Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi - Tên Truyện : Lạc Thiếu, Ly Hôn

An Nhi&#x
EA;n v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần lại một lần nữa chia tay chẳng vui vẻ, nh&#x
EC;n ph&#x
F2;ng bệnh trống trải, v&#x
E0; cả gương mặt mệt mỏi của ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, An Nhi&#x
EA;n nắm chặt đơn thỏa thuận ly h&#x
F4;n trong tay, xế chiều h&#x
F4;m ni th&#x
F4;ng b&#x
E1;o phải kh&#x
F4;ng? Đến l&#x
FA;c đ&#x
F3; , nhất định sẽ c&#x
F3; rất nhiều ph&#x
F3;ng vi&#x
EA;n truyền th&#x
F4;ng đến, Lạc L&#x
E3;nh Thần, rốt cuộc, anh sẽ n&#x
F3;i như thế n&#x
E0;o?

Đến chiều, An Nhi&#x
EA;n mở TV l&#x
EA;n, vừa đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c truyền h&#x
EC;nh trực tiếp. Vào TV, B&#x
F9;i Thi Thi mặc bộ v&#x
E1;y m&#x
E0;u trắng bằng lụa mỏng, th&#x
E2;n h&#x
EC;nh c&#x
F4; ta rất đẹp, nh&#x
EC;n vừa quyến rũ lại c&#x
F3; vẻ tr&#x
ED; thức, điều An Nhi&#x
EA;n ch&#x
FA; &#x
FD; kh&#x
F4;ng phải điều n&#x
E0;y, m&#x
E0; l&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần đứng b&#x
EA;n cạnh c&#x
F4; ta, tr&#x
EA;n mặt Lạc L&#x
E3;nh Thần c&#x
F3; nụ cười nhạt, xa c&#x
E1;ch l&#x
E3;nh đạm, đ&#x
E2;y l&#x
E0; một cơ hội cuối c&#x
F9;ng, An Nhi&#x
EA;n tự n&#x
F3;i với m&#x
EC;nh, nếu Lạc L&#x
E3;nh Thần lựa chọn n&#x
F3;i mang đến truyền th&#x
F4;ng biết anh chưa kết h&#x
F4;n đồng thời c&#x
F3; &#x
FD; định muốn c&#x
F9;ng Thi Thi kết h&#x
F4;n, vậy th&#x
EC; chờ đến l&#x
FA;c xuất viện, c&#x
F4; sẽ đồng &#x
FD; ly h&#x
F4;n.

Bạn đang xem: Lạc thiếu, ly hôn đi

Một cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
EC;nh y&#x
EA;u, ngay lập tức từ l&#x
FA;c bắt đầu đ&#x
E3; l&#x
E0; một không nên lầm, c&#x
F4; kh&#x
F4;ng bu&#x
F4;ng ra l&#x
E0; một không nên lầm, sau đ&#x
F3; chỉ c&#x
F3; thể c&#x
E0;ng tạo n&#x
EA;n không nên lầm lớn hơn, mang lại n&#x
EA;n, gh&#x
EC;m cương ngựa trước bờ vực thẳm l&#x
E0; h&#x
E0;nh động chưa muộn.


C&#x
F3; lẽ c&#x
F4; đ&#x
E3; thật sự mệt mỏi, từ sau khoản thời gian kết h&#x
F4;n với Lạc L&#x
E3;nh Thần t&#x
ED;nh ra c&#x
F9;ng lắm cũng chỉ được ba th&#x
E1;ng, đối với cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n n&#x
E0;y, c&#x
F4; từ một người tr&#x
E0;n đầy ảo tưởng kh&#x
E1;t khao đến đến đầy lúc thương t&#x
ED;ch như b&#x
E2;y giờ, c&#x
F4; đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n sức lực tranh gi&#x
E0;nh nữa rồi. Năm nay c&#x
F4; đ&#x
E3; nhì mươi cha tuổi, lại l&#x
E3;ng ph&#x
ED; thời gian với Lạc L&#x
E3;nh Thần, đ&#x
E3; qua c&#x
E1;i tuổi theo đuổi t&#x
EC;nh y&#x
EA;u, chỉ c&#x
F3; điều l&#x
E0; Nguyệt l&#x
E3;o kh&#x
F4;ng cẩn thận l&#x
E0;m rối d&#x
E2;y, sau đ&#x
F3; sửa lại không nên lầm m&#x
E0; th&#x
F4;i.

H&#x
F4;n nh&#x
E2;n tiếp tục ki&#x
EA;n tr&#x
EC; tới c&#x
F9;ng, c&#x
F4; v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần cũng sẽ kh&#x
F4;ng hạnh ph&#x
FA;c, chẳng th&#x
E0; vào l&#x
FA;c chưa ho&#x
E0;n to&#x
E0;n đắm ch&#x
EC;m th&#x
EC; n&#x
EA;n thả tay ra.

Trong TV, nụ cười của B&#x
F9;i Thi Thi rạng rỡ, đ&#x
F4;i mắt s&#x
E1;ng ngời rực rỡ, An Nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t h&#x
E2;m mộ, kh&#x
F4;ng thể kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i, B&#x
F9;i Thi Thi quả thực l&#x
E0; c&#x
F4; g&#x
E1;i đẹp.

"B&#x
F9;i tiểu thư, xin hỏi c&#x
F4; dự định kết h&#x
F4;n c&#x
F9;ng Lạc thiếu sao?"

C&#x
F3; ph&#x
F3;ng vi&#x
EA;n l&#x
EA;n tiếng, B&#x
F9;i Thi Thi cười ngọt ng&#x
E0;o, nổi bật tr&#x
EA;n m&#x
E0;n ảnh, mang lại d&#x
F9; l&#x
E0; khoảng c&#x
E1;ch gần như vậy tr&#x
EA;n l&#x
E0;n domain authority c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; ch&#x
FA;t t&#x
EC; vết, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; một lỗ ch&#x
E2;n l&#x
F4;ng, cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; mụn đầu đen .

Tr&#x
EA;n m&#x
E0;n ảnh hiện l&#x
EA;n h&#x
EC;nh ảnh qua lại giữa B&#x
F9;i Thi Thi v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần, Lạc L&#x
E3;nh Thần &#x
F4;m thắt lưng B&#x
F9;i Thi Thi: "Đ&#x
FA;ng, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ kết h&#x
F4;n."

Biết r&#x
F5; bản th&#x
E2;n đ&#x
E3; chuẩn bị kỹ nhưng khi nghe được c&#x
E2;u n&#x
E0;y, tr&#x
E1;i tim An Nhi&#x
EA;n vẫn teo thắt m&#x
E3;nh liệt, c&#x
F4; muốn tắt TV đi, nhưng rồi ph&#x
E1;t hiện tức thì cả sức cầm lấy điều khiển c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3;.

Chỉ c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n h&#x
EC;nh ảnh của bọn họ &#x
F4;m nhau, hạnh ph&#x
FA;c của họ hiện r&#x
F5; mồn một.

"Vậy, xin hỏi chuyện l&#x
FA;c trước Lạc thiếu đ&#x
E3; b&#x
ED; mật kết h&#x
F4;n ... C&#x
F4; B&#x
F9;i Thi Thi biết kh&#x
F4;ng?"

Cuối c&#x
F9;ng cũng hỏi tới vấn đề n&#x
E0;y, An Nhi&#x
EA;n cứng người, nghe giọng n&#x
F3;i trầm thấp sở hữu theo sự cưng chiều của Lạc L&#x
E3;nh Thần từ vào TV truyền ra: "Chuyện n&#x
E0;y chỉ l&#x
E0; tin đồn, t&#x
F4;i, cả đời n&#x
E0;y chỉ y&#x
EA;u một m&#x
EC;nh Thi Thi."

An Nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n anh l&#x
FA;c b&#x
E0;y tỏ, chồng của c&#x
F4;, hiện tại đang b&#x
E0;y tỏ với một người phụ nữ kh&#x
E1;c, sau đ&#x
F3;, c&#x
F4; nh&#x
EC;n thấy c&#x
F4; ta ở trong ngực anh, cười đến l&#x
E0; ngọt ng&#x
E0;o, hạnh ph&#x
FA;c.

Trong l&#x
F2;ng c&#x
F3; thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; sinh s&#x
F4;i đi&#x
EA;n cuồng, An Nhi&#x
EA;n tắt TV, ch&#x
F4;n đầu v&#x
E0;o trong hai đầu gối của m&#x
EC;nh, ra sức kh&#x
F3;c, tới ng&#x
E0;y h&#x
F4;m ni rồi, c&#x
F4; c&#x
F2;n l&#x
FD; vày g&#x
EC; để kh&#x
F4;ng bu&#x
F4;ng tay? C&#x
F3; tư c&#x
E1;ch g&#x
EC; để chiếm lấy danh nghĩa vợ của Lạc thiếu?!

Trong ph&#x
F2;ng bệnh, chỉ c&#x
F2;n lại tiếng kh&#x
F3;c lớn của An Nhi&#x
EA;n.

Lạc L&#x
E3;nh Thần ở xa ph&#x
E1;t biểu th&#x
F4;ng b&#x
E1;o, trong l&#x
F2;ng tho&#x
E1;ng cảm thấy ch&#x
FA;t đau đớn sắc nhọn nhưng ngắn ngủi, anh cuối c&#x
F9;ng cũng cảm thấy được, ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh mất đi thứ g&#x
EC;, thật l&#x
E2;u sau đ&#x
F3; , khi anh nh&#x
EC;n thấy nụ cười rực rỡ của c&#x
F4; g&#x
E1;i kia, anh mới biết được, đến tột c&#x
F9;ng l&#x
E0; bản th&#x
E2;n đ&#x
E3; đ&#x
E1;nh mất thứ g&#x
EC;.

Từ sau thời điểm th&#x
F4;ng b&#x
E1;o xong, Lạc L&#x
E3;nh Thần c&#x
F9;ng B&#x
F9;i Thi Thi đi v&#x
E0;o trong qu&#x
E1;n c&#x
E0; ph&#x
EA; m&#x
E0; nhì bọn họ từng th&#x
ED;ch nhất, vị c&#x
E0; ph&#x
EA; thơm nồng tr&#x
E0;n ngập vào ph&#x
F2;ng bố tr&#x
ED; theo phong c&#x
E1;ch ch&#x
E2;u &#x
C2;u, nhưng Lạc L&#x
E3;nh Thần lại thẫn thờ nhiều lần.

Sau khi B&#x
F9;i Thi Thi gọi anh v&#x
E0;i lần kh&#x
F4;ng c&#x
F3; kết quả, chạm nhẹ v&#x
E0;o anh: "Thần?"

Sau lúc x&#x
E1;c định quan tiền hệ của bọn họ, c&#x
F4; đ&#x
E3; gọi anh l&#x
E0; Thần m&#x
E0; kh&#x
F4;ng gọi Lạc thiếu giống như trước.

Lạc L&#x
E3;nh Thần nh&#x
EC;n c&#x
F4; g&#x
E1;i trước mắt, anh mang lại tới giờ vẫn lu&#x
F4;n ước ao ước vợ của m&#x
EC;nh l&#x
E0; phải như vậy, phải đẹp, th&#x
F4;ng minh, dịu d&#x
E0;ng, biết một vừa hai phải, hơn nữa phải phối hợp, những điều n&#x
E0;y, B&#x
F9;i Thi Thi đều c&#x
F3;, nhưng ... V&#x
EC; sao l&#x
FA;c n&#x
E0;y anh lại cảm thấy kh&#x
F3; chịu?

B&#x
F9;i Thi Thi thấy t&#x
E2;m tư của anh kh&#x
F4;ng đặt ở đ&#x
E2;y: "Thần, nếu anh c&#x
F3; chuyện phải xử l&#x
FD; th&#x
EC; đi đi, tự em cũng c&#x
F3; thể về được."

Biết thời biết thế, đ&#x
E2;y cũng l&#x
E0; y&#x
EA;u cầu của Lạc L&#x
E3;nh Thần, đến d&#x
F9; l&#x
E0; đ&#x
F3;ng kịch cũng tốt, giả vờ cũng được, &#x
ED;t nhất, đ&#x
FA;ng l&#x
E0; c&#x
F4; thể hiện v&#x
F4; c&#x
F9;ng suất sắc.

Lạc L&#x
E3;nh Thần &#x
E1;y n&#x
E1;y nh&#x
EC;n c&#x
F4; một ch&#x
FA;t, gật đầu rời đi.

Nh&#x
EC;n thấy anh rời đi, vào mắt B&#x
F9;i Thi Thi tho&#x
E1;ng hiện ch&#x
FA;t ảm đạm.

Lạc L&#x
E3;nh Thần trực tiếp l&#x
E1;i xe đi đến bệnh viện, l&#x
FA;c đến nơi, An Nhi&#x
EA;n đ&#x
E3; thay hoàn thành đồ bệnh viện ra, mặc quần &#x
E1;o b&#x
EC;nh thường, Lạc L&#x
E3;nh nh&#x
EC;n bộ quần &#x
E1;o rộng th&#x
F9;ng th&#x
EC;nh c&#x
F4; mặc tr&#x
EA;n người, ba th&#x
E1;ng, c&#x
F4; h&#x
EC;nh như gầy đi rất nhiều.

M&#x
E0; anh cũng ch&#x
FA; &#x
FD; tới c&#x
E1;i va li ph&#x
ED;a sau c&#x
F4;.

L&#x
F4;ng m&#x
E0;y nh&#x
ED;u lại, ngay cả ch&#x
ED;nh anh cũng kh&#x
F4;ng ph&#x
E1;t hiện ra.

An Nhi&#x
EA;n đưa đơn thỏa thuận ly h&#x
F4;n đ&#x
E3; k&#x
FD; đến anh: "Đ&#x
E2;y l&#x
E0; thứ m&#x
E0; anh lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n muốn."

Lạc L&#x
E3;nh Thần nhận lấy, ở mặt tr&#x
EA;n thấy được nhị chữ thanh t&#x
FA;, An Nhi&#x
EA;n, giống như t&#x
EA;n c&#x
F4;, an tĩnh l&#x
E3;nh đạm.

Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c nh&#x
EC;n l&#x
EA;n chữ ly h&#x
F4;n tr&#x
EA;n thỏa thuận, Lạc L&#x
E3;nh Thần thấy ngực m&#x
EC;nh c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c mất m&#x
E1;t thứ g&#x
EC; đ&#x
F3;, c&#x
E0;ng l&#x
FA;c c&#x
E0;ng m&#x
E3;nh liệt.

An Nhi&#x
EA;n cười với anh, khu&#x
F4;n mặt lớn cỡ b&#x
E0;n tay, cười rộ l&#x
EA;n thực yếu ớt: "T&#x
F4;i .. Ch&#x
FA;c anh v&#x
E0; c&#x
F4; ấy hạnh ph&#x
FA;c."

An Nhi&#x
EA;n như thể d&#x
F9;ng hết to&#x
E0;n bộ sức lực mới n&#x
F3;i chấm dứt c&#x
E2;u n&#x
E0;y.

Cho d&#x
F9; kh&#x
F4;ng thể th&#x
E0;nh vợ chồng, cũng kh&#x
F4;ng nhất định phải l&#x
E0;m kẻ th&#x
F9;.

"Sức khỏe của c&#x
F4; ..." Lạc L&#x
E3;nh Thần kh&#x
F4;ng biết v&#x
EC; sao ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n m&#x
EC;nh hiện giờ đ&#x
E3; lấy được thỏa thuận ly h&#x
F4;n lại cảm thấy nặng nề như thế, kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;t nghĩ ngợi liền mở miệng: "Để lúc n&#x
E0;o người ho&#x
E0;n to&#x
E0;n khỏe mạnh rồi h&#x
E3;y đi, bằng kh&#x
F4;ng ... Bằng kh&#x
F4;ng b&#x
E1;c trai sẽ tr&#x
E1;ch t&#x
F4;i."

An Nhi&#x
EA;n nghe lời của anh, mỉm cười , từ lúc kết h&#x
F4;n, anh đều gọi cha mẹ c&#x
F4; l&#x
E0; b&#x
E1;c trai b&#x
E1;c g&#x
E1;i, chưa bao giờ gọi l&#x
E0; cha mẹ.

An Nhi&#x
EA;n rất muốn rời đi, nhưng hiện tại sức khỏe của c&#x
F4; c&#x
F4; biết, c&#x
F4; b&#x
E2;y giờ m&#x
E0; tới trước mặt tía mẹ nhất định sẽ khiến họ nhảy dựng l&#x
EA;n, hơn nữa, c&#x
F4; c&#x
F2;n chưa nghĩ ra c&#x
E1;ch n&#x
E0;o tốt nhất để n&#x
F3;i tin tức m&#x
EC;nh ly h&#x
F4;n bất ngờ n&#x
E0;y cho tía mẹ.

An Nhi&#x
EA;n gật đầu, đi theo Lạc L&#x
E3;nh Thần về căn nh&#x
E0; m&#x
EC;nh mới chỉ ở cha th&#x
E1;ng.

Quay trở lại đ&#x
E2;y, l&#x
FA;c n&#x
E0;y, th&#x
E2;n phận của c&#x
F4; chỉ l&#x
E0; tạm thời ở nhờ, kh&#x
F4;ng phải nữ chủ nh&#x
E2;n, m&#x
E0; l&#x
E0; một th&#x
E2;n phận vợ trước nực cười.

*

Tác trả Tích Tịch là trong số những tác trả đã cùng đang làm cho quen với các bạn đọc thích thú thể một số loại truyện ngôn tình trải qua truyện Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi, cùng rất truyện Hưu Thư cạnh tranh Cầu, trùm cuối Đen Tối, Đừng Chạy!, hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại - đông đảo truyện với tương đối nhiều tình huống có thể nói hài hước cơ mà cũng nói theo một cách khác thấm đượm tình cảm, đọc thỉnh thoảng bạn nhảy cười do mình mở ra trong đó, hay bao hàm tình máu làm các bạn chùng lòng xuống, một truyện ngôn tình thú vị.

Bệnh tim của cô ý phát tác, khi đã vật lộn giữa sự sống và tử vong trên bàn mổ, anh nói với chưng sĩ làm cho phẫu thuật triệt sản cho cô. “Ly hôn đi.”

Ngày đồ vật ba chạm chán lại, lòng cô tràn đầy mong đợi, đổi lại là giấy thỏa thuận ly hôn của anh. Cô cười một tiếng: “Không , em không đồng ý.” “Ly hôn đi.”

Tháng vật dụng ba sau thời điểm kết hôn, thân thể cô đầy thương tích đưa giấy ly hôn mang lại anh. Lần này, thay đổi lại là anh ngạc nhiên. Cô cho rằng, trái search của người đó cũng chỉ là bởi thịt, chỉ cần nỗ lực thì sẽ không còn hối hận, như vậy, hôn nhân này có thể bảo trì được, nhưng, sau thời điểm kết hôn cô mới biết, thì ra hôn nhân gia đình cũng không thể phụ thuộc vào dự kiên nhẫn để miễn cưỡng, do thế, cô buông tay.

Phải lắp thêm vốn dĩ thiết yếu bảo đó là trái tim thú quan yếu cưỡng cầu chính là tình cảm, thân thương phải làm sao để giữ lại gìn, mời các bạn đón phát âm truyện ngôn tình đặc sắc này.

Chương 1 - Tôi mong muốn Ly Hôn

Lúc dấn được điện thoại cảm ứng của Lạc Lãnh Thần, An Nhiên sẽ đánh lắp thêm một bản tài liệu, cầm tay trong túi vang lên, An Nhiên lấy điện thoại ra, nhìn dãy số vừa lạ lẫm lại vừa rất gần gũi trên màn hình, lòng bàn tay tự nhiên và thoải mái chảy ra một lớp mồ hôi.

Trên screen di hễ nhấp nháy bao gồm một chữ “Chồng”.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Phô Mai Không Nướng Thơm Ngon, Béo Ngậy, (13) Món Bánh Phô Mai Không Cần Lò Nướng

Quên cả bạn dạng tài liệu vẫn đánh máy, An Nhiên bước mấy bước ra ngoài văn phòng, “A lô”.

An Nhiên xiết chặt điện thoại thông minh di động , bầu không khí vô cùng yên lặng, chỉ có chủ yếu cô bắt đầu biết được bên dưới sự yên yên ổn này là một trong những điều nào đấy dữ dội sắp đến sửa bắt đầu.

“Giờ cô đã ở đâu?” Đầu smartphone bên cơ truyền mang đến một giọng nói trong trẻo tuy vậy lạnh lùng, là Lạc Lãnh Thần.

“Em sinh hoạt công ty.” An Nhiên trung thực trả lời, “Được, bây chừ em chớp nhoáng tới tầng mười ba, em đợi anh.”

Trong thang máy, A Nhiên ngờ nghệch ngẩn ngẩn nhìn lên số lượng không ngừng thay đổi, tâm tư nguyện vọng không biết đã cất cánh tới khu vực nào. Lạc Lãnh Thần, là chồng, cũng là tgđ công ty cô, chỉ tất cả điều quan hệ giới tính của đàn họ không có bất kể người nào biết, người của bạn đều nghĩ Lạc Lãnh Thần là viên kim cương cứng sáng giá, nhưng lại không biết vk của anh chính là thuộc hạ bên dưới quyền.

Kết hôn cùng với Lạc Lãnh Thần hoàn toàn là do vâng theo ước muốn của cha mẹ hai bên, còn trước khi kết hôn, hai người bầy họ chỉ là bạn xa lạ. Tính đến bây giờ, An Nhiên vẫn tồn tại nhớ rõ lời anh nói đêm tân hôn. “Ở nhà, họ là vợ chồng; ở mặt ngoài, chúng ta là fan lạ”

Ông Lạc tìm mang lại cô một các bước trong doanh nghiệp của Lạc Lãnh Thần, đó là vì mong muốn cho bầy họ bao gồm thể có khá nhiều thời gian ở thông thường hơn, để tu dưỡng thêm tình cảm, dẫu vậy ông Lạc không còn biết, đàn ông và con dâu của bản thân ở công ty căn phiên bản là không chạm mặt mặt!

“Ding dong ________”

Tới tầng mười ba, An Nhiên xoay sang chiếc gương ở đối lập sửa sang lại quần áo một chút, chú ý xung quanh, khi khẳng định không có ai mới gõ cửa .

“Vào đi”

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, An Nhiên đẩy cửa đi vào .

Bên vào là phòng nghỉ của tổng giám đốc, y như một phòng nhỏ tuổi ở nhà, TV, tủ lạnh, những thứ đa số đẩy đủ, mà lại Lạc Lãnh Thần thì sẽ ngồi bên trên ghế sofa của phòng tiếp khách, trong miệng được ngậm một điếu thuốc, thấy An Nhiên tiến vào tức tốc dụi tắt đi.

An Nhiên đi đến bên cạnh anh, dẫu vậy chỉ thoáng thấy được một bên mặt của anh, ko thấy rõ vẻ khía cạnh anh như thế nào.

“Ngồi đi.” Chỉ địa chỉ đối diện, Lạc Lãnh Thần nói.

Khi An Nhiên ngồi xuống, cô phát hiện trên bàn đặt một ck tài liệu, đầu ngón tay khiêm tốn dài đẩy ông chồng tài liệu mang lại trước khía cạnh cô. An Nhiên nghĩ, ngón tay Lạc Lãnh Thần thiệt sự siêu đẹp, nhỏ nhắn dài nhưng mà lại trẻ trung và tràn trề sức khỏe .

“Ký thương hiệu đi.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, An Nhiên vẫn thấy rõ chữ viết trên tài liệu .

Đơn thỏa thuận hợp tác ly hôn.

Đôi mắt tồn tại vẻ bi đát của cô rủ xuống , vì vậy , sinh hoạt trong đôi mắt Lạc Lãnh Thần cô vẫn đang hết sức bình tĩnh , ít nhất còn không bị hysteric1 như anh nghĩ về .

Đơn thỏa thuận hợp tác ly hôn … bất ngờ anh ta mong mỏi ly hôn?!

Kết hôn bố ngày, lần trước tiên anh kêu cô vào phòng nghỉ của mình, cũng bởi vì đưa mang lại cô lắp thêm này?

An Nhiên ko biết bản thân phải cười to tuyệt chỉ vào mũi Lạc Lãnh Thần cơ mà chửi ầm lên, nhưng mà sự giáo dục đào tạo được tiếp thu từ bé dại không có thể chấp nhận được cô làm như vậy.

Ở bên họ An, ông An cùng bà An mọi là giáo sư, từ nhỏ dại đã bảo ban cô biến người phụ nữ tài trí thế nào mà không hẳn một người đàn bà chanh chua có thể thấy đầy trên đường .

Đầu ngón tay lạnh buốt, An Nhiên ngửng đầu quan sát về phía Lạc Lãnh Thần, trong mắt bình tĩnh đến khiếp sợ : “Vì sao?”

Lạc Lãnh Thần không lừng chừng : “Tôi hy vọng ly hôn.”

À , tôi hy vọng ly hôn .

Chẳng lẽ cũng cũng chính vì mấy từ này mà muốn cô cam kết tên vào đơn thỏa thuận hợp tác ly hôn để ngừng cuộc hôn nhân gia đình chỉ mới bắt đầu được cha ngày ?

An Nhiên đẩy văn kiển trở lại, không tức giận, không tồn tại không cam lòng, cũng không yếu đuối, thân mình nhỏ nhắn trong tầm khắc này y như sinh ra sức khỏe cực lớn, cô không chút nhượng cỗ : “Em ko đồng ý.”

Lạc Lãnh Thần để một tờ đưa ra phiếu lên trên, An Nhiên cúi đầu nhìn, chỉ riêng con số lẻ thôi cũng đầy đủ cô sống cả đời rồi .

“Ly hôn đối với bọn họ đều tốt.”

Chẳng lẽ anh nghĩ cô là người thiếu nữ thấy chi phí là đôi mắt sáng lên, không ly dị cũng chỉ bởi vì muốn một tờ đưa ra phiếu này của anh?!?

An Nhiên với trên mặt vẻ điềm tĩnh, nở niềm vui ôn hòa: “Lạc thiếu, ly hôn , tôi không đồng ý, mà lại nếu anh không thích thừa nhận cuôc hôn nhân gia đình này tôi cũng không tồn tại biện pháp nào khác. Tổng giám đốc, nếu không tồn tại việc gì, tôi xin phép ra bên ngoài trước.” Cô đứng lên, tránh đi không chút vì chưng dự.

Trong khoảng tầm khắc rời đi này, niềm vui trên phương diện An Nhiên mới từ từ sụp đổ .

Điện thoại lại vang lên, lần này, là bà An .

“Mẹ.” An Nhiên mỉm cười nghe năng lượng điện thoại, bà An cũng ko nghe ra một chút phi lý nào.

“Nhiên Nhiên, hôm nay chính là ngày thứ cha phải về nhà lại mặt, con và tiểu Thần tính bao giờ thì về?”

Đầu mặt kia, bà An sang sảng cười cợt hỏi .

Mẹ, mẹ có biết tuyệt không, vừa rồi, người con rể ngoan ngoãn của chị em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi đó.

“Mẹ, Thần hôm nay phải tiếp một quý khách hàng lớn, cấp thiết không tiếp, gồm lẽ… chỉ có 1 mình con về công ty thôi.”

Trong khẩu ca của bà An đượm vẻ bế tắc : “Hôm nay tía của bé còn mong mỏi Tiểu Thần cho tới uống cùng ông ấy vài chén bát … Nhưng câu hỏi làm ăn của chúng ta quan trọng hơn, Nhiên Nhiên, con nói với đái Thần, bảo nó chăm chú nhiều tới mức độ khỏe, đừng để ngã bệnh.”

“Vâng.”

An Nhiên khôi lỏi trả lời, tiếp đến chờ khi bà An dặn dò vài ba chuyện phải để ý xong, An Nhiên bắt đầu cúp máy, lần đầu tiên phát hiện, té ra nói dối cũng chính là chuyện khổ cực như vậy .

Buổi trưa, An Nhiên về bên nhà, bà An mang tạp dề đang bận bịu trong phòng bếp, còn nguyễn an thì vui vẻ nói chuyện với An Nhiên, còn chũm ý đẩy chủ thể lên trên tín đồ Lạc Lãnh Thần .

Lúc trước An Nhiên với Lạc Lãnh Thần thành hôn cũng là chính vì nguyện vọng của ba mẹ, cơ mà thật sự bọn họ cũng chẳng hiểu gì về nhau. Ông An muốn con gái của mình hiểu biết một chút về ông xã mình, mặc dù thế ông lại không biết hiện thời làm vẫn là quá trễ.

Ông An đến phòng nhà bếp giúp bà An, An Nhiên ngồi lặng trên ghế sofa xem TV.

Một tin tức làm cho cô chú ý, trên màn hình phóng đại một lớp hình , phái nữ cười thẹn thùng, nhưng mà nam thì y hệt như hộ hoa sứ đưa ôm cô gái vào vào ngực mình, cấm đoán cô chịu đựng đừng bất kể tổn thương như thế nào .

Nếu như thể người khác, An Nhiên sẽ cảm thấy đây quả là trai tài gái sắc , cơ mà người bọn ông kia, lại đó là Lạc Lãnh Thần .

Lạc thiếu thốn vì nữ giới mới làm hộ hoa sứ mang .

Đây là tiêu đề của thông tin .

Người phụ nữ kia An Nhiên biết, là 1 trong minh tinh đang khét tiếng trên truyền họa trong thời gian gần đây, còn trước đó cô ta là một trong những ngôi sao không tồn tại chút tiếng tăm gì, chỉ là ngôi sao hạng cha mà thôi.

Giọng nói phối vào chính xác là giọng của phụ nữ minh tinh cơ khi phỏng vấn, giọng nói êm ả lại vùa dễ nghe: “Vâng , lần này tôi rất có thể sắm vai diễn này đa số là nhờ Thần, nếu không có anh ấy luôn cố gắng động viên tôi, tôi nghĩ về tôi cũng trở nên không đạt được vai diễn thành công xuất sắc như vậy…”

An Nhiên tắt TV, ngẩn người đứng đối diện với màn mình đen, nhờ vào sức ảnh hưởng của nhì từ “Lạc thiếu”, anh ta muốn nâng đỡ ai thành công, thì sao có thể không thành công xuất sắc được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *