tổn tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn tầm giá tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo xống học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tổn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn tầm giá tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá thành may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tổn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá thành may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn tầm giá tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá thành may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn chi phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn tổn phí tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá thành may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn tổn phí tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn tầm giá tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí tổn may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn chi phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn giá thành tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn phí tổn tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, quần áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích thước số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn mức giá tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sử dụng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn phí tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo xống học sinhChất liệu:Vải kate Ford dùng Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn phí tổn may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn chi phí tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học sinh, xống áo học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc form size số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận tay toàn quốc, miễn mức giá tại TPHCMSố lượng về tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu phụ thuộc vào loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn tầm giá may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận chỗ toàn quốc, miễn giá tiền tại TPHCMSố lượng buổi tối thiểu: 30 áo
Công dụng: Đồng phục học tập sinh, áo quần học sinhChất liệu:Vải kate Ford sài Gòn, Đà Nẵng
Vải kate Silk
Vải kate Polin
Vải lon USAVải Tuytsi, Cashmere, kaki thun, kaki tuyết mưaMàu sắc: 24 -72 màu tùy theo loại vảiZize: S, M, L, XL, XXL, XXXL hoặc kích cỡ số 5,6,7,8Logo: Thêu vi tínhMay mẫu: 3-5 ngày ( Miễn giá tiền may mẫu)Thời gian sản xuất: 7-14 ngàyGiao hàng: Giao hàng tận nơi toàn quốc, miễn giá tiền tại TPHCMSố lượng tối thiểu: 30 áo

Đồng Phục GLU nhắm tới mục tiêu dẫn đầu về giải pháp thiết kế, support mẫu mã và sản xuất đồng phục cho các doanh nghiệp, trường học tại Việt Nam. Chúng tôi là một công ty lớn trẻ, luôn luôn khát khao trí tuệ sáng tạo và không xong xuôi học hỏi qua từng ngày. Với tham vọng thách thức những số lượng giới hạn để tạo nên những chiếc áo đồng phục chất lượng cao, thực sự biệt lập đi cùng bản sắc riêng rẽ của khách hàng. Sự chấp nhận của khách hàng hàng chính là mục tiêu và rượu cồn lực giúp shop chúng tôi phát triển. Đồng Phục GLU rất hân hoan đón nhận sự lép thăm của quý khách.

Bạn đang xem: Các kiểu đồng phục học sinh

Contents

1. Phần đa mẫu áo phông đồng phục học viên hot nhất3. Nguyên nhân lựa chọn đồng phục áo phông học viên là gì?4. Những xem xét khi may đồng phục học sinh 

Áo phông đồng phục học tập sinh là trang phục đề xuất mỗi khi tới trường. Thông thường, áo sơ mày trắng sẽ được sử dụng ở đông đảo cấp trường đoản cú tiểu học tập tới trung học tập phổ thông. Tuy nhiên, ngay nay với sự cách tân và phát triển và du nhập các phong cách từ nhiều quốc gia nên học tập sinh có khá nhiều sự tuyển lựa đồng phục hơn. Trong bài viết này, Đồng Phục tứ Mùa sẽ reviews một số mẫu đang thịnh hành trên thị trường. Hãy cùng xem tức thì nhé!

1. đầy đủ mẫu áo phông đồng phục học viên hot nhất

Trang phục đồng hóa theo quy định bao gồm vai trò trong việc làm nên hình hình ảnh nhà ngôi trường và văn hóa giáo dục. Cũng chính vì thế, bất cứ tập thể nào cũng đều chuẩn bị mẫu áo thật tuyệt vời để góp nổi bật đậm cá tính riêng của lớp. Một số mẫu áo phông đồng phục học sinh sau đây sẽ là nhắc nhở hữu ích để các bạn tham khảo:

1.1 Áo thun đồng phục học viên cổ tròn

Kiểu dáng áo cổ vo tròn là mẫu xây cất phổ biến được rất nhiều tập thể lựa chọn lúc để may áo lớp hoặc đồng phục. Form áo co dãn cổ tròn đưa đến vẻ đẹp của sự việc trẻ trung, năng động mà lại cũng không thể kén đối tượng người dùng sử dụng và rất dễ phối đồ. Do đó, các bạn cũng có thể thoải mái gia nhập mọi chuyển động từ học tập tới vui chơi và giải trí mà không phải lo ngại bị phục trang cản trở.


*

Áo thun cổ vo tròn màu black mang phong cách huyền bí


*

Mẫu áo phông thun cổ tròn màu sắc trắng dễ ợt phối đồ


1.2 Áo đồng phục học viên cổ bẻ

Mẫu đồng phục phổ cập tiếp theo trong danh sách là áo phông cổ bẻ. Sản phẩm mang đến sự con trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang lại sự long trọng và định kỳ sự. Đây chính là kiểu dáng được không ít trường học cho phép sử dụng để sửa chữa thay thế áo sơ mày truyền thống. Nếu biết cách lựa lựa chọn và kết hợp quần áo, bạn sẽ trở nên lạ mắt và thu hút hơn trước đây đám đông.


*

Áo thun cổ bẻ màu black kết phù hợp với logo đơn giản


1.3 Áo phông thun đồng phục cổ caro

Áo phông thun cổ caro là chủng loại áo đồng phục lớp cũng đang nhận được không hề ít sự hâm mộ từ chúng ta học sinh. Xây cất với các họa ngày tiết kẻ ô vuông đen trắng đưa tới phong cách tân tiến với chất riêng với đậm tính thời trang. Đây đó là một một trong những làn gió mới cho thị phần áo đồng phục vào thời điểm này.


*

Áo đồng phục color tím kết hợp với cổ caro trắng đen


*

Áo đồng phục tất cả cổ kết hợp với kẻ caro tạo điểm nhấn


Tại Đồng Phục bốn Mùa, mẫu mã áo này là giữa những sản phẩm được để may nhiều nhất. Tự hào là xưởng tiếp tế đồng phục với nhiều năm tay nghề hoạt động, đơn vị luôn luôn đem đến unique trang phục xuất sắc nhất. Cạnh bên đó, Đồng Phục bốn Mùa còn ứng dụng technology in thêu tiến bộ giúp hình ảnh trên áo rõ nét, không xẩy ra bong tróc trong quy trình sử dụng.

1.4 Áo lớp oversize

Áo lớp oversize là vẻ bên ngoài áo luôn luôn được chúng ta trẻ săn đón. Bởi đó là kiểu áo ko kén tín đồ mặc, mặc dù cao tốt thấp, ốm hay đầy đặn thì gần như phù hợp. Hình trạng áo này đem lại sự thoải mái, dễ vận động, di chuyển mà không xẩy ra gò bó. Kế bên ra, nó còn biểu thị được phong thái năng động, máu nóng của tuổi trẻ.


1.5 Áo lớp 3D

Áo đồng phục lớp 3D được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, diễn đạt được phong cách riêng của mình. Mẫu áo này đang biến hóa “hot trend” trên thị trường may mặc. Dưới đây là một số chủng loại áo lớp thi công in 3D.


1.6 Áo lớp bội phản quang

Áo lớp phản bội quang gây tuyệt hảo mạnh bởi nó có thể phát sáng ngay trong trơn đêm. Điều này sản xuất nên điểm nổi bật và mang 1 cá tính cá biệt cho người mặc. Không chỉ có vậy, cấu tạo từ chất áo được may bằng vải cotton, tạo cảm giác dễ chịu cho tất cả những người mặc. Cùng chiêm ngưỡng vẻ rất đẹp của mẫu áo phản nghịch quang này nhé.


2. Áo font đồng phục học sinh là gì?

Áo font đồng phục học tập sinh là những xiêm y giống nhau về kiểu dáng, mẫu mã, color sắc, được may bằng vải phông (cotton, phông cá sấu, thun cá mập, thun phông PE,…). Học sinh sẽ mang áo này khi đi mang lại trường hoặc tham gia các chuyển động khác vào phạm vi trường học.

*

3. Vì sao lựa lựa chọn đồng phục áo phông học sinh là gì?

Áo phông luôn là sự việc lựa chọn an ninh và tiện lợi nhất khi để may đồng phục. So với vẻ bên ngoài sơ mi thì áo thun có nhiều ưu điểm hơn. Dưới đây là một số lí bởi vì sao mọi người ưa chuộng sản phẩm này hơn.

3.1 Áo phông đồng phục sở hữu lại cảm giác thoải mái

Với cấu tạo từ chất vải phông nên áo phông thun mạng lại sự thông thoáng, mát mẻ cho người mặc. Hơn thế nữa nữa, không giống với kaki, áo thun mượt mà hơn tuy nhiên cũng không quá mỏng như vải lanh. Xung quanh ra, vẻ bên ngoài áo còn rất tương xứng để mặc giữa những ngày hè. Bởi vì, vải vóc thun có tác dụng thấm hút mồ hôi tốt, mang đến sự thoải mái và dễ chịu trong lúc sử dụng.

Xem thêm: #2 Dạy Phát Âm Tiếng Việt - Kỹ Năng Phát Âm Tiếng Việt Chuẩn Cho Người Việt


3.2 Thỏa sức lựa chọn màu sắc

Nếu như xa xưa áo sơ mày đồng phục chỉ được phép sử dụng một trong những màu nhất định, hầu hết là white color hoặc xanh thì hiện giờ áo font đã có tương đối nhiều sự lựa chọn hơn. Các bạn học sinh rất có thể thỏa sức mặc các trang phục cùng với tone màu sắc theo sở thích riêng. Vày đó, trên đây cũng chính là lý vì chưng vì sao mẫu mã này được ưu tiên.


3.3 dễ dàng in ấn

Chất liệu vải thun nhằm may áo phông rất dễ để nhà cung cấp in hình biệu tượng công ty hay khẩu hiệu ở trong phòng trường hoặc bè lũ lớp. Bên cạnh đó, sản phẩm còn mang lại sự tiện lợi trong quy trình mọi người phối các màu sắc theo sở thích. Thông thường, điều này các bạn khó rất có thể tìm thấy ở phần đa kiểu đồng phục học sinh khác.


3.4 ngân sách rẻ

Áo phông đồng phục học sinh với chất liệu chính là vải phông thun thường vẫn có chi tiêu rẻ. Phân phối đó, giá cả để may dòng áo cũng phải chăng hơn những loại sản phẩm khác. Vì chưng vì, đẳng cấp áo cho chúng ta học sinh đã ít chi tiết và không đòi hỏi kỹ thuật may cao cấp.


3.5 biểu đạt tính đặc trưng riêng của từng người

Trên từng chiếc áo thun đồng phục sẽ được in logo của ngôi trường hoặc lớp. Qua đây, đậm cá tính của từng lớp sẽ được thể hiện trải qua trang phục mà chúng ta mặc trên người. ở bên cạnh đó, bài toán khoác trên bạn bộ đồng phục góp mỗi học sinh ý thức về tinh thần đoàn kết vào một tập thể. Điều này cũng góp thêm phần tạo kiến thức kỷ hình thức ngay từ lúc còn ngồi bên trên ghế bên trường.


3.6 giúp tạo môi trường bình thường

Sự công bằng trong giáo dục luôn luôn là sự việc nhận được sự thân mật lớn từ gia đình, đơn vị trường cùng xã hội. Những bậc phụ huynh tất cả điều kiện luôn luôn muốn nhỏ cháu được gọn gàng nhất lúc tới trường. Đôi khi, những các bạn có thực trạng không bằng người khác đã dễ bị từ ti. Vì đó, việc tất cả học viên đề mang chung các cái áo phông đồng phục có thể giúp xóa khỏi mọi rào cản.


4. Những lưu ý khi may đồng phục học sinh 

Ngày này, áo phông đồng phục học tập sinh càng ngày càng được các trường học tập chú trọng. Lựa chọn đồng phục học sinh là điều cực kỳ quan trọng. Vì chưng vậy, khi lựa chọn áo xống cho cấp này mọi fan cần lưu ý một số điều sau:

4.1 Lựa chọn làm từ chất liệu vải phù hợp

Đặc điểm của lứa tuổi học viên là thích tìm hiểu và mê say các hoạt động ngoài trời. Bởi vì thế, chất vải được sử dụng phải có tác dụng thấm hút những giọt mồ hôi tốt và co giãn hiệu quả. Trên thị trường may mang hiện có nhiều loại vải phù hợp để may áo đồng phục. Mặc dù nhiên, chúng ta có thể xem xét chọn lựa vải thun cotton. Vì lẽ, đó là loại vải mượt mịn, thoáng mát và bình an cho da.


4.2 color sắc phù hợp với lứa tuổi

Ở lứa tuổi học viên thì chúng ta thường thích phần lớn tone màu tươi vui và trông rất nổi bật như hồng, xanh, vàng, đỏ,… bởi vì thế, nhằm tạo sự hào hứng khi đi học thì nhà trường nên ưu tiên chọn theo bảng màu sắc này. Ngoại trừ ra, gam sắc sáng sẽ không hấp thụ nhiều nhiệt từ tia nắng mặt trời. Điều này giúp những bậc bố mẹ bớt lo lắng hơn khi trẻ vui chơi giải trí bên ngoài.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn in thêm hình ảnh thì hãy contact với xưởng sản xuất Đồng Phục tư Mùa sẽ được miễn phí bốn vấn thiết kế hình ảnh theo yêu thương cầu. Chúng tôi luôn sử dụng chất liệu vải tốt nhất có thể được kiểm duyệt nghiêm nhặt trước khi dùng làm thực hiện nay sản phẩm. Vải cốt tông 100% có công dụng giữ color tốt, ngấm hút các giọt mồ hôi và không khiến kích ứng da, vô cùng phù hợp với chúng ta học sinh.


4.3 kiểu dáng phù hợp

Mỗi mẫu áo phông đồng phục học viên tiểu học cần phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Vì vì, hình ảnh khi các bạn nhỏ tuổi mặc bộ đồ giống nhau còn mô tả bộ mặt trong phòng trường. Kề bên áo sơ mi thì áo thun cổ bẻ cũng không kém phần lịch sự mà vẫn giữ lại được vẻ trẻ trung năng động. Vào giờ ngoại khóa, bên trường đề nghị cho các nhỏ xíu mặc bộ quần áo phông để những con dễ chịu vận động.


5. Đồng phục áo thun học viên đẹp thì cần có những nhân tố nào?

Có không ít chiếc áo phông đồng phục học viên được phân phối trên thị trường. Vậy thì làm gắng nào để các bạn có được một mẫu xây dựng đẹp? Hãy cùng xem những yếu tố tiếp sau đây để hiểu rõ hơn:

Yếu tố sáng tạo là điều quan trọng đặc biệt để bao gồm một bộ xiêm y vừa độc là vừa đẹp. Chính vì thế, các nhà cung ứng không ngừng đổi mới và cập nhật các xu thế mới để những người có tương đối nhiều sự lựa chọn hơn.Một chiếc áo đẹp sẽ tiến hành các cá thể đồng lòng lựa chọn để thể hiện lòng tin tập thể khỏe mạnh nhất.Với bất kể kiểu dáng áo co dãn nào thì mẫu mã in là yếu hèn tố quan yếu thiếu. Bạn cũng có thể tạo nên một mẫu áo co dãn với loại câu slogan, hình minh họa, thể hiện phong thái riêng của từng lớp.Ngoài ra, một mẫu áo rất đẹp còn phải cân xứng với ví tiền và đem về sự thoải mái và dễ chịu khi mặc.

Những bài viết nổi nhảy nhất:

Vừa rồi độc giả đã được tò mò về chủ thể “Top 20 mẫu áo fonts đồng phục học sinh thời thượng năm 2022″. Với những kỹ năng và kiến thức mà shop chúng tôi đã phân chia sẻ, hy vọng để giúp đỡ mọi người đã có được hình dung ví dụ về xu thế trang phục hiện tại nay. Không tính ra, nếu mong muốn tìm kiếm đối kháng vị xây dựng và cấp dưỡng thì hãy liên hệ ngay cùng với Đồng Phục tứ Mùa để được tư vấn miễn mức giá nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *