600 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý 12 Chương 1 2 Chương 1: Dao Động (P1)

Bài gồm đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm thứ lí 12 chương 1: dao động (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, tất cả phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: Trong giao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), tốc độ nhỏ nhất bằng:

A. 0,5AωB. 0C. –AωD. Aω

Câu 2:Trong dao động điều hoà, vận tốc đổi khác như nỗ lực nào?

A. Cùng pha cùng với li độ.B. Ngược trộn với li độ.C. Sớm pha π/2 đối với li độ.D. Trễ pha π/2 so với li độ.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 chương 1

Câu 3:Một vật xê dịch điều hòa cùng với tần số góc ω cùng biên độ B. Tại thời điểm t1thì vật có li độ và vận tốc lần lượt là a1, v1, tại thời điểm t2thì vật bao gồm li độ và tốc độ lần lượt là a2, v2. Tốc độ góc ω được khẳng định bởi công thức

A. $omega =sqrtfraca_1^2-a_2^2v_2^2-v_1^2$B. $omega =sqrtfraca_1^2-a_2^2v_1^2-v_2^2$C. $omega =sqrtfracv_1^2-v_2^2a_2^2-a_1^2$D. $omega =sqrtfracv_1^2-v_2^2a_2^2-a_1^2$

Câu 4:Một vật nhỏ dại dao động ổn định dọc theo trục $Ox$ (vị trí thăng bằng ở $O$) với biên độ 4 $cm$ cùng tần số 10 Hz. Tại thời khắc t = 0, vật có li độ 4 $cm$. Phương trình giao động của đồ vật là:

A. $x = 4cos(20πt + π) cm$B. $x = 4cos20πt cm$C. $x = 4cos(20πt – 0,5π) cm$D. $x = 4cos(20πt + 0,5π) cm$

Câu 5:Trong xê dịch điều hoà $x = Acos (ωt + φ)$, vận tốc chuyển đổi điều hoà theo phương trình

A. $v = A cos (ωt + φ).$B. $v = Aωcos (ωt + φ).$C. $v = - Asin (ωt + φ).$D. $v = - Aωsin (ωt + φ).$

Câu 6: tuyên bố nào sau đây về sự so sánh li độ, gia tốc và vận tốc là ?

Trong dao động điều hoà, li độ, tốc độ và tốc độ là tía đại lượng đổi khác điều hoà theo thời gian và có

A. Thuộc biên độ.B. Cùng pha.C. Thuộc tần số góc.D. Thuộc pha ban đầu.

Câu 7:Trong giao động điều hoà

A. Gia tốc biến đổi điều hoà thuộc pha đối với li độ.B. Gia tốc biến hóa điều hoà ngược trộn so cùng với li độ.C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm trộn π/2 đối với li độ.D. Gia tốc thay đổi điều hoà đủng đỉnh pha π/2 đối với li độ.

Câu 8:Một vật dao động điều hòa đề xuất mất 0,025 s để đi trường đoản cú điểm có tốc độ bằng không tới điểm tiếp theo cũng đều có vận tốc bằng không, nhị điểm ấy giải pháp nhau 10 cm. Lựa chọn đáp án

A. Chu kì dao động là 0,025 s
B. Tần số giao động là 10 Hz
C. Biên độ xấp xỉ là 10 cm
D. Vận tốc cực to của đồ vật là 2π cm/s.

Câu 9:Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình $x= 4cos (frac2π3)t$($x$ tính bằng $cm$; $t$ tính bởi s). Tính từ lúc $t = 0$, chất điểm trải qua vị trí gồm li độ $x = – 2$ centimet lần sản phẩm 2011 tại thời điểm ?

A. 3015 s
B. 6030 s
C. 3016 s
D. 6031 s

Câu 10:Một vật giao động điều hoà theo phương trình $x = 6cos 4πt (cm)$, chu kỳ xấp xỉ của thiết bị là

A. T = 6s
B. T = 4s
C. T = 2s
D. T = 0,5s

Câu 11:Vật xấp xỉ điều hoà với biên độ A. Thời hạn ngắn nhất đồ vật đi từ vị trí bao gồm li độ A/2 đến vị trí tất cả li độ A là 0,2 s. Chu kì dao động của đồ vật là:

A. 0,12 s
B. 0,4 s
C. 0,8 s
D. 1,2 s

Câu 12:Một vật giao động điều hòa với tốc độ ban sơ là 1 m/s và vận tốc là $-10sqrt3 m/s^2$. Khi đi qua vị trí cân bằng thì đồ có gia tốc là 2 $m/s$. Phương trình dao động của trang bị là:

A. $x= 10cos (20t- fracpi3) cm$B.$x= 20cos (10t- fracpi6) cm$C.$x= 10cos (10t- fracpi6) cm$D.$x= 20cos (20t- fracpi3) cm$

Câu 13:Một vật xê dịch điều hoà tần số f = 2 Hz. Vận tốc cực to bằng 24π cm/s. Biên độ dao động của đồ gia dụng là

A. A = 4m. B. A = 4cm.C. A = 6m. D. A = 6cm.

Câu 14:Con lắc lò xo tất cả vật nặng nề 100 gam cùng lò xo dịu độ cứng 40 N/m. Tính năng một ngoại lực cân bằng cưỡng bức biên độ F và tần số $f_1$= 4 Hz theo phương trùng với trục của lò xo thì biên độ giao động ổn định $A_1$. Nếu giữ nguyên biên độ F với tăng tần số ngoại lực mang đến giá trị $f_1$= 5 Hz thì biên độ xấp xỉ ổn định $A_2$. đối chiếu $A_1$và $A_2$.

A. $A_1= 2A_2.$ B. $A_1= A_2$.C. $ A_1D. $A_1> A_2$.

Câu 15:Phát biều nào tiếp sau đây sai?

A. Dao động cưỡng bức là xê dịch xảy ra dưới công dụng của nước ngoài lực thay đổi tuần hoàn.B. Biên độ xê dịch cưỡng bức dựa vào vào mối quan hệ giữa tần số của lực chống bức với tần số giao động riêng của hệ.C. Sự cộng hưởng càng rõ nét khi lực cản của một ngôi trường càng nhỏ.D. Biên độ xấp xỉ cưỡng bức không nhờ vào vào biên độ của nước ngoài lực tuần hoàn.

Câu 16:Khi gửi một nhỏ lắc đơn lên cao theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của bé lắc đối kháng không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ

A.giảm vì tốc độ trọng trường bớt theo độ cao.B.tăng vị chu kì xê dịch điều hòa của chính nó giảm.C.tăng bởi vì tần số xấp xỉ điều hòa của chính nó tỉ lệ nghịch với vận tốc trọng trường.D.không đổi vì chưng chu kì giao động điều hòa của chính nó không dựa vào vào vận tốc trọng trường.

Câu 17:Một con lắc đối chọi đang xê dịch điều hòa cùng với chu kì T và biên độ dài A. Lúc vật xấp xỉ đi qua vị trí cân bằng nó va chạm tới vật bé dại khác sẽ nằm lặng ở đó. Sau va va hai vật dính vào nhau với cùng xê dịch điều hòa với chu kì T’ với biên độ dài A’. Chọn kết luận đúng.

A. A’ = A, T’ = T.B. A’ ≠ A, T’ = T.C. A’ = A, T’ ≠ T.D. A’ ≠ A, T’ ≠ T.

Câu 18:Phương trình giao động của một vật xê dịch điều hòa là: $x = - 5cos (10πt + fracpi6) cm$. Chọn câu trả lời đúng:

A. Biên độ $A = -5 cm$B. Pha ban đầu φ = $fracpi6$(rad)C. Chu kì T = 0,2 s
D. Li độ ban đầu $x_0$= 5 cm

Câu 19:Vỏ sản phẩm của một động cơ nổ rung to gan dần lên khi trục quay động cơ tăng dần vận tốc quay đến tốc độ 1440 vòng/phút và bớt rung hễ đi lúc tăng tiếp vận tốc quay hễ cơ. Tần số riêng của dao động vỏ thiết bị là:

A. 1400 vòng/phút B. 1440 vòng/phút
C. 1380 vòng/phút D. 1420 vòng/phút.

Câu 20:Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox với tần số f = 4 Hz, biết toạ độ thuở đầu của đồ gia dụng là x = 3 cm và tiếp nối 1/24 s thì đồ dùng lại quay trở lại toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của đồ gia dụng là

A. $x= 3sqrt3cos (8pi t - fracpi6) cm$B.$x= 2sqrt3cos (8pi t - fracpi6) cm$C.$x= 6cos (8pi t + fracpi6) cm$D.$x= 2sqrt3cos (8pi t + fracpi3) cm$

Để hệ thống lại các kiến thức trung tâm của chương 1 đồ lý 12 cho những em học sinh, kiến Guru đã soạn cỗ trắc nghiệm định hướng vật lý 12 chương 1 kèm đáp án chi tiết. Đây là một tài liệu có lợi giúp những em ôn luyện thật tốt lại chương 1 đã học. Cùng với bộ thắc mắc này những em cũng trở thành rèn luyện được kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm của bạn dạng thân.

*

I. Các kiến thức trọng tâm để làm trắc nghiệm kim chỉ nan vật lý 12 chương 1

Trước khi bước đầu làm trắc nghiệm định hướng vật lý 12 chương 1, các em phải nắm vững những kiến thức trọng tâm sau đây:

Chương 1: dao động cơ

Bài 1: giao động điều hòa

- khái niệm về dao động cơ, xê dịch tuần trả và dao động điều hòa.

- Phương trình xấp xỉ điều hòa,

- các đại lượng, điểm sáng vectơ vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa.

Bài 2: bé lắc lò xo

- công thức của khả năng kéo về tác dụng vào vật xấp xỉ điều hòa và những công thức tính chu kì của bé lắc lò xo.

- cách làm về cầm năng, rượu cồn năng cùng cơ năng của con lắc lò xo.Tính định tính về việc biến thiên đụng năng và cụ năng của bé lắc lò xo.

- Phương trình xê dịch điều hòa của một con lắc lò xo.

Bài 3: nhỏ lắc đơn

- kết cấu con rung lắc đơn.

- Điều kiện nhằm một nhỏ lắc đơn giao động điều hòa.

- công thức tính chu kì và tần số góc của dao động.

- công thức tính thế năng, động năng cùng cơ năng con lắc đơn.

- Phương trình xê dịch điều hòa của một con lắc đơn.

*

Bài 4: xê dịch tắt dần dần - xấp xỉ cưỡng bức

- tư tưởng về dao động tắt dần, dao động bảo trì và xấp xỉ cưỡng bức.

- tại sao và quy trình tắt dần cũng giống như nắm được hiện tượng cộng hưởng.

- biệt lập dao động gia hạn và dao động cưỡng bức.

Bài 5: Tổng phù hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - phương thức Fresnel.

- cách tổng vừa lòng hai xê dịch điều hòa cùng phương cùng tần số.

- sử dụng pháp Fresnel để giải bài bác tập.

II. Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 chương 1

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm định hướng vật lý 12 kèm phía dẫn chi tiết mà kiến Guru vẫn soạn:

Câu 1: Khi nói về dao rượu cồn cưỡng bức và xấp xỉ duy trì, phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Dao động bảo trì có tần số bởi tần số riêng rẽ của hệ dao động.

Xem thêm: Bếp từ nội địa panasonic - bếp từ cao cấp panasonic 2022

B. Biên độ của xấp xỉ cưỡng bức là biên độ của lực chống bức.

C. Dao động bảo trì có biên độ ko đổi.

D. Xấp xỉ cưỡng bức tất cả tần số bởi tần số của lực chống bức.

Hướng dẫn: Biên độ của dao động cưỡng bức và biên độ của lực hiếp dâm là khác nhau → B sai.

Đáp án: B

Câu 2: hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng trọn cơ được vận dụng trong:

A. Máy đầm nền.

B. Bớt xóc ô tô, xe máy.

C. Con lắc đồng hồ.

D. Nhỏ lắc thứ lý.

Hướng dẫn: hiện tượng lạ cộng hưởng cơ được áp dụng trong máy đầm nền.

Đáp án: A

*

Câu 3: Một bé lắc lò xo có vật nhỏ có khối lượng m cùng lò xo gồm độ cứng k, xấp xỉ điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số xê dịch của bé lắc sẽ:

A. Tăng 4 lần

B. Bớt 2 lần

C. Tăng 2 lần

D. Sút 4 lần

Hướng dẫn:

Ta có: tăng k lên gấp đôi và sút m xuống 8 lần thì f tăng 4 lần.

Đáp án: A

Câu 4: Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2πt cm, biên độ giao động của thiết bị là:

A. 6mm

B. 6cm

C. 12cm

D. 12πcm

Hướng dẫn: Biên độ xấp xỉ của trang bị A = 6cm.

Đáp án: B

Câu 5: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào vào:

A. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn chức năng lên vật.

B. Tần số của ngoại lực tuần hoàn công dụng lên vật.

C. Lực cản công dụng lên đồ dùng dao động.

D. Pha thuở đầu của nước ngoài lực tuần hoàn công dụng lên vật.

Hướng dẫn: Biên độ xấp xỉ cưỡng bức không nhờ vào vào pha thuở đầu của nước ngoài lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Đáp án: A

Câu 6: Trong hiện tượng lạ cộng hưởng trọn thì

A. Biên độ ngoại lực cưỡng hiếp đạt cực đại.

B. Tần số dao động cưỡng bức đạt rất đại.

C. Tần số giao động riêng đạt giá trị cực đại.

D. Biên độ giao động cưỡng bức đạt cực đại.

Hướng dẫn: Trong hiện tượng cộng hưởng trọn thì biên độ của xê dịch cưỡng bức đạt rất đại.

Đáp án: D

Câu 7: đánh giá và nhận định nào sau đây sai khi nói về dao bộ động cơ học tắt dần?

A. Xê dịch tắt dần là một trong những dao động tất cả biên độ sút dần theo thời gian.

B. Xấp xỉ tắt dần tất cả động năng và cố năng giảm đều theo thời gian.

C. Lực ma tiếp giáp càng khủng thì dao động tắt dần càng nhanh.

D. Trong dao động tắt dần cơ năng sút dần theo thời gian.

Hướng dẫn giải: lúc xảy ra giao động tắt dần dần tổng cồn năng và rứa năng là cơ năng sẽ giảm, cồn năng và thay năng vẫn chuyển đổi tăng, giảm ⇒ B sai.

Đáp án: B

Câu 8: Một con lắc solo có chiều nhiều năm dây treo là 64 cm. Lấy g = 10 m/s2. Số dao động toàn phần vật triển khai được vào 24 giây là:

A. 15

B. 10

C. 1,5

D. 25

Hướng dẫn giải:

Chu kì giao động của nhỏ lắc: T=2lg= 20,6410= 1,6s

Mỗi chu kì vật triển khai được một dao động toàn phần: Δt = 15T = 24 s.

⇒ Vật triển khai được 15 dao động toàn phần.

Đáp án: C

Câu 9: gia tốc của một vật xê dịch điều hòa tất cả phương trình v=20cos10t cm/s. Trọng lượng của trang bị là m = 500 g. đúng theo lực tính năng lên vật có mức giá trị cực lớn là:

A. 105N

B. 100N

C. 10N

D. 1N

Hướng dẫn giải:

Từ phương trình vận tốc, ta thu được:

vmax=ωA =20 cm/s

ω=10rad/s A = 2cm

Hợp lực rất đại tác dụng lên vật: Fmax=mω2A=0,5.102.0,02=1N

Đáp án: D

Câu 10: Một vật dao động điều hoà đi được quãng con đường 16cm vào một chu kì dao động. Biên độ xê dịch của đồ dùng là

A. 4cm

B. 8cm

C. 10cm

D. 12,5cm

Hướng dẫn giải: vật đi được 1 chu kì dao động: 4A = 16cm A=4cm

Đáp án: A

Đây là tài liệu trắc nghiệm kim chỉ nan vật lý 12 chương 1 xấp xỉ cơ mà cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp. Hi vọng tài liệu này là một nguồn tham khảo bổ ích cho những em. Chúc các em học tập tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *