PHÂN TÍCH HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA LÀ GÌ? HAI THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA HÀNG HÓA

* khái niệm Hàng hóa: hàng hóa là một thành phầm của lao động hoàn toàn có thể thỏa mãn một nhu yếu nào kia của nhỏ người thông qua trao đổi cài – bán.* sản phẩm & hàng hóa có nhị thuộc tính: giá chỉ trị thực hiện và giá bán trị

a. Giá chỉ trị thực hiện của sản phẩm hóa

– Khái niệm: giá chỉ trị sử dụng của sản phẩm & hàng hóa là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn một hay như là một số yêu cầu nào kia của con người.– bất kể một hàng hóa nào cũng có thể có một hay một số công dụng nhất định hoàn toàn có thể thỏa mãn một hay là 1 số nhu cầu nào kia của bé người. Những tính năng đó được điện thoại tư vấn là tính bổ ích của sản phẩm hóa.– giá trị sử dụng của sản phẩm & hàng hóa là câu chữ vật hóa học của của cải vị nó vị thuộc tính tự nhiên (lý, hóa học) của thực thể sản phẩm hoá đó quyết định.– giá chỉ trị sử dụng của mặt hàng hóa là một trong những phạm trù vĩnh viễn vì không dựa vào vào sự sự thay đổi của cách làm sản xuất.– Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, con bạn ngày càng phát hiện thêm những thuộc tính bắt đầu của sản phẩm và cách thức để lợi dụng chúng kia đó con số giá trị thực hiện ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng tốt.– giá chỉ trị sử dụng chỉ được thực hiện khi nó được chi tiêu và sử dụng hay sử dụng. Nếu hàng hóa chưa được chi tiêu và sử dụng thì giá trị thực hiện của nó chỉ sống dạng tiềm năng. Để giá bán trị áp dụng ở dạng tiềm năng thay đổi giá trị áp dụng hiện thực thì hàng hóa đó rất cần được tiêu dùng.

Bạn đang xem: Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa

– giá chỉ trị thực hiện của sản phẩm & hàng hóa là giá bán trị thực hiện xã hội vày nó không phải là quý giá sử dụng cho người sản xuất trực tiếp nhưng mà là cho tất cả những người khác, đến xã hội thông qua vận động trao đổi, download bán.

b. Quý giá hàng hóa

– hy vọng hiểu giá bán trị sản phẩm & hàng hóa phải xuất phát từ giá trị trao đổi.– Trong tài chính hàng hóa, giá trị sử dụng là vật có giá trị trao đổi.– Khái niệm: giá bán trị thảo luận trước hết là tỷ lệ về lượng mà giá trị áp dụng này trao đổi với mức giá trị thực hiện khác.

Ví dụ: 1m vải trao đổi lấy 5 kilogam thóc. (Điều này có nghĩa là 1m vải có giá trị bàn bạc bằng 5kg thóc)– Vấn đề đặt ra là: nguyên nhân hai hàng hoá, hai giá trị thực hiện lại thảo luận được mang đến nhau, không chỉ có vậy chúng lại hội đàm với nhau theo một tỷ lệ nhất định?+ Cái bình thường đó cấp thiết là giá trị sử dụng vì nhì loại hàng hóa này có chức năng hoàn toàn khác biệt (vải để mặc, thóc để ăn). Và sự khác biệt đó chỉ là vấn đề kiện quan trọng để sự trao đổi xảy ra vì không một ai đem dàn xếp những thứ phẩm đồng nhất nhau về quý hiếm sử dụng.+ Cái bình thường đó là: cả vải và thóc các là sản phẩm của lao động, đều có lao động kết tinh trong đó. Nhờ có cơ sở chung này mà các hàng hóa hoàn toàn có thể trao thay đổi được với nhau. Vậy, thực ra người ta trao đổi sản phẩm & hàng hóa với nhau chẳng qua là điều đình lao động của chính mình ẩn vết trong trong những hàng hóa đó.

Bạn đã biết: Nội dung và chức năng của quy cách thức giá trị

► thiết yếu hao tầm giá lao động để tạo thành hàng hóa kết tinh trong sản phẩm & hàng hóa ấy là cơ sở phổ biến cho mọi vấn đề trao đổi cùng nó chế tác thành quý giá hàng hóa.– Khái niệm: giá bán trị hàng hóa là lao động của fan sản xuất sản phẩm & hàng hóa tạo ra, kết tinh trong hàng hóa
Giá trị sản phẩm hóa biểu lộ thông qua giá trị trao đổi. Tức là, giá trị là nội dung, là các đại lý của cực hiếm trao đổi.– giá trị thể hiện mối quan hệ tình dục xã hội trong những người sản xuất sản phẩm & hàng hóa vì trao đổi sản phẩm & hàng hóa là so sánh lượng hao chi phí lao động trong số những người cung ứng hàng hóa. Quan hệ giữa người với những người được sửa chữa thay thế bằng quan hệ giới tính giữa đồ dùng với đồ dùng (hàng – hàng).– quý hiếm hàng hóa là một trong những phạm trù định kỳ sử, chỉ trường thọ trong nền tài chính hàng hóa, tất cả sản xuất hàng hóa thì mới có giá trị sản phẩm hóa.

– Kết luận:+ cực hiếm của sản phẩm hóa là vì lao hễ xã hội (lao cồn trừu tượng) của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong mặt hàng hóa.+ quý giá là các đại lý là văn bản của cực hiếm trao đổi. Hóa học của giá trị là lao động, nên thành phầm không chứa đựng lao hễ thì không có giá trị. Sản phẩm đựng nhiều lao động để tạo ra thì có mức giá trị cao. Lượng cực hiếm là thể hiện lượng lao cồn kết tinh trong sản phẩm hóa. Lượng lao cồn kết tinh biến đổi dẫn đến giá trị trao đổi thay đổi. Giá trị trao đổi là vẻ ngoài biểu hiện của giá bán trị.+ giá bán trị là 1 trong phạm trù định kỳ sử.

c. Quan hệ giữa nhị thuộc tính của sản phẩm hóa

Giá trị sử dụng và giá trị là hai thuộc tính vùa thống nhất, vùa mâu thuần cùng với nha trong một sản phẩm hoá.

– phương diện thống nhất:Hai nằm trong tính này thuộc tồn trên trong một mặt hàng hóa. Một vật mong trở thành sản phẩm & hàng hóa thì quan trọng thiếu ngẫu nhiên một ở trong tính như thế nào trong nhì thuộc tính trên. Ta hoàn toàn có thể thấy một vật bổ ích tức là có mức giá trị thực hiện nhưng không bởi lao động tạo thành ra có nghĩa là không có lao rượu cồn xã hội kết tinh trong những số ấy thì chưa hẳn là sản phẩm hóa, ví dụ như: không khí, ánh nắng mặt trời…

– mặt mâu thuẫn:+ thứ nhất, với bốn cáchlà một giá chỉ trị áp dụng thì những hàng hoá không đồng hóa về chất bởi vì mỗi sản phẩm & hàng hóa có một công dụng khác nhau. Ngược lại, cùng với tư giải pháp là quý hiếm thì những hàng hoá nhất quán về chất, chúng đều là kết tinh của lao động, gần như là lao động được đồ vật hoá.+ thiết bị hai, tuy cực hiếm và giá chỉ trị thực hiện cùng trường thọ trong một hàng hóa nhưng quy trình thực hiện giá trị sử dụng và giá chỉ trị không giống nhau về thời gian và không gian. Cụ thể là quý hiếm được triển khai trước trong nghành nghề dịch vụ lưu thông, còn quý giá được triển khai sau, trong nghành nghề tiêu dùng. Giả dụ không triển khai được giá trị hàng hoá (hàng hóa không chào bán được) thì không tiến hành được quý giá sử dụng rất có thể dẫn đến rủi ro khủng hoảng sản xuất “thừa”.

– vụ việc liên quan: Liên minh giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân.

* vì chưng sao phải nghiên cứu và phân tích giá trị bước đầu từ giá trị trao đổi?

Giá trị là lao động trừu tượng kết tinh trong hàng hóa nên ta không khẳng định trực tiếp được. Ta chỉ hoàn toàn có thể xác định, đo lường và tính toán nó thông qua 1 hàng hóa khác. Ví dụ: 1m vải = 5 kilogam thóc ►5kg thóc đo gía trị cho 1 m vải cho nên vì vậy ta luôn phải xác minh tỷ lệ về lượng mà lại giá trị sử dụng này trao đổi với giá trị sử dụng khác ►hay nói biện pháp khác, họ đang xác định giá trị điều đình để khẳng định giá trị.

* vì sao hàng hóa có 2 ở trong tính

Hàng hoá bao gồm hai nằm trong tính: giá bán trị thực hiện và giá bán trị, nhì thuộc tính đó chưa phải do gồm hai loại lao động khác nhau kết tinh vào nó, mà do lao rượu cồn của người sản xuất mặt hàng hoá tất cả tính hai mặt: lao động rõ ràng và lao đụng trừu tượng.C.Mác là người thứ nhất phát hiện tại ra đặc thù hai khía cạnh đó.

a. Lao động thế thể– Lao động rõ ràng là lao động hữu ích dưới một vẻ ngoài cụ thể của những công việc và nghề nghiệp chuyên môn duy nhất định.– Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng: mỗi lao động ví dụ có đối tượng lao động, mục đích riêng, chế độ lao đông riêng, phương pháp hoạt đụng riêng, và công dụng lao rượu cồn riêng ► tạo thành những sản phẩm có tác dụng khác nhau, có nghĩa là tạo ra nhiều giá trị áp dụng của hàng hóa.

b. Lao động trừu tượng– Lao hễ trừu tượng là lao cồn của người sản xuất sản phẩm & hàng hóa không kể đến hiệ tượng cụ thể của nó, để quy về một cái chung nhất, đó chính là sự tiêu hao sức lao rượu cồn ( tiêu hao bắp thịt, thần kinh, cỗ óc) của fan lao cồn sản xuất hàng hóa nói chung.– Lao đụng trừu tượng tích điểm trong sản phẩm & hàng hóa và tạo ra giá trị.+ Chỉ gồm lao đụng của người lao đụng sản xuất hàng hóa mới mang tính chất trừu tượng và tạo ra giá trị hàng hóa.+ Lao cồn trừu tượng chính là mặt chất của cực hiếm hàng hóa.Tất nhiên chưa phải có hai máy lao rượu cồn kết tinh trong sản phẩm & hàng hóa mà chỉ nên lao đụng của tín đồ sản xuất hàng hóa có tính nhì mặt.

– đặc thù hai khía cạnh nói trên liên quan đến tính chất tư nhân và đặc điểm xã hội của lao động phân phối hàng hóa.+ đặc thù tư nhân: mọi cá nhân sản xuất sản phẩm hoá gồm tính trường đoản cú chủ của bản thân mình nên phân phối ra loại gì, sản xuất như thế nào là việc riêng của họ. Bởi vậy, lao động của họ trở thành câu hỏi riêng, mang tính tư nhân và lao động ví dụ của chúng ta là bộc lộ của lao động bốn nhân.+ tính chất xã hội: Lao rượu cồn của từng sản xuất sản phẩm & hàng hóa cũng là một thành phần của lao động xã hội trong khối hệ thống phân công tích động thôn hội. Phân công tích động thôn hội tạo cho lao rượu cồn của tín đồ sản xuất đổi thay một phần tử trong lao rượu cồn xã hội, từ bỏ đó tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản xuất hàng hoá. Họ thao tác làm việc cho nhau, người này thao tác làm việc vì fan kia trải qua trao đổi, mua bán hàng hóa. Vấn đề trao thay đổi hàng hoá ko thể phụ thuộc vào lao động rõ ràng mà đề nghị quy thành lao động đồng điệu là lao cồn trừu tượng. Vị đó, lao đụng trừu tượng là biểu thị của lao hễ xã hội.

Xem lại bài xích trước: Nội dung và chức năng của quy luật pháp giá trị

Lượng giá trị hàng hóa và những nhân tố ảnh hưởng đến lượng cực hiếm hàng hóa

Giá trị mặt hàng hóa là vì lao đụng trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó Như vậy:– VỀ MẶT CHẤT, giá trị của sản phẩm & hàng hóa được xác định bởi hao tầm giá lao đụng để sản xuất hàng hóa đó quyết định.Giá trị của hàng hóa = lao động vật hóa + lao hễ sống= lao rượu cồn quá khứ + lao hễ hiện tại= Gtrị tứ liệu tiếp tế + Gtrị mới do công nhân tạo ra– VỀ MẶT LƯỢNG: quý giá của hàng hóa được tính theo thời hạn lao cồn xã hội đề nghị thiết.

a. Thời gian lao rượu cồn xã hội đề xuất thiết– vào thực tế, có rất nhiều người cùng cung ứng một sản xuất một hàng hóa nhưng đk sản xuất, trình độ chuyên môn tay nghề, năng suất lao rượu cồn của họ không giống nhau nên thời hạn lao động lẻ tẻ khác nhau để tạo nên một hàng hóa không kiểu như nhau nhau (nghĩa là hao chi phí lao động hiếm hoi khác nhau).– Vậy, tất cả phải rằng tín đồ sản xuất như thế nào càng lười biếng, càng lề mề về, có đk sản xuất càng khó khăn thì lượng cực hiếm hàng hóa của họ càng lớn?
Điều này không đúng do sự khác biệt trên chỉ nên sự khác biệt về ngân sách chi tiêu lao động riêng biệt của mỗi cá thể trong khi quý giá hàng hóa không phải tính bằng thời gian lao động riêng biệt mà tính bằng thời gian lao cồn xã hội cần thiết (giá trị xóm hội của sản phẩm hóa).

Xem thêm: Bông tẩy trang 1000 miếng miniso chính hãng, bông tẩy trang cotton miniso 1000 miếng

– Khái niệm: thời hạn lao hễ xã hội quan trọng là thời hạn lao đụng trung bình, quan trọng để tiếp tế ra một sản phẩm & hàng hóa trong điều kiện sản xuất thông thường của làng mạc hội với trình độ trang thiết bị cấp dưỡng trung bình, trình độ kỹ thuật trung bình với cường độ lao hễ trung bình.

– trong thực tế, thời gian lao hễ xã hội quan trọng là nút hao giá tiền lao đụng trung bình của làng hội để cấp dưỡng ra một sản phẩm hóa. Thông thường thời hạn lao cồn xã hội cần thiết (thời gian lao động xã hội trung bình) gần gần kề với thời hạn lao động cá biệt (mức hao phí tổn lao động cá biệt) của tín đồ sản xuất sản phẩm & hàng hóa nào cung cấp tuyệt đại phần lớn hàng hóa cùng loại trên thị trường.

– cần chú ý, thời hạn lao động quan trọng là đại lượng không cố định và thắt chặt mà biến hóa theo thời hạn và rất có thể khác nhau ở những nước. Cũng chính vì trình độ thành thục trung bình, cường độ lao rượu cồn trung bình, điều kiện trang bị chuyên môn trung bình…luôn đổi khác theo sự trở nên tân tiến lực lượng sản xuất.

– xem lại bài bác viết: Vấn đề Cách social chủ nghĩa

b. Mọi yếu tố tác động đến lượng quý hiếm của một đơn vị chức năng hàng hóaTất cả các yếu tố tác động đến thời hạn lao động xã hội quan trọng đều ảnh hưởng tới lượng giá trị của một đơn vị chức năng hàng hóa.Có thể xem xét tía yếu tố cơ phiên bản sau:

– Năng suất lao động:+ Là năng lực sản xuất của lao động. Nó được đo bằng số lượng hàng hóa được tiếp tế ra vào một đơn vị thời gian (hoặc lượng thời hạn để tiếp tế ra một đơn vị chức năng sản phẩm).+ quý hiếm hàng hóa biến hóa tỉ lệ nghịch cùng với năng suất lao động: khi năng suất lao hễ tăng đã kéo theo tổng số thành phầm tăng lên, tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa không tăng so với trước ► giá trị một 1-1 vị thành phầm giảm xuống cùng ngược lại.+ Năng suất lao hễ trên thực tế nhờ vào vào nhiều yếu tố như: trình độ chuyên môn thành thạo mức độ vừa phải của fan lao động; mức cải cách và phát triển của công nghệ – kỹ thuật, công nghệ và nấc ứng dụng chúng nó vào sản xuất; chuyên môn tổ chức quản lí lý; đồ sộ và hiệu suất của tứ liệu sản xuất; những điều kiện tự nhiên. Vày đó, hy vọng tăng năng suất cần nâng cao hiệu quả của các yếu tố trên.

– cường độ lao động:+ Là mức độ hao tầm giá lao cồn (mức độ nặng nhọc, khẩn trương xuất xắc căng thẳng) của bạn lao động trong một đơn vị chức năng thời gian.+ cường độ lao hễ tăng nghĩa là mức hao phí sức lao hễ (cơ bắp, thần kinh…) vào một đơn vị thời hạn tăng lên, mức độ khẩn trương, vất vả hay mệt mỏi của lao đụng tăng lên. Và nếu độ mạnh lao động tạo thêm thì tổng số (hay khối lượng) hàng hoá cũng tạo thêm nhưng tổng hao mức giá sức lao đụng cũng tạo thêm tương ứng cùng tỉ lệ. Bởi vì đó, quý giá một đối kháng vị sản phẩm không núm đổi. Vậy, trong thực tế, tăng tốc độ lao động giống như kéo dài thời gian lao động yêu cầu hao giá thành lao hễ trong một đơn vị sản phẩm không đổi.+ độ mạnh lao động nhờ vào vào trình độ tổ chức quản lý, bài bản và năng suất của tứ liệu sản xuất, nhất là thể hóa học và tinh thần của bạn lao động.

– mức độ phức hợp của lao động:Căn cứ theo độ phức tạp rất có thể chia ra lao động tinh vi và lao đụng giản đơn.+ Lao đụng giản đối chọi là lao động mà lại một người bình thường không đề xuất trải qua đào tạo và giảng dạy cũng có thể làm được.+ Lao động phức hợp là lao động đòi hỏi phải qua huấn luyện, đào tạo, hay lao động lành nghề mới rất có thể thực hiện đuợc.Trong thuộc một thời gian hao mức giá như nhau, lao động tinh vi tạo ra nhiều giá trị to hơn gấp bội lần lao động giản đơn.

Bạn có thể xem lại toàn bộ thắc mắc và đáp án cụ thể của môn chủ nghĩa Mac – Lênin tại: Ngân hàng đề thi môn công ty nghĩa Mac – Lenin

*
2 thuộc tính của sản phẩm hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động hoàn toàn có thể thoả mãn nhu yếu nào kia của con bạn và đem trao đổi, đem bán.

hàng hóa gồm 2 nằm trong tính là giá bán trị sử dụng và giá trị (hay quý hiếm trao đổi)

– giá bán trị sử dụng của hàng hóa là phương pháp của đồ gia dụng phẩm rất có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con tín đồ (như lương thực để ăn, quần áo để mặc…).

Giá trị thực hiện của hàng hóa do thuộc tính tự nhiên của nó quy định, nên nó là phạm trù vĩnh viễn. Giá chỉ trị thực hiện của hàng hóa là giá trị sử dụng cho tất cả những người khác, mang lại xã hội chứ không phải cho tất cả những người sản xuất ra nó. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng đã mang giá trị thế đổi.

– cực hiếm hàng hóa:

Muốn hiểu giá trị phải trải qua giá trị trao đổi. Giá bán trị bàn bạc là biểu thị quan hệ xác suất về lượng bàn bạc với nhau giữa những giá trị áp dụng khác nhau.

Chẳng hạn một mét vải hội đàm lấy 10 kg thóc, 2 sản phẩm & hàng hóa có giá chỉ trị thực hiện khác nhau hoàn toàn có thể trao thay đổi được với nhau theo một xác suất nhất định, vì chưng chúng gần như là thành phầm của lao động, có cơ sở chung là sự hao phí tổn lao động tầm thường của nhỏ người.

Vậy giá bán trị sản phẩm & hàng hóa là lao rượu cồn xã hội của tín đồ sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Giá trị là các đại lý của quý giá trao đổi, còn giá trị dàn xếp là hình thức biểu hiện nay của giá bán trị.

Giá trị của mặt hàng hóa bộc lộ mối quan hệ giới tính sản xuất trong số những người sản xuất hàng hóa và là một trong phạm trù lịch sử. Chỉ lâu dài trong kinh tế hàng hóa.

Quan hệ của 2 nằm trong tính kia với đặc điểm 2 mặt của lao động tiếp tế hàng hóa

Hàng hóa có 2 thuộc tính là giá chỉ trị thực hiện và giá bán trị, do lao cồn sản xuất sản phẩm & hàng hóa có đặc thù 2 phương diện là lao động cụ thể và lao hễ trừu tượng.

Lao động cụ thể là lao động hữu ích dưới một hình thức cụ thể của các nghề chuyên môn nhất định. Từng lao động ví dụ có mục đích riêng, phương pháp hoạt rượu cồn riêng, công cụ lao cồn riêng, đối tượng người tiêu dùng lao rượu cồn và tác dụng lao hễ riêng.

Ví dụ: thợ mộc sử dụng rìu, cưa, bào để gia công ra đồ dùng bằng gỗ như bàn, ghế, tủ…; thợ may cần sử dụng máy may, kéo, kim chỉ nhằm may quần áo. Kết quả của lao động rõ ràng tạo ra giá trị áp dụng của hàng hóa.

– Lao rượu cồn trừu tượng là lao đụng xã hội của bạn sản xuất hàng hóa, không nói đến bề ngoài cụ thể của nó. Những loại lao động rõ ràng có điểm tầm thường giống nhau là việc hao giá tiền sức óc, thần kinh cùng bắp thịt sau một quy trình lao động. Đó là lao động trừu tượng nó tạo nên giá trị của sản phẩm hóa.

Trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn, đặc thù 2 mặt của lao cồn sản xuất sản phẩm & hàng hóa là sự bộc lộ của xích míc giữa lao động tứ nhân cùng lao hễ xã hội của các người cung ứng hàng hóa.

Đó là mâu thuẫn cơ bạn dạng của sản xuất sản phẩm & hàng hóa giản đơn. Xích míc này còn biểu lộ ở lao động rõ ràng với lao rượu cồn trừu tượng, ở cực hiếm sử dụng với giá trị của sản phẩm hóa.

Mác là người thứ nhất phát hiện đặc điểm 2 phương diện của lao động phân phối hàng hóa. Mác gọi tính chất 2 phương diện là “Điểm mấu chốt để đọc biết kinh tế tài chính chính trị học”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *