Bài Tập Trắc Nghiệm Bài 12 Lịch Sử 12 Bài 12 (Có Đáp Án 2023)

Bài bao gồm đáp án. Thắc mắc và bài tập trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 12: phong trào dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1919 đến năm 1925 (P3). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, gồm phần xem tác dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Vì sao thế hệ tiểu bốn sản đổi thay những phần tử quan trọng của bí quyết mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta?

A. Bị thực dân Pháp chèn ép, bội nghĩa đãi, khinh rẻ.B. Đời sinh sống bấp bênh, dễ dẫn đến xô đẩy vào tuyến đường phá sàn thất nghiệp.C. Câu A đúng, câu B sai.D. Cả câu A, B các đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 12 lịch sử 12

Câu 2:Những tờ báo hiện đại của lứa tuổi tiểu bốn sản trí thức xuất bạn dạng trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là:

A. “Chuông rè”, “An nam trẻ”, “Nhành lúa".B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”D. “Chuông rè”, “An phái nam trẻ”, “Người đơn vị quê”.

Câu 3:Những sự kiện nào trên trái đất có ảnh hưởng lớn đến giải pháp mạng vn từ sau Chiến tranh nhân loại nhất?

A. Sự thành công xuất sắc của cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917).B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến họp báo hội nghị Véc-xai (6 - 1919).C. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng làng hội Pháp (12 - 1920).D. Nước Pháp bị rủi ro khủng hoảng kinh tế.

Câu 4: Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) bao gồm hai sự khiếu nại trong nước tiêu biểu vượt trội nhất, đó là việc kiện nào?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân bố Son và người công nhân Phú Riềng.B. Cuộc đương đầu đòi nhà nạm quyền Pháp thả Phan Bội Châu cùng đám tang Phan Châu Trinh.C. Giờ bom của Phạm Hồng Thái vang nổ tại Sa Diện cùng Nguyễn Ái Quốc, nhờ cất hộ yêu sách đến hội nghị Véc-xai.D. Giờ bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

Câu 5:Khi quốc tế thứ cha (Quốc tế cùng sản) ra đời ở Mát-xcơ-va trong tháng 2-1919. Thời gian đó Nguyễn Ái Quốc vẫn ở đâu?

A. Làm việc Anh. B. Làm việc Pháp.C. Sống Liên Xô. D. Ngơi nghỉ Trung Quốc.

Câu 6:Bác hồ ra đi tìm kiếm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên bác đến nước nào?

A. Ngày 6 - 5 - 1911, tại dùng Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc.B. Ngày 5 - 6 - 1911, tại Phan Thiết, trước tiên Bác mang lại nước Pháp.C. Ngày 5 - 6 - 1911, tại dùng Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp.D. Tất cả các câu trên phần nhiều đúng.

Câu 7:Những tổ chức chính trị như: nước ta nghĩa đoàn, hội Phục Việt, hội Hưng Nam, đảng tuổi teen là tiền thân của tổ chức nào?

A. Hội nước ta cách mạng thanh niên.B. Việt nam quốc dân đảng.C. Tân Việt phương pháp mạng đảng.D. Đông Dương cộng sản đảng.

Câu 8:Những sự khiếu nại nào tiếp sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam?

A. Quốc tế Cộng sản được thành lập và hoạt động (2 - 1919).B. Đảng cộng sản Pháp thành lập (12 - 1920).C. Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời (7 - 1921).D. Toàn bộ các sự kiện trên.

Câu 9:Cách mạng tháng Mười Nga thành công xuất sắc (1917), chưng Hồ đi trường đoản cú nước nào đến nước nào nhằm nghiên cứu, học tập cách mạng mon Mười Nga.

A. Từ Mĩ sang Nga.B. Trường đoản cú Pháp lịch sự Trung Quốc.C. Tự Anh thanh lịch Nga.D. Tự Anh thanh lịch Pháp.

Câu 10:Từ năm 1920 cho 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu ớt ở những nước.

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.D. Câu A cùng câu C đúng.

Câu 11:Vì sao Nguyễn Ái Quốc vứt phiếu tán thành Quốc tế sản phẩm III?

A. Nước ngoài này bênh vực mang đến quyền lợi của những nước nằm trong địa.B. Nước ngoài này giúp dân chúng ta chiến đấu chống thực dân Pháp.C. Nước ngoài này đề ra đường lối cho phương pháp mạng Việt Nam.D. Thế giới này nhà trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Xem thêm: Ký Hiệu Dài Rộng Cao, Cách Ghi Kích Thước Dài Rộng Cao Của Kiện Hàng

Câu 12:Trong trong những năm 1919 - 1925 gồm sự kiện lịch sử nào tiêu biểu vượt trội gắn cùng với họat động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm về Cách mạng tháng Mười Nga
B. Nguyễn Ái Quốc mang đến với công ty nghĩa Mác - Lênin search ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.C. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến họp báo hội nghị Véc-xai.D. Nguyễn Ái Quốc ra đời Hội liên minh thuộc địa.

Câu 13:Thời gian tháng 6 - 1924 lắp với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, đó là việc kiện nào?

A. Người tham dự lễ hội nghị thế giới nông dân.B. Tín đồ dự Đại hội lần trang bị V nước ngoài Cộng sản.C. Bạn dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.D. Fan dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Câu 14:Ý nghĩa của những buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc một trong những năm 1919 – 19252 là:

A. Nguyễn Ái Quốc chào đón tư tưởng nhà nghĩa Mác - Lê-nin.B. Sẵn sàng vẻ chính trị, bốn tưởng và tổ chức cho sự thành lập và hoạt động của chủ yếu đảng vô sản làm việc Việt Nam.C. Xây dựng quan hệ liên minh giữa người công nhân và nông dân vào cuộc đầu tranh giải hòa dân tộc.D. Phương pháp mạng việt nam trở thành một thành phần của biện pháp mạng ráng giới.

Câu 15:Trong quá trình hoạt động để sẵn sàng cho việc ra đời Đảng cùng sản Việt Nam, hoạt động nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu (Trung Quốc)?

A. Dự hội nghị quốc tế nông dân.B. Dự đại hội nước ngoài Cộng sản.C. Ra báo “Thanh niên”D. Xuất bạn dạng tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp ”.

Câu 16: xích míc chủ yếu bậc nhất của xã hội nước ta sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Giữa người công nhân với tư sản.B. Giữa nông dân cùng với địa chủ.C. Thân nhân dân nước ta với thực dân Pháp cùng phản rượu cồn tay sai.D. Giữa tư sản nước ta với tư sản Pháp.

Câu 17:Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc quản lý nhiệm kiêm chủ cây bút báo:

A. “Đời sống công nhân”.B. “Người thuộc khổ” (Le Paria).C. “Nhân đạo”.D. “Sự thật”.

Câu 18:Sự kiện nào sau đây gắn ngay tức thì với họat rượu cồn của Nguyễn Ái Quốc sống Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần lắp thêm V của thế giới Cộng sản.B. Ra đời Hội vn Cách mạng Thanh niên.C. Thành lập Hội câu kết thuộc địa.D. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp ”.

Câu 19: Sau chiến tranh nhân loại thứ nhất, trong buôn bản hội việt nam có những thống trị nào?

A. Nông dân, địa chủ.B. Nông dân, địa chủ, công nhân, tiểu tư sản.C. Nông dân, địa chủ, bốn sản, tiếu tư sản.D. Nông dân, địa chủ, công nhân, tứ sản, tiểu tứ sản.

Câu 20: Những vận động nào của Hội nước ta Cách mạng bạn teen gắn bó trực tiếp với mục đích của Nguyễn Ái Quốc?

A. Mở lớp tập huấn chính trị huấn luyện cán bộ tại quảng châu - Trung Quốc, ra báo “Thanh niên `.B. Bí mật chuyển những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.C. Chủ trương “Vô sản hóa”D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi phái nam Định, nhà máy sản xuất diêm với cưa Bến Thủy.

Hãy thuộc làm cấp tốc 20 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 12 mức độ dìm biết gồm đáp án vì Tài Liệu học tập biên soạn cho những em ôn thi trung học phổ thông quốc gia. 20 câu hỏi trắc nghiệm bài 12 nằm trong những 996 câu trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 theo từng bài để những em ôn tập. Về kiến thức bài 12 lịch sử dân tộc 12 chúng ta sẽ học về PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT nam TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925. Nội dung bài học sẽ các trào lưu đấu tranh của kẻ thống trị trong tầng lớp xóm hội nước ta như: tư sản, tiểu tư sản trí thức , người công nhân và các hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc nước ngoài. Nhìn tổng thể đấu tranh trong nước ra mắt từ nam bắc và nước đầu đặt nền tang cho đương đầu tự phạt sang trường đoản cú giác. Cùng làm cho 20 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 12 mức độ thừa nhận biết sau đây nhé.


*

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài bác 12 nấc độ nhận ra có đáp án


1. Trong chính sách khai thác ở trong địa lần trang bị hai của thực dân Pháp thống trị tư sản ở nước ta bị phân hóa như thế nào?


4. Vào chương trình khai quật thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp kẻ thống trị Địa chủ việt nam đã phân hóa như thế nào?


6. Vào nửa đầu trong thời hạn 20 của chũm kỉ XX, tác phẩm danh tiếng nào của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản?


7. Trong thời hạn ở Liên Xô tự 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự những Đại Hội, Hội nghị nước ngoài nào?


8. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi, . . . Lập ra tổ chức nào?


10. Sự kiện nào trên trái đất có ảnh hưởng lớn đến giải pháp mạng nước ta từ sau Chiến tranh trái đất nhất?


11. Thống trị nào có số lượng tăng sớm nhất trong cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai của Pháp nghỉ ngơi Việt Nam?


14. Trong cuộc khai quật thuộc địa lần máy hai của thực dân Pháp sinh hoạt Việt Nam, thái độ thiết yếu trị của ách thống trị tư sản dân tộc thế nào ?


15. Cuộc bãi thực của công nhân tía Son (8-1925) là 1 trong những mốc đặc trưng trên con đường cách tân và phát triển của trào lưu công nhân vn vì


đã ngăn cản trở được tàu chiến Pháp chở bộ đội sang bầy áp trào lưu đấu tranh giải pháp mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.
sau cuộc bãi thực của công nhân cha Son có tương đối nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, nam Định, Hà Nội…tổng bãi công
đánh dấu bước tiến bắt đầu của trào lưu công nhân Việt Nam, ách thống trị công nhân việt nam từ đây bước vào đấu tranh trường đoản cú giác.

17. Sau Chiến tranh trái đất thứ nhất, ở việt nam ngoài thực dân Pháp, còn có kẻ thống trị nào trở thành đối tượng của giải pháp mạng Việt Nam?


18. Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, gồm ý thức tổ chức triển khai kỉ dụng cụ cao, thêm bó với nền sản lộ diện đại, có mối quan hệ gắn bó cùng với nông dân?


20. Bởi vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo định hướng dân chủ tứ sản cải tiến và phát triển mạnh.


Loading …


Previous Post

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài bác 1 vận dụng cao có đáp án

Next Post

Công thức tính công suất lớp 8,9,11 và 12 khá đầy đủ nhất 2023


*

Tranducdoan

Trần Đức Đoàn sinh năm 1999, anh chàng đẹp trai đến từ Thái Bình. Hiện tại đang theo học tập và thao tác làm việc tại trường cđ FPT Polytechnic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *