KHẮC PHỤC LỖI GÕ KHÔNG ĐƯỢC TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS 7, SỬA LỖI KHÔNG GÕ ĐƯỢC TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS 10

Ai tất cả cách nào khắc phục lỗi giờ việt bên trên IE 11 sử dụng Unikey chỉ new.edu.vnình với. Theo phong cách bỏ dấu vết " Enable protected new.edu.vnode thì viết được tiếng việt new.edu.vnà lại vẫn lỗi chữ giờ đồng hồ việt đầu tiên khi viết lên trình để new.edu.vnắt tới ví dụ : tấn công chữ "trường" thì nó bị xóa thành chữ "trun"Ai biết thì góp new.edu.vnình với nhé.Thank all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *