TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG 5 HÓA HỌC 9 CHƯƠNG 5 DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập chất hóa học 9Chương 1: các loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Giải Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Trang trước
Trang sau

Để học giỏi môn chất hóa học 9, phần này giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa chất hóa học 9 được biên soạn bám đít theo văn bản sách chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài tập chương 5 hóa học 9

Dưới đây là mục lục các tên bài giải Hóa 9 Chương 5. Để theo dõi và quan sát phần giải bài tập của bài xích học, các bạn vào tên bài học đó.

new.edu.vn xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Ôn tập Chương 5 hóa học 9, tư liệu được soạn và tổng đúng theo đầy đủ, bám quá sát chương trình SGK bao gồm tóm tắt lại những đặc điểm vật lí, chất hóa học của một số trong những dẫn xuất Hiđrocacbon đặc biệt và bài tập minh họa Chương 5. Ngoài ra bộ tài liệu cung ứng nội dung những bài học, hướng dẫn giải bài tập trong SGK, phần trắc nghiệm online có đáp án và gợi ý giải nuốm thể, cụ thể nhằm giúp các em có thể tham khảo và đối chiếu với đáp án trả lời của bản thân từ đó đánh giá được năng lượng của bạn dạng thân để sở hữu kế hoạch học hành thật hiệu quả. Mời những em cùng tham khảo.


YOMEDIA

Đề cương ôn tập hóa học 9 Chương 5

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Rượu etylic, axit axetic, chất béo.
Rượu etylicAxit axeticChất béo
Công thứcC2H5OHCH3COOH(RCOO)3C3H5
Phản ứng đốt cháyC2H5OH +3O2 →2CO2+ 3H2OCH3COOH + 3O2→2CO2+ 2H2O

Chất phệ (RCOO)3C3H5+ O2→CO2 + H2O

Phản ứng thủy phânKhông phản bội ứngKhông bội nghịch ứng

Chất bự + Nước → Glixerin + những axit béo

Phản ứng với hỗn hợp kiềmKhông phản ứngCH3COOH + Na
OH →CH3COONa + H2O

Chất béo + dd kiềm→Glixerin + các muối của axit béo

Phản ứng với Na

2C2H5OH + 2Na →2C2H5ONa + H2

2 CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2Không bội nghịch ứng
Phản ứng este hóa

CH3COOH + C2H5OH→CH3COOC2H5+ H2O

CH3COOH + C2H5OH→CH3COOC2H5+ H2OKhông bội nghịch ứng
Tác dụng với muối hạt của axit yếu ớt hơnKhông bội nghịch ứng

2 CH3COOH + Ca
CO3→ (CH3COO)2Ca + CO2+ H2O

Không làm phản ứng
Ứng dụngDùng làm cho rượu bia, nước tiểu khát, nhiên liệu, nguyên liệu điều chế các chất hữu cơ,…Nguyên liệu nhằm tổng hợp chất dẻo, phẩm nhuộm,dược phẩm,…Là nguyên tố cơ bản trong thức nạp năng lượng của bạn và đụng vật, cung ứng năng lượng,…
2.Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ
GlucozơSaccarozơTinh bột cùng xenlulozơ
Công thứcC6H12O6C12H22O11(-C6H10O5-)n
Phản ứng Oxi hóa

C6H12O6+ Ag2O(oversetNH_3 ightarrow)C6H12O7+ 2Ag.

Không bội phản ứngKhông bội phản ứng
Phản ứng lên men

C6H12O6(oversetmen,,giam ightarrow)2C2H5OH + 2CO2

Không phản bội ứngKhông phản ứng
Phản ứng thủy phânKhông bội nghịch ứngC12H22O11+ H2O(xrightarrowAxit)C6H12O6+C6H12O6​(–C6H10O5–)n + n
H2O(xrightarrowAxit)n
C6H12O6
Phản ứng cùng với iotKhông làm phản ứngKhông bội nghịch ứngtạo blue color tím

B. Bài tập minh họa

Bài 1:

Hãy chọn những chất thích hợp điền vào những dấu hỏi rồi viết những phương trình hóa học của các sơ vật phản ứng sau:

a)C2H5OH + ? → ? + H2(uparrow)

b)C2H5OH + ? (oversett^0 ightarrow)CO2+ ?

c)CH3COOH + ?

*
CH3COOC2H5+ ?

d) CH3COOH + ? →(CH3COO)2Mg + ?

e)CH3COOH + KOH→ ? + ?

f)(RCOO)3C3H5+ ?(oversett^0 ightarrow)? +RCOONa

g)CH3COOC2H5+H2O(xrightarrowt^0)? + ?

h)C2H4(k)+ ? (oversetAxit ightarrow) C2H5OH

i) ?+ Zn→ (CH3COO)2Zn + ?(uparrow)

k)2CH3COOH + ?→ (CH3COO)2Ca + ? + H2O

Hướng dẫn:

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2(uparrow)

b)C2H5OH + 3O2(oversett^0 ightarrow)2CO2+ 3H2O

c)CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5+H2O

d) 2CH3COOH + Mg →(CH3COO)2Mg + H2(uparrow)

e)CH3COOH +KOH→ CH3COOK +H2O

f)(RCOO)3C3H5+ 3Na
OH(oversett^0 ightarrow)C3H5(OH)3+ 3RCOONa

g)CH3COOC2H5+H2O(xrightarrowt^0)CH3COOH +C2H5OH

h)C2H4(k)+ H2O(l)(oversetAxit ightarrow) C2H5OH

i)2CH3COOH + Zn→ (CH3COO)2Zn + H2(uparrow)

k)2CH3COOH + Ca
CO3→ (CH3COO)2Ca + CO2(uparrow)+ H2O

Bài 2:

Cho 50 ml dung dịch axit axetic tính năng hoàn toàn cùng với Mg cô cạn hỗn hợp ta thu được 1,42 g muối.

Xem thêm: Đầu Dvd Sony Dvp-Sr760 - Dvd Player With Hd Upscaling

a. Tính mật độ mol của dung dịch axit.

b. Thể tích khí H2ở đktc ra đời là bao nhiêu.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

2CH3COOH + Mg →(CH3COO)2Mg + H2(uparrow)

0,02 (leftarrow) 0,01 → 0,01

Số mol muối chế tạo thành là:(n_(CH_3COO)_2Mg = fracmM = frac1,42142 = 0,01(mol))

a)Nồng độ mol của dung dịch axit là:

(C_M = fracnV = frac0,020,005 = 0,4(M))

b)Thể tích khí H2sinh ra:

(V_H_2 = 0,01.22,4 = 0,224(lit))

Bài 3:

Có các thành phần hỗn hợp A có rượu etylic cùng axit axetic. Tín đồ ta thực hiện thí nghiệm với các thành phần hỗn hợp A và thu được tác dụng như sau:- Nếu mang đến A bội nghịch ứng với natri dư thì sau phản ứng thu được4,48lkhí ko màu.- Nếu mang lại A phản bội ứng cùng với Na2CO3dư với dẫn khí tạo ra thành qua lọ nước vôi trong dư thì thu được10gkết tủa.a) Hãy viết những phương trình hóa học.b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong tất cả hổn hợp A.Các thể tích khí phần nhiều được đo ở đk tiêu chuẩn.

Hướng dẫn:

Gọi a,b theo thứ tự là số mol của rượu với axit
Phương trình bội nghịch ứng:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

a (mol) → (fraca2)(mol)

2CH3COOH + 2Na →2CH3COONa + H2

b (mol)→ (fracb2)(mol)

Vì khi mang lại A phản ứng cùng với natri dư thì sau làm phản ứng thu được4,48lkhí ko màu ta có:

(n_H_2 = frac(a + b)2 = frac4,4822,4 = 0,2 Rightarrow a + b = 0,4) (1)

Khi chức năng với Na2CO3thì chỉ gồm axit công dụng sinh ra CO2

Phương trình phản ứng:

2CH3COOH +Na2CO3→ (CH3COO)2Ca + CO2+ H2O

0,2 (leftarrow) 0,1

CO2+ Ca(OH)2(dư)→ Ca
CO3(downarrow)+ H2O

0,1 (leftarrow) 0,1

Số mol kết tủa Ca
CO3là:(n_Ca
CO_3 = frac10100 = 0,1(mol))

Vậy số mol của axit là 0,2 (hay b = 0,2)⇒ a = 0,2 (mol)

Khối lượng tất cả hổn hợp A là:

m = maxit axetic+ m
Rượu etylic= 0,2.46 + 0,2.60 = 21,2 (gam)

Phần trăm khối lượng của Rượu etylic là:

(\% m_C_2H_5OH = frac0,2.4621,2.100 = 43,4)

Phần trăm cân nặng của Axit axetic là:

(\% m_CH_3COOH = 100 - \% m_C_2H_5OH = 100 - 43,4 = 56,6)

Bài 4:

Một loại chất mập được điều chế từ C15H31COOH với glixerol C3H5(OH)3

Viết phương trình phản bội ứng
Đun nóng 4,03 kg chất to trên với lượng hỗn hợp Na
OH dư .Tính khối lượng glixerol thu được
Tính khối lượng xà phòng bánh đựng 72% muối C15H31COONa pha chế được.Hướng dẫn:

a)Phương trình hóa học:

3C15H31COOH +C3H5(OH)3→ (C15H31COO)3C3H5+ 3H2O

b)Số mol chất to đem bội nghịch ứng là:

(n_(C_15H_31COO)_3C_3H_5 = frac4,038,06 = 0,5(kmol))

(C15H31COO)3C3H5+ 3Na
OH (dư)(oversett^0 ightarrow)3C15H31COONa +C3H5(OH)3

0,5 (kmol)→ 1,5 (kmol) 0,5 (kmol)

Khối lượng glixerol nhận được là:

(m_C_3H_5left( OH ight)_3 = 0,5.92 = 46(kg))

c)Khối lượng xà phòng bánh chứa 72% muối hạt C15H31COONa pha trộn được là:

m
Xà phòng(= 1,5.267.frac10072 = 556,25(kg))

Trắc nghiệm chất hóa học 9 Chương 5

Đề bình chọn Hóa học tập 9 Chương 5

Trắc nghiệm online chất hóa học 9 Chương 5 (Thi Online)

Phần này các em được thiết kế trắc nghiệm online với các thắc mắc để kiểm tra năng lượng và kế tiếp đối chiếu tác dụng từng câu hỏi.

Đề soát sổ Hóa học 9 Chương 5 (Tải File)

Phần này những em có thể xem online hoặc thiết lập file đề thi về tìm hiểu thêm gồm đầy đủ thắc mắc và đáp án làm bài.

Lý thuyết từng bài chương5 và lí giải giải bài tập SGK

Lý thuyết chất hóa học 9 Chương 5Giải bài bác tập chất hóa học 9 Chương 4

Trên đây là nội dung đề cưng cửng ôn tập Hóa 9 Chương 5. Hi vọng với tài liệu này, các em sẽ giúp các em ôn tập và khối hệ thống lại kiến thức thật tốt. Để thi online và download file đề thi về máy các em vui vẻ đăng nhập vào trang new.edu.vnvà ấn chọn tính năng "Thi Online" hoặc "Tải về".Ngoài ra, những em còn có thể chia sẻ lên Facebook nhằm giới thiệu đồng đội cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP với có thời cơ nhận thêm đa phần quà có giá trị từ bỏ HỌC247 !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *