Giày chính hãng nike air force 1 hà nội, air force 1 shoes

Chất liệu cao cấp, bền bỉ và sắc sảo theo thời gian. Thiết kế thời trang. Kiểu dáng phong cách. Độ bền cao. Dễ phối đồ.

Bạn đang xem: Nike air force 1 hà nội


850.000₫ 550.000₫

chat vu1edbi chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n su1ea3n phu1ea9m phu00f9 hu1ee3p hu01a1n!","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":550000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":60162,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":60161,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"title":"z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648340036_52bbc3ae63bbdc1a0cf1b0286d7fa35c-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":60162,"css_class":"wp-post-image","video_link":"","video_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/plugins/woo-variation-gallery/images/play-button.svg","title":"z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648368327_a11346f5e77188a81ad543cf010f563b-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"60166","css_class":"","video_link":"","video_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/plugins/woo-variation-gallery/images/play-button.svg","title":"z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648355016_ab1f2bb819fc547f66a8b1c7445d4007-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"60165","css_class":"","video_link":"","video_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/plugins/woo-variation-gallery/images/play-button.svg","title":"z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648350207_bd114c8af7122dd9c470f0c65f074dfc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"60164","css_class":"","video_link":"","video_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/plugins/woo-variation-gallery/images/play-button.svg","title":"z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34","caption":"","url":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34.jpg","alt":"","src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-600x600.jpg","srcset":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-600x600.jpg 600w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-2048x2048.jpg 2048w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-150x150.jpg 150w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-768x768.jpg 768w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-1536x1536.jpg 1536w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-100x100.jpg 100w, https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/uploads/2022/10/z3647648347111_86574e8f7b2cbe3fb1e953b5d14d4b34-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"60163","css_class":"","video_link":"","video_thumbnail_src":"https://giayxshop.vn/wp-content/plugins/woo-variation-gallery/images/play-button.svg">}>">
màu sắc
Chọn một tùy chọn
Trắng
*
Giày Nike giá thấp
*
Giày Vans giá bèo
*
Giày Adidas giá tốt
*
Giày Balenciaga Vietnam

“Đơn giản” cùng “Chất” là 2 từ cơ mà Sneaker Hà Nội ước ao nói để miêu tả về đôi giầy Nike Air Force 1. Một đôi giầy sneaker phù hợp nhất với nam giới và phụ nữ trong trong năm này đã “trường tồn” với vòng thay đổi và biến hóa của xu hướng giày thể thao. Vậy đôi giầy Nike Air Force 1 rep 11 tất cả gì nổi bật, các loại giày Nikevà phải mua giày af1 replica sinh sống đâu? Mời các bạn cùng Sneaker Hà Nội đi kiếm hiểu nhé!


*
Giày Nike Air Force 1

Lịch sử giày Air Force 1

Khi nói tới một dòng giày đã có tác dụng nên hình tượng của uy tín Nike hẳn chúng ta không thể quên cái thương hiệu Nike Air Force 1. Một đôi giầy có lượng Fans mến mộ yêu thích với sở hữu nhiều nhất năm trướcđược thành lập và hoạt động vào năm 1982. Đã trải qua hơn 35 năm phân phát triển, mang lại nay, giầy Nike Af1 đã được biến đổi nhiều từ cách sản xuất, màu sắc đến chất liệu...

Được coi là đôi giầy mang trong mình công nghệ đế giầy Air Unit chuyên được sử dụng để chế tạo cho các đôi giày bóng rổ... Từ phần đa phiên bạn dạng đầu tiên từ bỏ khi đã cho ra mắt, giày Nike f1 đang “cháy hàng” cho tới tận hiện thời vẫn còn một trong những mẫu phía trong tình trạng này.


*
Giày Nike Air Force 1 rep 1:1

Lần đầu reviews Nike Air Force 1

Giày Nike Air Force 1 – Nike AF1 được reviews lần trước tiên vào năm 1982. Đôi giày được thiết kế theo phong cách bởi phát minh từ chăm cơ chở tổng Thống Mỹ tên là Air Force 1. Hãy bỏ qua quá trình cách tân và phát triển của từng mẫu giày Nike AF1 và chú ý sâu vào nó – Đây là một đôi giầy sneaker Nike rep 1:1 lọt Top list những đôi giầy nổi tiếng nhất trái đất trong năm nay.


*
Những đôi giầy AF1 đẹp mắt nhất

Nike Air Force 1 bao gồm mấy loại?

Giày nike air force 1 cũng giống như những đôi giầy thể thao trơn rổ Jordan 1 rep 1:1và được phân một số loại như sau:

Về thân giày

- Nike Air Force 1 low

- Nike Air Force 1 High

- Nike Air Force 1 Mid

Về các loại điển hình nổi bật và Collab

- giầy Nike Air Force 1 07, AF1 Shadow, Utility, Dior, Supreme, Paranoise, Travis Scott...


*
Các loại giày Nike Air Force 1 rep 11

Giày nike air force 1 rep 1:1 – Sự dễ dàng và đơn giản được yêu mến

Dưới đó là một số tại sao khiếncác Fans Nike AF1 yêu dấu đôi giầy này đến vậy:

Thiết kế giày Air Force 1

- mang ngoại hình dễ dàng và đơn giản nhưng không hề gây nhàm chán, giày Air Force 1 rep 11 được gia công từ gia công bằng chất liệu da cao cấp, tiến trình sản xuất với technology hiện đại đảm bảo an toàn đôi giày luôn bóng mịn, thời gian chịu đựng cao không chạm mặt phải lỗi như: Bong tróc, nhăn nheo...

- Phần Upper có thiết kế thông minh với hồ hết lỗ khí nằm ở thân giày, giúp song chân luôn thoải mái, tạo cảm hứng khô ráo trong gần như thời tiết.


*
Giày Nike Air Force High replica

- Đế giày bằng cao su cao cấp với độ đàn hồi cao đồng thời bám dính tốt cho bạn cảm xúc tự tin dịch rời trên phần lớn địa hình.

- Vậy đế giầy air force 1 cao bao nhiêu? Đang là thắc mắc của đa số bạn trẻ con đúng không? độ cao tiêu chuẩn chỉnh của song sneaker AF1 là 3cm, một vài đôi có thể mỏng hơn vài mm. Chính vì vậy mà điểm nổi bật ở mỗi song Nike Air Force 1 rep 1:1 là phần đế cao giúp người sử dụng “ăn gian” được một trong những phần chiều cao mà không thực sự lộ liễu.

- trên đế mỗi đôi nike air force 1 rep 1:1 hầu như khắc nổi mẫu chữ uy tín “AIR” của Nike.

Bằng sự đơn giản và tinh tế và sắc sảo cua mình, Nike Af1 tung ra nhiều bản phối color theo từng phong thái của người sử dụng từ đó khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình phần nhiều mẫu giầy không hề lỗi kiểu mẫu theo thời gian.


Đa dạng phối màu với kiểu dáng

Giày Nike AF1 cũng đều có 3 phong cách dáng: Low – Mid – High ( phải chăng cổ - vừa – cao cổ). Đi cùng đó, Af1 đã tất cả hơn 1860 phiên phản nghịch phối color được tung ra trường đoản cú trước tới nay bao hàm cả phân bạn dạng giới hạn à collab.

Giày jordan 1-Air Jordan 1 low-Air Jordan 1 high- Air Jordan 1 mid-Giày Nike Air Max-Giày Jordan 2-Nike Dunk-Nike Dunk low


6 phiên bản phối màu giầy Nike Air Force 1 rep 11 nổi bật nhất

Giày Nike AF1 Low 07 White

Giày AF 1 Low 07 White ngay lập tức khi giới thiệu đã thu được sự yêu dấu của xã hội sneaker. Không chỉ là bởi được áp dụng toàn bộ những công nghệ tân tiến nhất lúc bấy giờ ở trong phòng Nike nhiều hơn bởi tone màu trắng tinh tế.

Nhanh chóng trở thành nhỏ cưng của người hâm mộ, giày AF1 Low trắng như vũ khí về tối cao rất có thể dễ dàng phối đồ vật với mọi phong cách mà vẫn lan ra sự năng đụng và thời trang.

Giày Nike AF1 x G-Dragon

Vị thủ lĩnh tài năng của Big Bang – G-Dragon gây sốt với phối màu hoàn toàn mới trong giầy AF1 Para Noise. AF1 GD có màu đen thống trị đạo làm trông rất nổi bật logo Nike red color và phần dây giầy màu trắng. Nói theo cách khác đôi giày đã chiếm lĩnh được ba tông màu đặc thù nhất vào bảng màu sắc sắc.


Giày Nike Air Force 1 Raygun

Phối color Dunk SB theo phong cách truyền thống nhất trong lịch sử dân tộc “Raygun” đã làm được Nike trình làng lần thứ nhất năm 2005 cùng nó cũng đó là một trong những đôi giày được rất nhiều người tìm kiếm và săn lùng nhất. Lấy xúc cảm từ một nhóm ABA hỏng cấu, sự kết hợp khác biệt trong màu sắc cùng với logo “người ngoài hành tinh” vui nhộn giày AF1 Raygun vừa phong thái lại vừa thu hút.


Giày Nike Air Force 1 Pixel

Một giữa những mẫu giày bán chạy nhất hành tinh, giầy AF1 px trong màu trắng sang chảnh phối hợp những đường bổ rãnh cơ hội to cơ hội nhỏ, viền đế lúc cao thời điểm thấp, kể cả mấy ngôi sao 5 cánh ở mũi giày và gót giày cũng được sắp xếp lệch nhau, tất cả đều mang về một ấn tương dĩ nhiên hiệu ứng thị giác siêu “nhiễu”, mờ cả mắt. Bất cứ một tín đồ dùng sneaker nào vẫn muốn rinh một em "Pixel" rất đẹp về tủ giày của mình.


Giày Nike Air Force 1 Low First Use trắng Team Red

Mẫu giày AF1 Low First Use white Team Red với white color quen thuộc cai quản đạo nổi bật lên những cụ thể màu đỏ làm việc đế giày, cổ giầy và nhất là logo. Bạn dạng phối này thu hút đa số chúng ta trẻ vì sự thu hút, đậm chất ngầu và phong cách chịu chơi.

Xem thêm: Phương Pháp Dạy Con Của Người Do Thái Có Thực Sự Tốt Không? 11 Phương Pháp Giáo Dục Con Của Người Do Thái


Giày Nike Air Force 1 Shadow

Một cực kỳ phẩm dành cho phái nữ, giầy AF1 Shadow đã xóa bỏ đi sự đối kháng điệu tương tự như sự rầu rĩ của phối màu đen và trắng huyền thoại của Nike Air Force 1 trước đây. Kết hợp của những tông màu sáng pastel, chủ yếu là hồng nhạt, xanh, tím, vàng mô tả trọn vẹn sự phá bí quyết và tân tiến trong thời trang.


Giày Nike Air Force 1 x Travis Scott

Đánh vệt sự hợp tác và ký kết giữa con trai rapper domain authority màu Travis Scott với Nike Air Force 1 thường xuyên được nối dài bằng sự ra mắt của bạn dạng phối màu mới nhất “Sail”. Giày Air Force 1 x Travis Scott đẹp một cách lịch sự sự phối kết hợp của nhị màu chủ yếu Sail với Gum. Phần lốt Swoosh được xử trí mạ chrome bóng sáng và lace tag mô phỏng lại hàm răng grillz kim loại xịn đét là một điểm khác biệt đắt giá chỉ khiến giới trẻ điên đảo.


Giày Nike Air Force 1 Dior

Giày Af1 Dior được mệnh danh là “con gà đẻ trứng vàng” của Nike. Phối color sang chảnh, 2 white color đen huyền thoại, “chất ngất” linh hoạt trong phối đồ, đánh gục trái tim các bạn gái trong giây lát.

Giày Nike AF1 "Just vì It" Pack

Đồng hành thuộc chiến dịch thuộc tên, giầy AF1 "Just bởi vì It" Pack đã đem lại doanh thu xứng đáng kể mang lại Nike. Cung ứng thiết kế giày những chi tiết màu sắc đẹp nổi bật, phá bỏ giới hạn color trắng black huyền thoại trước đây như một lời khích lệ cho các bạn trẻ dám thể hiện bản thân.

Giày Nike Air Force 1- Phiên bạn dạng Collab giành riêng cho nữ

Trong bộ sưu tầm giày Nike Air Force 1 rep 1:1 cơ mà Sneaker Hà Nội reviews đến các bạn là phiên bản: Nike Shadow Daisy Hoa cúc với Nike Air Force 1 Shadow Pale Ivory (7 màu).

Sự kết hợp hài hòa giữa họa tiết hoa cúc cùng 7 sắc cầu vòng mang lại sự vơi nhàng trong những bước di chuyển. Chắc chắn đây đang là 2 mẫu giày đáng cài nhất với các bạn nữ yêu giầy nike air force 1 rep 11.


So sánh Nike Air Force 1 chính hãng cùng với nike air force 1 rep 1:1

Vì Air Force 1 replica là bạn dạng sao 95 – 98% so với hàng chính hãng, từ chất liệu, form dáng cho đến mẫu mã. Chính vì thế để rõ ràng được chúng thật sự cũng khó, vì thế bạn đề nghị lựa chọn cửa hàng bán giày uy tín.

Đối với giày Nike Air Force 1 thiết yếu hãng

Phiên phiên bản Air Force 1 chủ yếu hãng tất cả độ tỉ mỉ về từng chi tiết như: Đường may dưới lót giày, chất liệu da thời thượng mịn cùng bóng, phần đế giày có in nổi chữ “AIR”, mặt Upper bao hàm lỗ nhoáng khí đều, phần tem mác vừa đủ trong hộp và in trong tấm lót giày...


Đối với giày Nike Air Force 1 rep 1:1

So cùng với phiên bạn dạng chuẩn, giày Nike Air Force 1 replica trên Sneaker tp. Hà nội giống mang lại 98%. Nếu như hàng thật được chấm 10 điểm về điểm chất lượng cũng như kiểu dáng thì air force 1 rep 1:1 cũng được đánh giá bán 9,5 điểm. Những chi tiết được gia công tỉ mỉ từ đường kim mũi chỉ, phần biểu tượng logo trước cùng sau mọi giống giày auth.

Điểm riêng biệt duy nhất ở đấy là Nike air force 1 rep 1:1 sẽ không tồn tại phần tem mác tại vị trí lót giày giống giầy real. Mặc dù nó ko hề tác động gì đến làm từ chất liệu của đôi giày này, bên cạnh đó phiên bạn dạng Nike af1 replica vẫn được áp dụng miếng đệm khí “Air” nghỉ ngơi đế giày, luôn luôn giữ mang lại bạn cảm hứng thoải mái với vừa vặn khi đi nó.


Giá giày Nike Air Force 1 rep 1:1 và giá giày Nike Air Force chủ yếu hãng

- giầy Nike Air Force 1 chính hãng không có một mức chi phí chung, tùy từng từng mẫu giày, từng bàn collab của những thương hiệu, làm từ chất liệu giày. Giá bán của phiên phiên bản không collab thường xuyên rơi vào tầm khoảng 150-300 USD có nghĩa là khoảng 3-8 triệu tùy mẫu.

- Ngược lại, giá bán của đôi giầy Nike Air Force 1 rep 1:1 chỉ với 600.000-1.200.000 đồng mà chất lượng lại không thua thảm kém giầy chính hãng sản xuất là bao. Với một mức giá tương xứng với tài chính, bạn hãy lựa chọn nên chọn cho doanh nghiệp một đôi giày Nike Air Force 1 rep 1:1.


Địa chỉ mua giày Nike Air Force 1 uy tín

Bạn đang mong muốn mua Nike Air Force 1 rep 1:1 nhưng không biết địa điểm làm sao uy tín? Đừng bỏ qua những mẫu giày Hot nhất năm nay tại Sneaker thủ đô hà nội nhé!

- Sản phẩm giầy AF1 tại Sneaker Hà Nội khẳng định chuẩn rep 1:1 về quality mẫu giày và màu sắc giày tương tự 100% hình hình ảnh shop cung cấp. Khách hàng được chất vấn hàng trước khi thanh toán.

- thành phầm tại shop bảo hành 6 tháng, nếu bao gồm lỗi do nhà sản xuất các bạn sẽ được 1 đổi 1 hoàn toàn miễn phí.

- Giá giầy Air Force 1 nam với Air Force 1 thiếu nữ tại Sneaker hà nội thủ đô có rẻ hơn 20 – 30% so với các shop tuy nhiên unique không đổi.

- cửa hàng áp dụng không tính tiền ship tổng thể các deals trên toàn quốc, Đối với quý khách mua giầy Nike Air Force 1 rep 1:1 tại siêu thị Hà Nội hoặc Tp
HCM cửa hàng hỗ trợ ship hàng nhanh trong 2 tiếng.


Lời kết

Hiện tại hà nội thủ đô Sneaker cơ cở tại Hà Nội shop luôn update những mẫu giày sneaker nói chung và mẫu giầy Nike Air Force 1 rep 1:1 mới nhất năm nay với mức giá cực “sinh viên”. Từng tuần, từng tháng shop sẽ bao hàm đợt tặng kèm lớn, nhanh tay theo dõi cửa hàng để nhận thấy thông báo hằng ngày nhé!


● Sneaker tp hà nội là đơn vị chức năng bán sỉ, lẻ giày sneaker, giầy thể thao nam, nữ Replica 1:1 với giá thấp nhất tại hà thành và tphcm. Nhiều người đang muốn tìm cho doanh nghiệp một đôi giày thể thao sneaker phù hợp thời trang và đang hot nhất năm nay đến từ những thương hiệu khủng nhưng lại không đủ đưa ra trả cho gần như đôi giầy chính hãng? Hãy đến với new.edu.vn – nơi bạn có thể thỏa lòng và chọn lựa cho mình được một đôi giầy rep 1:1 đến like auth chất lượng nhất.


● new.edu.vn™ update các mẫu giày Hot từng ngày, từng ngày một với nấc giá rất tốt tại hà nội thủ đô và Tp HCM. Đây là nơi dành riêng cho các bạn có nhu cầu lựa chọn với phần nhiều đôi giầy giá rẻ, trung bình trung, bảo đảm giá trị bạn nhận được sẽ xứng đáng với số tiền vứt ra. Với phương châm túi tiền cạnh tranh, đội hình nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình để giúp đỡ bạn chọn được đôi giày ưng ý nhất.


kết nối với chúng tôi

hạng mục Giày

●Shop giày Thể Thao●

●Giày Nike giá bèo ●

●Giày Vans giá thấp ●

●Giày Adidas giá bèo ●

●Giày Converse giá thấp ●

Mã: 9982121

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *