Phân Phối Chương Trình Toán 7 Kết Nối Tri Thức, Phân Phối Chương Trình Toán 7 Sách Kntt

Phân phối lịch trình môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021

Vn
Doc giới thiệu tới thầy cô và các em học viên tài liệu phân phối chương trình môn Toán lớp 7 năm học tập 2020 - 2021.
Đây là form chương trình bày bán được biên soạn theo chương trình bớt tải môn Toán của cục GD&ĐT năm 2020, thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo để sở hữu kế hoạch soạn bài xích và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 7


Kế hoạch dạy dỗ học môn toán lớp 7 năm học tập 2020 – 2021

Cả năm: 35 tuần thực học x 4 tiết/tuần = 140 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết

học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

Học kỳ I: PHẦN ĐẠI SỐ: 40 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm trình độ đặt nếu tất cả tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực

1

1

§1.Tập phù hợp Q những số hữu tỉ

Bài tập 5

Khuyến khích học viên tự làm

2

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

2

3

§3. Nhân, phân tách số hữu tỉ

4

§4. Giá trị tuyệt đối của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

3

5

Luyện tập

6

Lũy quá của một trong những hữu tỉ

§5. Lũy thừa của một trong những hữu tỉ

Bài tập 32

Cả 3 bài

Khuyến khích học viên tự làm

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy quá của một trong những hữu tỉ”.

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

2. Nhân và phân tách hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy vượt của lũy thừa

4.Lũy thừa của một tích, một thương

4

7

§6. Lũy quá của một số hữu tỉ (tt)

8

Luyện tập

5

9

§7. Tỉ lệ thức

Bài tập 53

Không yêu thương cầu

10

Luyện tập

6

11

§8. đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau

12

Luyện tập - chất vấn 15’

7

13

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

14

Luyện tập

8

15

§10. Có tác dụng tròn số

16

Luyện tập

9

17

Số vô tỉ. Số thực

§11. Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai

§12. Số thực

Luyện tập

2. định nghĩa về căn bậc nhị (từ loại 2 đến cái 4 và chiếc 11 tính từ trên xuống).

Trình bày như sau:

- Số dương a gồm đúng nhì căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là

*
và số âm kí hiệu là
*

- Số 0 bao gồm đúng một căn bậc nhì là chính số 0, ta viết

*
= 0.

Bỏ chiếc 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.

18

Cả 2 bài

Ghép và kết cấu thành 01 bài bác “Số vô tỉ. Số thực

1. Số vô tỉ

2. Có mang về căn bậc hai

3. Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số

10

19

20

Ôn tập chương I

11

21

Ôn tập chương I (tt)

22

Kiểm tra chương I

Chương II: Hàm số và đồ thị

12

23

§1. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

24

§2. Một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

13

25

Luyện tập

26

§3. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

27

§4. Một trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài tập 20

Không yêu thương cầu

14

28

Luyện tập

29

§5. Hàm số

30

Luyện tập

15

31

§6. Mặt phẳng tọa độ

32

Luyện tập – kiểm soát 15’

33

§7. Đồ thị của hàm số

16

34

Luyện tập

35

Ôn tập chương II

36

Ôn tập học kỳ I

17

37

Ôn tập học tập kỳ I (tt)

18

38

39

Kiểm tra học kỳ I (2 tiết)

(Cả đại số và hình học)

40

Trả bài kiểm tra học kỳ I


PHẦN HÌNH HỌC: 32 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm trình độ đặt nếu có tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

1

1

§1. Nhì góc đối đỉnh

2

Luyện tập

2

3

§2. Hai đường thẳng vuông góc

4

§3. Những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

3

5

Luyện tập

6

§4. Hai đường thẳng tuy vậy song

4

7

Luyện tập

8

§5. định đề Ơ - clit về mặt đường thẳng tuy vậy song

5

9

Luyện tập

10

§6. Tự vuông góc đến tuy nhiên song

6

11

Luyện tập

12

§7. Định lí

7

13

Luyện tập

14

Ôn tập chương I

8

15

Ôn tập chương I (tt)

16

Kiểm tra chương I

Chương II: Tam giác

9

17

Tổng bố góc của một tam giác

Nội dung 1: §1. Tổng ba góc của một tam giác

18

Nội dung 2: §1. Tổng cha góc của một tam giác (tt)

10

19

Nội dung 3: Luyện tập

20

§2. Hai tam giác bằng nhau

11

21

Luyện tập – bình chọn 15’

22

§3. Trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

12

23

Luyện tập

24

Luyện tập (tt)

13

25

§4. Ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

14

26

Luyện tập

15

27

Luyện tập (tiếp)

16

28

§5. Trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

17

29

Luyện tập

30

Ôn tập học tập kỳ I

31

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

18

32

Trả bài bác kiểm tra học kỳ I


Học kỳ II: 17 tuần x 4tiết/tuần = 68 tiết

PHẦN ĐẠI SỐ: 30 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ thể

(Do tổ/nhóm trình độ chuyên môn đặt nếu gồm tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương III: Thống kê

19

41

§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

20

42

Luyện tập

21

43

§2. Bảng “tần số” các giá trị của vệt hiệu

22

44

Luyện tập

23

45

§3. Biểu đồ

46

Luyện tập

24

47

§4. Số vừa phải cộng

48

Luyện tập - chất vấn 15’

25

49

Ôn tập chương III

50

Kiểm tra chương III

Chương IV: Biểu thức đại số

26

51

Khái niệm về biểu thức đại số. Quý giá của một biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số

§2. Quý giá của một biểu thức đại số

Cả hai bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Khái niệm về biểu thức đại số. Quý hiếm của một biểu thức đại số

1. Nhắc lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số

3. Quý hiếm của một biểu thức đại số

52

27

53

Luyện tập

54

§3. Đơn thức

28

55

§4. Đơn thức đồng dạng

56

Luyện tập

29

57

§5. Đa thức

58

§6. Cộng, trừ đa thức

30

59

Luyện tập - kiểm soát 15’

60

Đa thức một biến

(4 tiết)

Nội dung 1 - §7. Đa thức một biến

31

61

Nội dung 2 - §8. Cộng, trừ đa thức một biến

62

Nội dung 3 - §9. Nghiệm của nhiều thức một biến

32

63

Nội dung 4 - Luyện tập

64

Ôn tập chương IV

33

65

Ôn tập chương IV (tt)

66

Ôn tập cuối năm

34

67

Ôn tập cuối năm

35

68

Kiểm tra cuối năm (2 tiết)

(Cả đại số với hình học)

69

70

Trả bài kiểm tra cuối năm(phần đại số)

Đệm

Ôn tập


PHẦN HÌNH HỌC: 38 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ thể

(Do tổ/nhóm trình độ đặt nếu tất cả tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

19

33

Luyện tập về tía trường hợp bằng nhau của tam giác

34

Luyện tập về cha trường hợp đều nhau của tam giác (tt)

35

§6. Tam giác cân

20

36

Luyện tập

37

§7. Định lí Py-ta-go

?2

Khuyến khích học viên tự làm

38

Luyện tập

21

39

Luyện tập (tt)

40

§8. Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

41

Luyện tập

22

42,43

§9. Thực hành ngoài trời

44

Ôn tập chương II

23

45

Ôn tập chương II (tt)

46

Kiểm tra chương II

Chương III: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

24

47

§1. Quan hệ giữa góc với cạnh đối diện trong tam giác

Bài tập 7

Khuyến khích học viên tự làm

48

Luyện tập

25

49

§2. Quan hệ nam nữ giữa con đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

Bài tập 11

Khuyến khích học viên tự làm

50

Luyện tập

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

26

51

§3. Quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài tập 17

Khuyến khích học sinh tự làm

52

Luyện tập

Bài tập 20

Khuyến khích học sinh tự làm

27

53

§4. Tính chất ba đường trung con đường của tam giác

Bài tập 25

Khuyến khích học sinh tự làm

54

Luyện tập

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

28

55

§5. đặc điểm tia phân giác của một góc

56

Luyện tập - kiểm tra 15’

29

57

§6. đặc điểm ba con đường phân giác của tam giác

58

Luyện tập

30

59

§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

60

Luyện tập

31

61

§8. đặc thù ba mặt đường trung trực của tam giác

Bài tập 56

Khuyến khích học sinh tự làm

62

Luyện tập

32

63

§9. đặc thù ba con đường cao của tam giác

64

Luyện tập

33

65

Ôn tập chương III

Bài tập 67, 69, 70

Khuyến khích học sinh tự làm

66

Ôn tập chương III (tt)

34

67

Kiểm tra chương III

68

Ôn tập cuối năm

Bài tập 9, 11

Khuyến khích học viên tự làm

69

Ôn tập cuối năm

Bài tập 10

Không yêu thương cầu

35

70

Trả bài kiểm tra học kỳ II

Tuần dự trữ

Ôn tập


Trên trên đây Vn
Doc đã giới thiệu Phân phối chương trình Toán 7 năm 2020 - 2021. Hy vọng đây là tài liệu hay giúp thầy cô và những em tất cả sự sẵn sàng tốt nhất cho các bài giảng và bài học tới đây của mình.

Ngoài cung cấp chương trình học kì 2 bớt tải môn đồ gia dụng lý lớp 7, mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, vật Lý lớp 7... Và những Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 2 lớp 7... được update liên tục trên Vn
Doc.com.


Để tiện thể trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập tập các môn học lớp 7, Vn
Doc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 7 sau: đội Tài liệu học hành lớp 7. Rất ao ước nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và những bạn.

*

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

Xem thêm: Búp Bê Đồ Chơi Búp Bê - Đồ Chơi Búp Bê Chính Hãng, Giá Tốt

 CẢ NĂM: 37 tuần = 140 tiết.

 HỌC KÌ I: 19 tuần = 72 máu (Đại: 40 tiết, Hình: 32 tiết).

 - kiểm soát thường xuyên: 5 bài xích (tối thiểu).

 - đánh giá định kỳ thông số 2: 3 bài (có 1 nhỏ điểm lẻ).

 - chất vấn định kỳ thông số 3: 1 bài xích ((Đại với Hình).

HỌC KÌ II: 18 tuần = 68 tiết (Đại: 30 tiết, Hình: 38 tiết).

- khám nghiệm thường xuyên: 5 bài bác (tối thiểu).

 - soát sổ định kỳ hệ số 2: 3 bài (có 1 con điểm lẻ).

 - khám nghiệm định kỳ thông số 3: 1 bài xích ((Đại với Hình).

 II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.

 


*
7 trang
*
hoangquan
*
7574
*
5Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Phân phối chương trình cá nhân môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Phân phối chương trình cá nhân
Môn: Toán 7. Lô Văn Cương
PPCT môn Toán 7cahb
MNI. Gợi ý thực hiện.Cả năm:37 tuần = 140 tiết. Học kì i:19 tuần = 72 ngày tiết (Đại: 40 tiết, Hình: 32 tiết).- kiểm tra thường xuyên:5 bài bác (tối thiểu).- bình chọn định kỳ thông số 2:3 bài (có 1 con điểm lẻ).- khám nghiệm định kỳ thông số 3:1 bài ((Đại cùng Hình).Học kì ii:18 tuần = 68 tiết (Đại: 30 tiết, Hình: 38 tiết).- chất vấn thường xuyên:5 bài bác (tối thiểu).- soát sổ định kỳ hệ số 2:3 bài (có 1 nhỏ điểm lẻ).- khám nghiệm định kỳ thông số 3:1 bài xích ((Đại với Hình). Ii. Trưng bày chương trình.Học kì ITuần
Tiết PPCTTên bài bác dạy1Tiết 1Chương I. Số hữu tỉ. Số thực.Đ 1 - Tập hòa hợp Q các số hữu. Tỉ.Tiết 2Đ 2 - Cộng, trừ số hữu tỉ.Tiết 1Chương I. Đường thẳng vuông góc - Đ.thẳng tuy vậy song.Đ 1 - nhị góc đối đỉnh.Tiết 2Luyện tập.2Tiết 3Đ 3 - Nhân, chia số hữu tỉ.Tiết 4Đ 4 - giá bán trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân.Tiết 3Đ 2 - hai tuyến đường thẳng vuông góc.Tiết 4Luyện tập.3Tiết 5Luyện tập.Tiết 6Đ 5 - Luỹ vượt của một số trong những hữu tỉ.Tiết 5Đ 3 - các góc tạo vày 1 đường thẳng giảm 2 mặt đường thẳng.Tiết 6Đ 4 - hai đường thẳng song song.4Tiết 7Đ 6 - Luỹ vượt của một số trong những hữu tỉ (tiếp).Tiết 8Luyện tập.Tiết 7Luyện tập.Tiết 8Đ 5 - định đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên song.5Tiết 9Đ 7 - tỉ lệ thành phần thức.Tiết 10Đ 8 - đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau.Tiết 9Luyện tập.Tiết 10Đ 6 - trường đoản cú vuông góc đến tuy vậy song.6Tiết 11Luyện tập.Tiết 12Đ 9 - Số thập phân hữu hạn. Số t.phân vô hạn tuần hoàn.Tiết 11Luyện tập.Tiết 12Đ 7 - Định lí.7Tiết 13Luyện tập.Tiết 14Đ 10 - làm cho tròn số.Tiết 13Luyện tập.Tiết 14Ôn tập chương I (tiết 1).8Tiết 15Đ 11 - Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.Tiết 16Đ 12 - Số thực.Tiết 15Ôn tập chương I (tiết 2).Tiết 16Kiểm tra Ch ương I.9Tiết 17Luyện tập.Tiết 18Thực hành sử dụng laptop bỏ túi (t1)Tiết 17Chương II. Tam giác.Đ 1 - Tổng ba góc của một tam giác (tiết 1).Tiết 18Đ 1 - Tổng ba góc của một tam giác (tiết 2).10Tiết 19Thực hành sử dụng máy vi tính bỏ túi (t2)Tiết 20Ôn tập Chương I (tiết 1).Tiết 19Luyện tập.Tiết 20Đ 2 - nhì tam giác bằng nhau.11Tiết 21Ôn tập Chương I (tiết 2).Tiết 22Kiểm tra Ch ương I.Tiết 21Luyện tập.Tiết 22Đ 3 - trường hợp bởi nhau trước tiên của D c-c-c (t1).12Tiết 23Chương II. Hàm số với đồ thị.Đ 1 - Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận.Tiết 24Đ 2 - một số trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận.Tiết 25Luyện tập.13Tiết 26Đ 3 - Đại lượng tỉ trọng nghịch.Tiết 27Đ 4 - một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.Tiết 28Luyện tập.14Tiết 29Đ 5 - Hàm số.Tiết 30Luyện tập.Tiết 31Đ 6 - phương diện phẳng toạ độ.15Tiết 32Luyện tập.Tiết 33Đ 7 - Đồ thị của hàm số y = ax (a0).Tiết 34 - Đồ thị của hàm số 16Tiết 35Ôn tập chương II.Tiết 36Kiểm tra chương II.Tiết 23Đ 3 - ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của D c-c-c (t2).Tiết 24Luyện tập.17Tiết 37Ôn tập học kì I (tiết 1).Tiết 38Ôn tập học tập kì I (tiết 2).Tiết 25Đ 4 - ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhị của D cạnh-góc-cạnh (t1).Tiết 26Đ 4 - ngôi trường hợp bằng nhau thứ hai của D cạnh-góc-cạnh (t2).18Tiết 39Kiểm tra học tập kì I (Đại số với Hình học).Tiết 40Kiểm tra học kì I (Đại số và Hình học).Tiết 27Luyện tập.Tiết 28Đ 5 - ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ tía của D g-c-g (t1).19Tiết 29Đ 5 - trường hợp đều bằng nhau thứ ba của D g-c-g. L.tập (t2).Tiết 30Luyện tập (về 3 ngôi trường hợp đều nhau của tam giác) (t1).Tiết 31Luyện tập (về 3 trường hợp cân nhau của tam giác) (t2).Tiết 32Ôn tập Hình học - học kì I (tiết 1).Học kì II20Tiết 41Chương III. Thống kê. Đ 1 - tích lũy số liệu thống kê, tần số. Tiết 42Luyện tập.Tiết 33Ôn tập Hình học tập - học kì I (tiết 2).Tiết 34Trả bài xích kiểm tra học tập kì I.21Tiết 43Đ 2 - Bảng “tần số” các giá trị của lốt hiệu.Tiết 44Luyện tập.Tiết 35Đ 6 - Tam giác cân.Tiết 36Luyện tập.22Tiết 45Đ 3 - Biểu đồ.Tiết 46Luyện tập.Tiết 37Đ 7 - Định lí Py-ta-go.Tiết 38Luyện tập 1.23Tiết 47Đ 4 - Số vừa đủ cộng.Tiết 48Luyện tập.Tiết 39Luyện tập 2.Tiết 40Đ 8 - các trường hợp đều nhau của tam giác vuông.24Tiết 49Ôn tập Ch ương III.Tiết 50Kiểm tra Ch ương III.Tiết 41Luyện tập 1.Tiết 42Luyện tập 2.25Tiết 51Chương IV. Biểu thức đại số. Đ 1 - định nghĩa về biểu thức đại số.Tiết 52Đ 2 - cực hiếm của một biểu thức đại số.Tiết 43Đ 9 - thực hành ngoài trời (tiết 1).Tiết 44Đ 9 - thực hành ngoài trời (tiết 2).26Tiết 53Đ 3 - Đơn thức.Tiết 54Đ 4 - Đơn thức đồng dạng. Ngày tiết 45Ôn tập Ch ương II (t1)Tiết 46Ôn tập Ch ương II (t2)27Tiết 55Luyện tập.Tiết 56Đ 5 - Đa thức.Tiết 47Chương III. Dục tình giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác.Đ 1 - quan hệ nam nữ giữa góc cùng cạnh đối lập trong một D.Tiết 48Luyện tập.28Tiết 57Đ 6 - Cộng, trừ đa thức.Tiết 58Luyện tập.Tiết 49Đ 2 - quan hệ giới tính giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu. Bài bác tập.Tiết 5029Tiết 59Đ 7 - Đa thức một biến.Tiết 60Đ 8 - Cộng, trừ đa thức một biến.Tiết 51Luyện tập.Tiết 52Đ 3 - quan hệ giữa bố cạnh của . Bất đẳng thức ((t1).30Tiết 61Luyện tập.Tiết 62Đ 9 - Nghiệm của nhiều thức một biến.Tiết 53Đ 3 - quan hệ giới tính giữa bố cạnh của . Bất đẳng thức ((t2).Tiết 54Luyện tập.31Tiết 63Ôn tập Chư ơng IV (Tiết 1).Tiết 64Ôn tập Chư ơng IV (Tiết 2).Tiết 55Đ 4 - tính chất ba mặt đường trung tuyến của tam giác.Tiết 56Luyện tập.32Tiết 65Kiểm tra chương IV.Tiết 57Kiểm tra chương II với phần dầu chương III.Tiết 58Đ 5 - đặc điểm tia phân giác của một góc.Tiết 59Luyện tập.33Tiết 66Kiểm tra thời điểm cuối năm (Đại với Hình).Tiết 67Kiểm tra cuối năm (Đại cùng Hình).Tiết 60Đ 6 - tính chất ba con đường phân giác của tam giác.Tiết 61Luyện tập.34Tiết 68Ôn tập Đại số thời điểm cuối năm (tiết 1).Tiết 62Đ 7 - tính chất đường trung trực của 1 đoạn thẳng.Tiết 63Luyện tập.35Tiết 69Ôn tập Đại số thời điểm cuối năm (tiết 2).Tiết 64Đ 8 - đặc điểm ba đường trung trực của tam giác (t1).Tiết 65Đ 8 - tính chất ba mặt đường trung trực của tam giác (t2).36Tiết 70Trả bài xích kiểm tra cuối năm.Tiết 66Luyện tập.Tiết 67Đ 9 - đặc điểm 3 mặt đường cao của tam giác.37Tiết 68Luyện tập.Tiết 69Ôn tập Chương III.Tiết 70Ôn tập cuối năm.Chủ đề từ chọn nâng cao toán 7TTTên công ty đề
Số tiết
Ghi chú1- Số thập phân vô hạn tuần hoàn.4Chủ đềđại số2- một số bài toán về đại lượng tỷ lệ.43- Nghiệm nguyên của nhiều thức hàng đầu 2 biến.44- Nghiệm hữu tỉ của nhiều thức 1 biến.45- dãy số giải pháp đều.46- phương pháp tính tổng.47- trọng tâm của tam giác.4Chủ đềhình học8- Đường tròn nước ngoài tiếp của tam giác.49- phương pháp chứng minh 3 điểm trực tiếp hàng.410- phương pháp chứng minh 3 đường thẳng đồng quy.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *