Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Bidv Quận 10, Bidv Quận 10

Ngân mặt hàng new.edu.vn có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng thanh toán đặt nghỉ ngơi Quận 10. Trong đó có 1 trụ sở trụ sở và 7 chống giao dịch. Cụ thể dưới đây là danh sách phòng giao dịch/chi nhánh new.edu.vn Quận 10 như sau.

Bạn đang xem: Ngân hàng bidv quận 10

Nếu bạn ở quận 10 đang mong muốn thực hiện các giao dịch tại bank new.edu.vn như: mở thông tin tài khoản atm, chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn…thì hoàn toàn có thể đến những chi nhánh, phòng giao dịch dưới đây.

new.edu.vn chi nhánh bố Tháng Hai 


Trụ sở ngân hàng new.edu.vn chi nháng cha Tháng Hai 

Số năng lượng điện thoại: 02838634225

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 mang lại 11:30. Chiều tối từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam new.edu.vn chi nhánh ba Tháng Hai 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD new.edu.vn Nhật Tảo 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang lại 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nhà Bè

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 48:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng new.edu.vn Quận 10 

Số năng lượng điện thoại: (028) 38530367

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: ngân hàng đầu tư và phát triển new.edu.vn chi nhánh Bắc dùng Gòn 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 48:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng đầu tư và phát triển new.edu.vn Thành Thái 

Số điện thoại: (028) 3. 8624557

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 đến 11:30. Chiều tối từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: new.edu.vn chi nhánh Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Hải 

Số điện thoại: (08) 3. 8680042


Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 cho 11:30. Giờ chiều từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không tiến hành giao dịch.

Xem thêm: Cách kiểm tra skin đã sở hữu lmht = phần mềm skin viewer, cách kiểm tra skin đã sở hữu trong lol

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: ngân hàng đầu tư và phát triển new.edu.vn chi nhánh Bến Thành 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 48:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam new.edu.vn Cao Thắng 

Số năng lượng điện thoại: (08)3. 8352520

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 mang đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh dùng Gòn 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam new.edu.vn Lý Thái Tổ 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 cho 11:30. Giờ chiều từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: new.edu.vn chi nhánh Kỳ Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 68:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD ngân hàng new.edu.vn Ngô Gia Tự 

Số năng lượng điện thoại: (028) 39274868

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang đến 11:30. Chiều tối từ 13:00 mang lại 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: new.edu.vn chi nhánh TP hồ Chí Minh 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 48:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Cụm từ tìm kiếm:

phòng giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Quận 10chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Quận 10ngân hàng new.edu.vn Quận 10địa chỉ ngân hàng đầu tư và phát triển Quận 10new.edu.vn gần đây

Tra cứu bỏ ra nhánh ngân hàng new.edu.vn tại đây.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu đưa ra nhánh ngân hàng khác tại đây.

new.edu.vn Quận 1new.edu.vn Quận 2new.edu.vn Quận 3new.edu.vn Quận 4
new.edu.vn Quận 6new.edu.vn Quận 7new.edu.vn Quận 8new.edu.vn Quận 9
new.edu.vn Quận 11new.edu.vn Quận 12new.edu.vn Bình Thạnhnew.edu.vn Phú Nhuận
new.edu.vn Thủ Đứcnew.edu.vn Tân Phúnew.edu.vn Củ Chinew.edu.vn Bình Chánh
new.edu.vn Bình Tânnew.edu.vn nhà Bènew.edu.vn Hóc Mônnew.edu.vn Tân Bình
new.edu.vn Quận 5new.edu.vn Quận 10new.edu.vn đống Vấpnew.edu.vn Cần Giờ

Ngoài ra và để được giải đáp các vấn đề liên quan đến thương mại & dịch vụ của bank new.edu.vn bạn cũng có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc vướng lại bình luận dưới để được hỗ trợ nhé.

Tổng đài hỗ trợ: 19009247 (24/7)

Trên phía trên là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh new.edu.vn Hồ Chí Minh tại Quận 10. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng ngân hàng đầu tư và phát triển gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn vào bảng dưới đây.

Cá nhân
Sản phẩm & Dịch vụ
Doanh nghiệp
Khách hàng doanh nghiệp
Định chế tài chính
Khách hàng cao cấp
Ngân sản phẩm trực tuyến
Doanh nghiệp
Đăng ký thương mại dịch vụ trực tuyến
*

*

Tiền gửi

Nâng tầm cuộc sống với chan chứa ưu đãi cùng tiền gửi ngân hàng new.edu.vn


*

Sản phẩm vay

new.edu.vn sẵn sàng cung cấp cho mình khoản tiền bạn phải với sản phẩm cho vay nuốm cố


*

Dịch vụ thẻ

Tận hưởng cùng trải nghiệm các ưu đãi đẳng cấp và sang trọng và lôi cuốn cùng thẻ new.edu.vn


*

Ngân sản phẩm số

Dễ dàng tra cứu và làm chủ tài khoản cá thể cùng bank trực tuyến new.edu.vn


*

Thanh toán và chuyển khoản

Các dịch vụ giao dịch thanh toán & gửi khoản đáp ứng nhu cầu nhu cầu của chúng ta với ưu đãi hết sức hấp dẫn


*

Ngoại hối và thị phần vốn

Đáp ứng nhu yếu mua ngoại tệ gửi khoản đối với các đồng xu tiền của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ


Chọn toàn bộ 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
Cá nhân
Tiền gửi
Sản phẩm vay
Dịch vụ thẻ
Ngân sản phẩm số
Thanh toán & Chuyển khoản
Bảo hiểm
Ngân quỹ
Ngoại hối và thị phần vốn
Chứng khoán
Khuyến mại
Doanh nghiệp
Tiền gửi
Tín dụng
Bảo lãnh
Thanh toán & quản lý tiền tệ
Tài trợ mến mại
Ngoại hối và thị phần vốn
Ngân mặt hàng số
Dịch vụ thẻ
Bảo hiểm
Ngân số 1 tư
Hướng dẫn thủ tục pháp lý cho nhà chi tiêu nước ngoài
Tư vấn pháp lý cho quý khách hàng DN vừa cùng nhỏ
Khuyến mại
Về new.edu.vnLịch sử
Ban lãnh đạo
Thương hiệu
Thư viện
Quan hệ nhà đầu tư
Tin tức
Tuyển dụng
Hỏi & Đáp
Liên hệ
Chat trực tuyến
Gọi năng lượng điện thoại
Gửi email
Tìm điểm giao dịch
Tìm địa điểm ATMPremier
Đặc quyền
Điểm ưu tiên vàng
Sản phẩm với dịch vụ
Tin tức với sự kiện
Về ngân hàng new.edu.vn Premier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *