GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 12, GIẢI BÀI TẬP SGK VẬT LÍ 12 (HAY, CHI TIẾT)

Giải bài bác tập trang 5 bài 1 dao động điều hòa Sách bài bác tập (SBT) đồ vật Lí 12. Câu 1.12: Một vật dao động điều hoà theo phương trình ...


Bài 1.12 trang 5 Sách bài tập (SBT) đồ gia dụng Lí 12

Một vật xê dịch điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10(pi)t (m). Hãy xác định :

a) Biên độ, chu kì cùng tần số"của vật.

Bạn đang xem: Giải bài tập trong sách bài tập vật lý 12

b) Tốc độ cực lớn và gia tốc cực to của vật.

c) pha của dao động và li độ của đồ vật tại thời điểm t = 0,075 s.

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

- Biên độ xê dịch của đồ gia dụng là A = 0,05m

- chu kỳ của giao động là T = 2(pi):(omega) = 2(pi):10(pi) = 0,2s

- Tần số giao động của vật là f = 1: T= 1: 0,2= 5Hz

b) Vận tốc cực lớn của đồ là (v_max = omega A = 10pi .0,05 = 0,5pi ) m/s

Gia tốc cực đại của vật là (a_max = omega^2 A = (10pi)^2 .0,05 = 5pi^2 ) (m/s^2)

c) Pha giao động của đồ vật ở li độ t = 0,075s là : 10(pi)t = 10(pi).0,075 = (3pi over 4)

Li độ của đồ vật là x = 0,05cos(3pi over 4)=- 0,035m

 

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) vật dụng Lí 12

Một vật xấp xỉ điều hoà với biên độ A = 24 centimet và chu kì T = 4 s. Trên thời điểm t = 0, vật bao gồm li độ cực đại âm (x = -A).

a) Viết phương trình xê dịch của vật.

b) Tính li độ, gia tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,5 s.

Xem thêm: Những điều bạn chưa biết về dụng cụ cầm tay của đức, tìm hiểu về thương hiệu dụng cụ cầm tay của đức

c) Xác định thời điểm đầu tiên vật qua vị trí bao gồm li độ x = -12 centimet và tốc độ tại thời khắc đó.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

a) Viết phương trình dao động của vật

A = 24cm; T= 4s=> (omega) =(2pi over T =pi over 2); trên thời điểm lúc đầu vật nghỉ ngơi biên âm buộc phải ta tất cả (varphi ) = (pi)

Nên phương trình xê dịch của đồ là : x= 24cos((pi over 2t)+(pi)).

b) Tai thời gian t = 0,5s ta có

Li độ: x = 24.cos((pi over 2.0,5)+(pi)) = 24.cos( 5piover4)=-16,9 cm ( approx ) 17 cm

Vận tốc : v = - 24.(pi over 2)sin ((pi over 2.0,5)+(pi)) = - 24.(pi over 2)sin( 5piover4)= 6(pi sqrt2) cm/s =26,64 cm/s ( approx ) 27 cm/s

Gia tốc : a =-((pi over 2)^2).x= -((pi over 2)^2).(-16,9) = 41,6 cm/s2( approx ) 42 (cm/s2)

c) Thời điểm thứ nhất vật trải qua li độ x = -12 centimet là

x = 24cos((pi over 2t)+(pi)) = -12

⇒ cos((pi over 2t)+(pi)) = -(1over2)

⇒ ((pi over 2t)+(pi)) = ((pi over 3)+(pi))

⇒ (pi over 2t)= (pi over 3)

⇒ t =(2over3) s ( approx ) 0,67s

Tốc độ tại thời điểm t =(2over3) s là 

v = -(omega A)sin((pi over 3)+(pi)) = 32,6 cm/s ( approx ) 33 cm

 

Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập (SBT) thiết bị Lí 12

Xét một hiệ tượng truyền và biến hóa chuyển động (H.1.1). Hãy phân tích và lý giải tại sao khi bánh xe quay rất nhiều thì pit-tông giao động điều hoà

Hướng dẫn giải

Thanh ngang trùng với trục Ox. Hình chiều của quả ước trên trục Ox trùng cùng với đầu thanh ngang. Cho nên vì vậy khi quả cầu vận động tròn đều thì thanh ngang cùng pít - tông dao động điều hòa 

 

Bài 1.15 trang 5 Sách bài bác tập (SBT) thứ Lí 12

Chọn trục x làm gốc nhằm tính pha (H.1.2). Minh chứng rằng xấp xỉ của điểm p trên trục x theo phương trình x = Acos(omega)t và giao động của điểm Q trên trục y theo phương trình y = Asin((omega t +piover2)) là như nhau nhau.

Hướng dẫn giải 

Theo hình H.1.2 vì cos(omega) = sin((omega t +piover2)) nên giao động của điểm p trên trục x giống xấp xỉ của điểm Q thương hiệu trục y.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học giỏi Vật Lí lớp 12, với giải bài tập thiết bị Lí 12 hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi biết bí quyết làm bài bác tập về nhà môn trang bị Lí 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *